×
×

Palliation (lindrende indsats) til lungepatienter

Palliation (lindrende indsats) til lungepatienter

Palliation betyder lindring. Ordet anvendes i dag om den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelse for mennesker ramt af livstruende sygdom (fx lungesygdom, hjertesvigt, kræft, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom).


Palliativ indsats har til formål at fremme livskvaliteten og retter sig mod de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste kan være forbundet med livstruende sygdom og død. Palliativ indsats er tværfaglig og varetages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner, den syge og de nærmeste pårørende.


Palliativ indsats tilrettelægges ud fra patientens behov med udgangspunkt i, at indsatsen også omfatter pårørende. Den tidlige palliative indsats er ofte en del af anden behandling og kan iværksættes fra diagnose tidspunktet. For patienter, der bliver helbredt, afsluttes den palliative indsats på dette tidspunkt. For patienter, der ikke bliver helbredt, kan der opstå flere og nye palliative behov, som der er brug for en palliativ indsats overfor.

For patienter, der nærmer sig døden, vil målet med den palliative indsats være en så god livsafslutning som muligt for både patient og pårørende. Efter patientens død består eventuel palliativ indsats i støtte til de efterladte.
Den palliative indsats fortsætter så længe der er palliative behov til stede - indtil patienten ikke længere er livstruende syg eller – for patienter, som ikke helbredes – indtil indsatsen overfor de efterladte er afsluttet.

 

KOL og palliation

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark.

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste tal har ca. 320.000 danskere KOL, og flere halvdelen har KOL uden at vide det. Ca. 40 - 50.000 i svær og meget svær grad. Hvert år dør ca. 5.500 på grund af KOL.

I 2010 udgjorde kræftpatienter 96,2 % af de patienter, der blev henvist til hospice eller palliative teams. Det betyder, at meget få KOL-patienter blev tilbudt en palliativ indsats.

 

Lungeforeningen og Videncenter for Rehabilitering og Palliation gennemfører undersøgelse

Der er desuden mangel på forskning i palliation til KOL-patienter. Lungeforeningen har i samarbejde med Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REPHA) gennemført en undersøgelse, der for første gang beskriver danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov for palliativ indsats.

Undersøgelsen består af to dele:

  • Et registerstudie, der sammenligner sygdomsforløbet for KOL og lungekræft
  • En interviewundersøgelse af KOL-patienters erfaringer med sygdommen og palliative behov

Læs mere og download rapporten Palliativ indsats til KOL-patienter her