×
×

Søg Børnelungefonden

Børnelungefonden ser frem til en forskningsuddeling i år

Igen i år har børn landet over løbet for andre børn i Team Rynkeby Skoleløbet "Børn løber for børn", hvor indsamlingen går til Børnelungefonden. Børnelungefonden glæder sig derfor til igen at kunne uddele forskningsstøtte i år.

 

Hvilke projekter kan opnå støtte?
Børnelungefonden ønsker at støtte målrettet og klinisk forskning, der kan skabe det nødvendige grundlag for tidlig opsporing, diagnostik, behandling, monitorering og forebyggelse af kritiske børnelungesygdomme i Danmark.

Forskningsuddelingen sigter mod klinisk forskning og sundhedstjenesteforskning, som er forankret i Danmark og har til formål bl.a. at sikre forebyggelse, opsporing, behandling og sammenhængende forløb for børn, som lever med en lungesygdom.

 

Hvem kan søge?
Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet forudsat, at der er tale om videnskabelig forskning vedr. lungesygdomme hos børn og/eller unge.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?
Børnelungefonden har til formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme hos børn og unge gennem bl.a. støtte til forskning. Der kan søges støtte til:

 • Relevante forskningsprojekter
 • Målrettede stipendier til fx forskningsårsstuderende, ph.d. og postdoc
 • Forskningsprofessorat
 • Der kan KUN søges til ét projekt i hver ansøgning (undtagen ph.d., som kan have flere projekter). Man er velkommen til at indsende flere ansøgninger om støtte til forskellige projekter samme år

Vi støtter ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder. Støtten gives ikke til overhead (indirekte udgifter dvs. til dækning af varme, el, rengøring mv.). Som udgangspunkt gives støtten kun til løn og drift - ikke til større udstyr.

 

Hvornår kan jeg søge?
Deadline for ansøgning til Børnelungefonden er 1. oktober.

Der vil jævnligt være opdateringer vedrørende forskningsaktiviteter på lunge.dk og i Lungeforeningens månedlige nyhedsbrev.

 

Du/dit projekt skal opfylde følgende kriterier for at have de bedste muligheder for at opnå støtte

 • Relevans i forhold til Børnelungefondens formålsparagraf
 • Høj grad af originalitet
 • Høj kvalitet – dvs. en god og klar protokol, specificeret budget osv. (skal vedlægges din ansøgning)
 • Hvis der indgår flere delprojekter, skal der være særskilte budgetter for disse
 • Klinisk forskning eller sundhedstjenesteforskning - også gerne tværfagligt samarbejde
 • Dansk funderet (til gavn for danske lungesyge børn) og gerne involverende flere regioner
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte beløb
 • Det er realistisk at du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojektet og publicere resultaterne
 • Du skal være betalende medlem af Lungeforeningen  - meld dig ind i Lungeforeningen her. Når du melder dig ind, får du en mail med et medlemsnummer, som du skal skrive ind i ansøgningsskemaet.
 • Ansøgninger, der inkluderer samarbejde mellem forskellige afdelinger/netværksdannelse, vil have høj prioritet. Samarbejdet skal være beskrevet med roller og ansvar og dokumenteres med accepteret tilsagn fra de involverede parter

Hvordan søger jeg?

Du tilgår og udfylder vores ansøgningsformular på denne side. Vær opmærksom på, at ansøgningsprocessen består af to dele:

 • Du skal udfylde ansøgningsformularen
 • Du modtager en separat mail med en kopi af dine indtastede oplysninger i ansøgningsformularen. Den skal du udskrive sammen resten af dit materiale (CV, budget, protokol mv.), og indsende til:
  Børnelungefonden
  Strandboulevarden 49, B-8
  2100 København Ø 

Vi skal have modtaget både den digitale og fysiske ansøgning senest d. 1 oktober kl. 12:00.

Hvis du har brug for hjælp til at udfylde ansøgningen, kan du downloade "Vejledning til at udfylde ansøgningsskema vedr. støtte til forskning"

Hvis du afleverer den fysiske kopi personligt, skal du enten kigge forbi Lungeforeningen inden for vores åbningstider (mandag-torsdag 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.00) eller lægge den i Kræftens Bekæmpelses postkasse på Strandboulevarden 49.

