Referencegruppe for børn, unge og lunger | Lungeforeningen
×
×

Referencegruppe for børn, unge og lunger

Referencegruppe for børn, unge og lunger
Printer-friendly version

Lungeforeningen har nedsat en referencegruppe med kompetente fagpersoner, som har et særligt engagement i og lyst til at bidrage til at gøre en forskel for familier med børn, som bliver syge i deres lunger.

Formålet med referencegruppen er at sikre en høj faglig kvalitet i Lungeforeningens udviklingsarbejde for børn, unge og lunger.

Referencegruppen fungerer som et ressourcenetværk og vidensbank for aktiviteter i Lungeforeningen med fokus på lungebørn og deres familier. 

Kommissoriet for referencegruppens arbejde er:

 • Medlemmerne skal medvirke til, at vores aktiviteter udføres på et højt fagligt niveau ved at bidrage aktivt med deres individuelt høje faglige kvalificerede med- og modspil.
 • At skabe et dialogforum hvor ideudvikling og nytænkning vil være i centrum, således at Lungeforeningen kan få konstruktiv feedback i udviklingen af aktiviteter. Medlemmernes refleksion over den aktuelle praksis inden for de enkelte faggrupper betones højt således, at der kan skabes rum for inspiration til udvikling.
 • At bidrage til faglig sparring og inspiration i forhold til at udvikle konkrete projekter og aktiviteter i Lungeforeningen.

Medlem af referencegruppen er:

 • Annette Pedersen, sundhedsplejerske, Hjerting Kystsanatorium
 • Berit Sys Christensen, mor og frivillig i Lungebarn - for familier med lungesyge børn og unge.
 • Birgit Rasmussen, psykolog, Klinik for psykologi, socialrådgivning og pædagogik - Rigshospitalet
 • Bo Chawes, læge, Ph.d, Dansk BørneAstma Center / COPSAC - Copenhagen Studies on Asthma in Childhood (Forskningophold i Boston aug.2016-aug.2017)
 • Henriette Jepsen, sundhedsplejerske, Århus kommune, Fagligt selskab for sundhedsplejersker
 • Kirsten Boisen, læge, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet
 • Lone Agertoft, overlæge, H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital
 • Lene Aarup Riis, sygeplejerske, FSLA - Fagligt selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker
 • Mikkel Selmar, Programchef i GAME
 • Morten Schrøder, Læge, Rigshospitalets Børne- og Ungeklinik, Medstifter og formand for Børneliv - se mit hjerte!
 • Rie Salholdt Dalager, sygeplejerske, Dansk BørneLungeCenter
 • Susanne Kitaj, socialrådgiver og familieterapeut, rådgiver på Lungelinjen

Vil du høre mere om referencegruppen?

Kontakt Marianne Obed Madsen på mm@lunge.dk eller 38 76 00 33/60 62 61 07.

Kategori: