×
×

Leg om luft og lunger: Dilemmaspillet

Leg om luft og lunger: Dilemmaspillet

I dilemmaspillet skal deltagerne forholde sig til cases om sundhed og rygning og diskutere, hvordan de vil reagere i forskellige situationer.

De skal diskutere, hvordan de tror, de vil reagere i sådan en situation.


Målgruppe

Spillet kan med fordel bruges i aldersgruppen 13-16 år (7.-9. klasse).

 

Redskaber

Dilemmakort - de kan downloades og printes her.


Udførsel

Spillet kan laves på forskellige måder:

A: deltagerne får 2 dilemmaer i grupper af 2-3. I gruppen diskuterer de, hvordan de ville reagere i de pågældende situationer. Underviseren samler op i plenum og spørger ind til, hvad grupperne har diskuteret eller eleverne tager en runde mere, hvor grupperne bytter så alle får nye dilemma-kort at diskutere ud fra.

ELLER

B: hver gruppe får et dilemma, som de skal opføre som et slags rollespil for resten af holdet.