 

Hvornår kan jeg forvente svar?
Ansøgere får svar i december/januar.


Hvem bedømmer din ansøgning?
Forskningsudvalget under Børnelungefondens bestyrelse bedømmer ansøgninger om støtte til forskning. Udvalget indstiller til bestyrelsen, som træffer endelig beslutning om uddelingerne. 


Forskningsudvalget er sammensat af:
Josefine Gradman, overlæge, ph.d. (formand)
Susanne Halken (medlem af Børnelungefondens bestyrelse), overlæge, professor, dr. med
Klaus Bønnelykke, professor, overlæge, ph.d.

Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med., pædiater

Jørgen Vestbo, professor, speciallæge

Elisabeth S. Christiansen, reservelæge, ph.d.

 
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektmedarbejder Emil Søndergaard på telefon 28 99 01 54 eller mail til os på blf@lunge.dk 
 
Opfølgning på bevillinger
Modtager du en bevilling fra Børnelungefonden, skal du hvert år inden 1. september indsende en statusrapport og -regnskab til fonden, så vi kan følge med i dit projekt. Når projektet slutter, skal du sende en endelig rapport og regnskab. Har du ikke gjort det under ansøgningen, skal du ligeledes udfylde og indsende en samtykkeerklæring.
 
Du finder vores online rapporteringsformular her: Rapporteringsformular.
 
Vær opmærksom på, at du til udfyldelsen af rapporten ligeledes skal vedlægge et regnskab, som følger vores vedlagte regnskabsskabelon. Du vil igennem formularen få mulighed for at downloade en skabelon til formålet, som du igen kan uploade til din rapportering under overskriften "bilag".
 
Du finder regnskabsskabelonen her: Regnskabsskabelon Børnelungefonden
 
Du finder samtykkeerklæringen her: Samtykkeerklæring
 
Støttede projekter i 2022
8. april 2022 løb over 70.000 børn fra 300 skoler og institutioner over hele landet. Anledningen var det årlige Team Rynkeby Skole- og Børneløb, hvor børn snører løbeskoene og løber penge ind til Børnelungefondens arbejde for lungesyge børn og unge. Hele 5.391.921 kr. blev indsamlet. Heraf blev 4,46 millioner uddelt til i alt otte forskningsprojekter til gavn for danske børnelunger. Målet er at understøtte ny forskning til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn i Danmark.
Se de støttede projekter i 2022 her
 
Støttede projekter i 2021
Efter at et år uden uddelinger grundet Corona, kunne Børnelungefonden endelig uddele midler til den livsvigtige forskning igen i 2021. Det skete takket være de mange børn der før påsken 2021 fik indsamlet i alt knap 5.6 mio kr. Heraf blev 3.8 mio. kr. uddelt til forskning til gavn for danske børnelunger. Målet er at understøtte ny forskning til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn i Danmark.
 
Støttede projekter i 2019
Fredag før påske 2019 gennemførte 94.000 skoleelever fra 305 danske skoler Team Rynkeby Skoleløbet. Børnene løb til fordel for Børnelungefonden og samlede i alt knap 6.4 mio. kr. ind. De 4.6 mio. kr. blev uddelt til forskning til gavn for danske børnelunger. Håbet er stadig, at ny forskning kan bidrage til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn i Danmark.
 
 

Støttede projekter i 2018
Den 23. marts 2018 blev velgørenhedsløbet Team Rynkeby Skoleløbet afholdt for andet år i træk, og 70 % af de indsamlede 7 mio. kr. er blevet uddelt til forskning til gavn for danske børnelunger. Målet er at understøtte ny forskning til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn i Danmark.

Se projekterne der modtog støtte i 2018 her

Støttede projekter i 2017
I 2017 kunne Børnelungefonden for første gang uddele 6 mio. kr. til forskning i lungesygdom på baggrund af en væsentlig donation fra Team Rynkeby Fondens indsamling ved Team Rynkeby Skoleløbet i 2017.

Se projekterne der modtog støtte i 2017 her