Søg Børnelungefonden | Lungeforeningen
×
×

Søg Børnelungefonden

Børnelungefonden uddeler igen i 2018 penge til forskning i børnelungesygdomme.

Næste ansøgningsfrist for at søge Børnelungefonden er 1. oktober 2018.

I 2017 kunne Børnelungefonden for første gang uddele 6 mio. kr. til forskning i lungesygdom på baggrund af en væsentlig donation fra Team Rynkeby Fondens indsamling ved Team Rynkeby Skoleløbet i 2017.

Den 23. marts 2018 afholdes velgørenhedsløbet Team Rynkeby Skoleløbet igen og 80 % af de indsamlede midler vil blive brugt til forskning til gavn for danske børnelunger.
Målet er at understøtte ny forskning til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn.

 

Hvilke projekter kan opnå støtte?

Børnelungefonden ønsker at støtte målrettet og anvendelsesorienteret forskning, der kan skabe det nødvendige grundlag for tidlig opsporing, diagnostik, behandling, monitorering og forebyggelse af kritiske børnelungesygdomme.

Forskningsuddelingen sigter mod klinisk forskning og sundhedstjenesteforskning, som har til formål bl.a. at sikre forebyggelse, opsporing, behandling og sammenhængende forløb for børn, som lever med en lungesygdom.

 

Hvem kan søge?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet, forudsat der er tale om videnskabelig forskning vedr. lungesygdomme hos børn og/eller unge.

 

Hvad kan jeg søge støtte til?

Børnelungefonden har til formål at forebygge og bekæmpe lungesygdomme hos børn og unge gennem bl.a. støtte til forskning. Der kan søges støtte til:

 • Relevante forskningsprojekter
 • Målrettede stipendier til fx forskningsårsstuderende, ph.d. og postdoc
 • Forskningsprofessorat

Vi støtter ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder. Støtten gives ikke til overhead (indirekte udgifter dvs. til dækning af varme, el, rengøring mv.). Som udgangspunkt gives støtten kun til løn - ikke materiel, som kan støttes andre steder fra.

 

Hvornår kan jeg søge?

Deadline for ansøgning til Børnelungefonden er 1. oktober 2018.

Der vil jævnligt være opdateringer vedrørende forskningsaktiviteter på lunge.dk og i Lungeforeningens månedlige nyhedsbrev.

 

Du/dit projekt skal opfylde følgende kriterier for at have de bedste muligheder for at opnå støtte

 • Relevans i forhold til Børnelungefondens formålsparagraf
 • Høj grad af originalitet
 • Høj teknisk kvalitet – dvs. en god og klar protokol, specificeret budget osv. (dvs. sørg for at vedlægge dette i din ansøgning)
 • Hvis der indgår flere delprojekter, skal der være særskilte budgetter for disse
 • Klinisk forskning eller sundhedstjenesteforskning - også gerne tværfagligt samarbejde
 • Nationalt funderet (til gavn for danske lungesyge børn)
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte beløb
 • Det er realistisk at du (eller ansøgergruppen) kan gennemføre forskningsprojektet og publicere resultaterne
 • Du skal være medlem af Lungeforeningen  - meld dig ind her . Når du melder dig ind, får du en mail med et medlemsnummer, som du skal skrive ind i ansøgningsskemaet.

 

Hvordan søger jeg?

Du downloader og udfylder Ansøgningsskema vedr. støtte til forskning og indsender det til Børnelungefonden:

 • Et eksemplar som pdf fil elektronisk til børnelungefonden vedhæftet evt. bilag. Skriv ”Støtte til børnelungeforskning” i emnefeltet og
 • Et eksemplar inkl. bilag i papirform med posten mærket ”Støtte til børnelungeforskning” til:

Børnelungefonden
Forskningsudvalget
c/o Lungeforeningen
Strandboulevarden 49, B-8
2100 København Ø


Her kan du finde Vejledning til ansøgningsskema 


Hvornår kan jeg forvente svar?

Ansøgere får svar i december 2018.


Hvem bedømmer din ansøgning?

Det er forskningsudvalget under Børnelungefondens bestyrelse, der bedømmer ansøgninger om støtte til forskning. Udvalget indstiller til bestyrelsen, der træffer endelig beslutning om uddelingerne. 

Forskningsudvalget er sammensat af:
 
Søren Pedersen (formand), professor, dr. med
Klaus Bønnelykke, klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d.
Josefine Gradman, overlæge, ph.d.
Frederik Buchvald, overlæge, ph.d.
Vibeke Bregnballe, forskningssygeplejerske
 
Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Mathias Vestergaard Nielsen på tlf. 35 25 71 19  eller på mvn@lunge.dk 

 

Se hvem Børnelungefonden støttede i 2017

Kategori: