×
×

Søg Børnelungefonden

Børnelungefonden uddeler forskningsstøtte en gang om året 

Hvert år løber børn landet over for børn med lungesygdomme i Team Rynkeby Skoleløbet "Børn løber for børn". Indsamlingen går til Børnelungefonden, hvoraf en stor del af de indsamlede midler bliver brugt til at støtte forskning i børnelungesygdomme. 

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Børnelungefonden ønsker at støtte målrettet og klinisk forskning, der kan skabe det nødvendige grundlag for tidlig opsporing, diagnostik, behandling og forebyggelse af børnelungesygdomme i Danmark.

Hvem kan søge?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet, der forsker i lungesygdomme hos børn og/eller unge.

Hvad kan jeg søge støtte til?

Der kan søges støtte til:

 • Relevante forskningsprojekter
 • Målrettede stipendier til for eksempel forskningsårsstuderende, ph.d. og postdoc
 • Forskningsprofessorat
 • Der kan kun søges støtte til ét projekt i hver ansøgning (undtagen ph.d., som kan have flere projekter). Man er dog velkommen til at indsende flere ansøgninger om støtte til forskellige projekter samme år.

Børnelungefonden støtter ikke sammenskrivning af disputatser og udgifter til tryk eller oversættelsesarbejde. Støtten gives ikke til overhead (indirekte udgifter dvs. til dækning af varme, el, rengøring mv.). Som udgangspunkt gives støtten kun til løn og drift - og altså ikke til større udstyr.

Hvornår kan jeg søge?

Deadline for ansøgning til Børnelungefonden er 15. september 2023 kl. 12. 

Ansøg her

Vær opmærksom på, at vi kun modtager ansøgninger digitalt via linket

Projekter skal opfylde følgende kriterier:

 • Relevans i forhold til Børnelungefondens formålsparagraf
 • Høj grad af originalitet
 • Høj kvalitet – dvs. en god og klar protokol, specificeret budget osv. (skal vedlægges din ansøgning)
 • Hvis der indgår flere delprojekter, skal der være særskilte budgetter for disse
 • Klinisk forskning eller sundhedstjenesteforskning - også gerne tværfagligt samarbejde
 • Dansk funderet (til gavn for danske lungesyge børn) og gerne involverende flere regioner
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte beløb
 • Det er realistisk at du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojektet og publicere resultaterne
 • Du skal være betalende medlem af Lungeforeningen. Meld dig ind i Lungeforeningen her. Når du melder dig ind, får du en mail med et medlemsnummer, som du skal skrive ind i ansøgningsskemaet
 • Ansøgninger, der inkluderer samarbejde mellem forskellige afdelinger/netværksdannelse, vil have høj prioritet. Samarbejdet skal være beskrevet med roller og ansvar og dokumenteres med accepteret tilsagn fra de involverede parter.

Hvornår kan jeg forvente svar?
Ansøgere får svar senest i december 2023.

Hvem bedømmer din ansøgning?
Børnelungefondens forskningsudvalg  bedømmer ansøgninger om støtte til forskning. Udvalget indstiller til bestyrelsen, som træffer endelig beslutning om uddelingerne. 

Forskningsudvalget er sammensat af:

 • Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med., pædiater (formand)
 • Susanne Halken (medlem af Børnelungefondens bestyrelse), overlæge, professor, dr. med
 • Bo Chawes, Professor i pædiatri, overlæge, ph.d., dr.med.
 • Jesper Rømhild Davidsen, Ledende overlæge, klinisk lektor, ph.d.
 • Hanne Vebert Olesen, Overlæge, Ph.d.
 • Jørgen Vestbo, professor, speciallæge
 • Elisabeth S. Christiansen, reservelæge, ph.d.
 • Anne Brødsgaard, professor, ph.d., MPH, Health Visitor, RN
 
Kontakt
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Abelone Tholstrup Stein på 2423 5514 eller på blf@lunge.dk
 
Opfølgning på bevillinger
 
Modtager du en bevilling fra Børnelungefonden, skal du hvert år inden den 1. september indsende en statusrapport og -regnskab til fonden, så vi kan følge med i dit projekt. Når projektet slutter, skal du sende en endelig rapport og regnskab. Har du ikke gjort det under ansøgningen, skal du ligeledes udfylde og indsende en samtykkeerklæring.
 
Støttede projekter i 2022
8. april 2022 løb over 70.000 børn fra 300 skoler og institutioner over hele landet. Anledningen var det årlige Team Rynkeby Skole- og Børneløb, hvor børn snører løbeskoene og løber penge ind til Børnelungefondens arbejde for lungesyge børn og unge. Hele 5.391.921 kr. blev indsamlet. Heraf blev 4,46 millioner uddelt til i alt otte forskningsprojekter til gavn for danske børnelunger. Målet er at understøtte ny forskning til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn i Danmark. Se de støttede projekter i 2022 her