×
×

Tværfagligt netværksgruppe for børn, unge og lunger

Referencegruppe for børn, unge og lunger

Lungeforeningen har etableret et tværfagligt netværk for fagpersoner, som har et særligt engagement i og lyst til at gøre en forskel for lungesyge børn og unge. 

Formålet med netværket er at skabe et netværk, hvor det er muligt at udveksle erfaringer, få ny faglig viden, etablere nye broer på tværs af faggrupper og skabe nytænkning inden for feltet børn, unge og lunger. 

At netværket er tværfagligt betyder, at vi ønsker, at netværket skal være repræsenteret ved en bred gruppe af fagpersoner, såsom læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere, pædagoger, diætister, lærere og andre faggrupper, som har interesse for børn, unge og lunger. 

Netværket mødes 2-3 gange årligt til møder, hvor aktuelle og relevante emner præsenteres ved oplæg og diskussion. 

 

Medlem af referencegruppen er:

 • Birgitte Enslev-Jensen, udviklingskonsulent ved BørneRiget
 • Bo Chawes, læge, Ph.d, Dansk BørneAstma Center / COPSAC - Copenhagen Studies on Asthma in Childhood
 • Ida Finck-Heidemann, Klinisk psykolog, Klinik for psykologi, socialrådgivning og pædagogik - Rigshospitalet
 • June Marthin, Afdelingslæge, ph.d., Dansk BørneLunge Center
 • Kim G. Nielsen, Professor, overlæge, dr. med, Dansk BørneLunge Center
 • Kirsten Boisen, afdelingslæge, ph.d. Ungdomsmedicinsk Videnscenter
 • Lene Aarup Riis, sygeplejerske, FSLA - Fagligt selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker
 • Liselotte Larsen, pædagogisk konsulent, Ungdomsbyen
 • Lone Agertoft, overlæge, H.C. Andersen Børne- og Ungehospital
 • Lue Drasbæk Phillipsen, Børnefysioterapeut ved Dansk BørnelungeCenter og rådgiver i Lungeforeningen
 • Morten Schrøder, Læge, Rigshospitalets Børne- og Ungeklinik, Medstifter og formand for Børneliv - se mit hjerte!
 • Susanne Kitaj, Socialrådgiver og familieterapeut, rådgiver på Lungelinjen