×
×

Søg Børnelungefonden

Børnelungefonden uddeler forskningsstøtte en gang om året 

Hvert år samler Team Rynkeby penge ind til Børnelungefonden, når de cykler til Paris for børn med kritiske sygdomme. Derudover løber børn landet over for børn med lungesygdomme i Team Rynkeby Skole- og Børneløb "Børn løber for børn". En stor del af de indsamlede midler bliver brugt til at støtte forskning i børnelungesygdomme. 

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Fondens formål er at støtte følgende med tilknytning til børnelungesygdomme:

 • Lægevidenskabelig og anden forskning
 • Uddannelses-, oplysnings- og informationsvirksomhed
 • Øvrige aktiviteter

Hvem kan søge?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet, der forsker i lungesygdomme hos børn og/eller unge.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Der kan søges støtte til:

 • Relevante forskningsprojekter
 • Målrettede stipendier til for eksempel forskningsårsstuderende, ph.d. og postdoc
 • Forskningsprofessorat
 • Der kan kun søges støtte til ét projekt i hver ansøgning (undtagen ph.d., som kan have flere projekter). Man er dog velkommen til at indsende flere ansøgninger om støtte til forskellige projekter samme år.

Børnelungefonden støtter ikke sammenskrivning af disputatser og udgifter til tryk eller oversættelsesarbejde. Støtten gives ikke til overhead (indirekte udgifter dvs. til dækning af varme, el, rengøring mv.). Som udgangspunkt gives støtten kun til løn og drift - og altså ikke til større udstyr.

Hvornår kan jeg søge?

Vi åbner for ansøgninger i efteråret 2024.

Vær opmærksom på, at vi kun modtager ansøgninger digitalt via linket

Projekter skal opfylde følgende kriterier:

 • Relevans i forhold til Børnelungefondens formålsparagraf
 • Høj grad af originalitet
 • Høj kvalitet – dvs. en god og klar protokol, specificeret budget osv. (skal vedlægges din ansøgning)
 • Hvis der indgår flere delprojekter, skal der være særskilte budgetter for disse
 • Klinisk forskning eller sundhedstjenesteforskning - også gerne tværfagligt samarbejde
 • Dansk funderet (til gavn for danske lungesyge børn) og gerne involverende flere regioner
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte beløb
 • Det er realistisk at du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojektet og publicere resultaterne
 • Du skal være betalende medlem af Lungeforeningen. Meld dig ind i Lungeforeningen her. Når du melder dig ind, får du en mail med et medlemsnummer, som du skal skrive ind i ansøgningsskemaet
 • Ansøgninger, der inkluderer samarbejde mellem forskellige afdelinger/netværksdannelse, vil have høj prioritet. Samarbejdet skal være beskrevet med roller og ansvar og dokumenteres med accepteret tilsagn fra de involverede parter.

Hvornår kan jeg forvente svar?
Ansøgere kan forvente svar indenfor 3 måneder.

Hvem bedømmer din ansøgning?
Børnelungefondens forskningsudvalg bedømmer ansøgninger om støtte til forskning. Udvalget indstiller til bestyrelsen, som træffer endelig beslutning om uddelingerne. 

Forskningsudvalget er sammensat af:

 • Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med., pædiater (formand)
 • Susanne Halken (medlem af Børnelungefondens bestyrelse), overlæge, professor, dr. med
 • Bo Chawes, Professor i pædiatri, overlæge, ph.d., dr.med.
 • Jesper Rømhild Davidsen, Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d.
 • Hanne Vebert Olesen, Overlæge, Ph.d.
 • Jørgen Vestbo, professor, speciallæge
 • Elisabeth S. Christiansen, reservelæge, ph.d.
 • Anne Brødsgaard, professor, ph.d., MPH, Health Visitor, RN
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Abelone Tholstrup Stein på 2423 5514 eller på blf@lunge.dk
 
Opfølgning på bevillinger
Modtager du en bevilling fra Børnelungefonden, skal du hvert år inden den 1. september indsende en statusrapport og -regnskab til fonden, så vi kan følge med i dit projekt. Når projektet slutter, skal du sende en endelig rapport og regnskab. Har du ikke gjort det under ansøgningen, skal du ligeledes udfylde og indsende en samtykkeerklæring.
 
Støttede projekter 
 
I 2023 støttede Børnelungefonden syv projekter. Se de støttede projekter her