×
×

Søg fond om forskningslegat

Søg fond om forskningslegat

Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond

Som fagperson kan du søge Skibsreder Per Henriksens, R. og hustrus fond om legater.

Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for diabetes, hjerte-kar- og lungesygdomme.

Ved opslag i Ugeskrift for Læger i maj måned indkaldes ansøgninger én gang årligt.

Ansøgningsfristen er 1. juli.

 

Krav til ansøgning

Legatansøgning i tre eksemplarer ledsaget af et kortfattet CV sendes til Skibsreder Per Henriksen, R. og hustrus fond, c/o Tove H. Dahl, Købmagergade 3, 1150 København K.

Der anvendes ikke fortrykt ansøgningsskema.

Den officielle legattildeling finder sted den første fredag i november i Det Kgl. Vajsenhus, Nørregade 51, København K.