Søg Børnelungefonden | Lungeforeningen
×
×

Søg Børnelungefonden

Millionbeløb til forskning i lungesygdomme hos børn

I 2014 tog Lungeforeningen initiativ til at stifte Børnelungefonden.  

For første gang kunne Børnelungefonden i 2017 uddele midler til forskning på baggrund af en væsentlig donation fra Team Rynkeby Fondens indsamling ved Team Rynkeby Skoleløbet i 2017.

Næste ansøgningsfrist for at søge Børnelungefonden er 1. oktober 2018.

 

Forskningsuddeling fra Børnelungefonden i 2017

Børnelungefonden har 7,2 millioner kroner til at gennemføre uddelinger til forskning.

Målet er at understøtte ny forskning til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn.


Hvilke projekter kan opnå støtte?

Børnelungefonden ønsker at støtte målrettet og anvendelsesorienteret forskning, der kan skabe det nødvendige grundlag for tidlig opsporing, diagnostik, behandling, monitorering og forebyggelse af kritiske børnelungesygdomme.

Forskningsuddelingen sigter mod klinisk forskning og sundhedstjenesteforskning, som har til formål bl.a. at sikre forebyggelse, opsporing, behandling og sammenhængende forløb for børn, som lever med en lungesygdom.

Børnelungefonden ser positivt på forskningsprojekter, der understøtter nationalt og tværfagligt samarbejde.


Hvem kan søge?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet, forudsat der er tale om videnskabelig forskning vedr. lungesygdomme hos børn og/eller unge.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?

Børnelungefonden har til formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme hos børn og unge gennem bl.a. støtte til forskning. Der kan søges støtte til:

 • Relevante forskningsprojekter
 • Målrettede stipendier til fx forskningsårsstuderende, ph.d. og postdoc
 • Forskningsprofessorat

Vi støtter ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder.

 

Hvornår kan jeg søge?

Deadline for ansøgning til Børnelungefonden er 1. oktober 2017.

Der vil jævnligt være opdateringer vedrørende forskningsaktiviteter på lunge.dk og i Lungeforeningens månedlige nyhedsbrev.

 

Du/dit projekt skal opfylde følgende kriterier for at have de bedste muligheder for at opnå støtte

 • Relevans i forhold til Børnelungefondens formålsparagraf
 • Høj grad af originalitet
 • Høj teknisk kvalitet – dvs. en god og klar protokol, specificeret budget osv. (dvs. sørg for at vedlægge dette i din ansøgning)
 • Klinisk forskning eller sundhedstjenesteforskning
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte beløb
 • Det er realistisk at du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojektet og publicere resultaterne
 • Du skal være medlem af Lungeforeningen  - meld dig ind her . Når du melder dig ind, får du en mail med et medlemsnummer, som du skal skrive ind i ansøgningsskemaet.

 

Hvordan søger jeg?

Du downloader og udfylder Ansøgningsskema vedr. støtte til forskning og indsender det til Børnelungefonden:

 • Et eksemplar som pdf fil elektronisk til børnelungefonden vedhæftet evt. bilag. Skriv ”Støtte til børnelungeforskning” i emnefeltet og
 • Et eksemplar inkl. bilag i papirform med posten mærket ”Støtte til børnelungeforskning” til:

Børnelungefonden
Forskningsudvalget
c/o Lungeforeningen
Strandboulevarden 49, B-8
2100 København Ø


Her kan du finde Vejledning til ansøgningsskema 


Hvornår kan jeg forvente svar?

Ansøgere får svar i december 2017.


Hvem bedømmer din ansøgning?

Det er forskningsudvalget under Børnelungefondens bestyrelse, der bedømmer ansøgninger om støtte til forskning. Udvalget indstiller til bestyrelsen, der træffer endelig beslutning om uddelingerne. 

Forskningsudvalget er sammensat af:
 
Søren Pedersen (formand), professor, dr. med
Peter Oluf Schiøtz, professor, overlæge dr. med
Klaus Bønnelykke, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d.
Josefine Gradman, overlæge, ph.d.
Frederik Buchvald, overlæge, ph.d.
Vibeke Bregnballe, forskningssygeplejerske 

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Mathias Vestergaard Nielsen på tlf. 35 25 71 19  eller på mvn@lunge.dk 

 

Læs mere om Børnelungefonden

 

 

Kategori: