×
×

BørneBlæserne

Henrik Wegener Hallas, Læge, PhD, Rigshospitalet, Afdeling for Børn og Unge. Støttes med 509.400 kr når samlet beløb opnåes via samarbejde med andre fonde.

Som barn og ung med kronisk lungesygdom fylder hospitalsbesøg og medicinsk behandling meget i hverdagslivet. Fra de sundhedsprofessionelles side er hovedfokus på den medicinske behandling, mens barnets eller den unges ressourcer, daglige liv, interesser og præferencer  inddrages i mindre grad. Heri ligger et stort potentiale.

Interventionsprojektet BørneBlæserne vil undersøge om deltagelsen i et undervisningsforløb i blæseinstrument med andre ligesindede skaber en fysisk målbar såvel som selvrapporteret positiv forandring for lungesyge børn og unge. Hvis man kan vække og nære interessen for musik og igennem undervisning i blæseinstrument give viden om lunger og vejrtrækning samt vende en svaghed til noget positivt vil man i allerhøjeste grad øge egenomsorgen.

Tanken er at det sociale fællesskab i undervisningen og den lystbetonede og legende tilgang vil øge vedholdenheden til undervisningen. Samtidigt vil projektet undersøge effekten på lungefunktion og andre kliniske parametre samt sundhed, trivsel og relationer gennem kvalitative interviews og hermed bidrage med vigtig ny viden.

Det er ambitionen at udvikle en metode til en mere patientcentreret behandlingstilgang, hvor hverdagsliv, fritidsaktivitet og leg integreres i behandlingsplaner.

BørneBlæserne er et tværsektionelt projekt, der bryder med silotænkning og udvikles i samarbejde mellem forskning og musikundervisningspraksis, der krydsbestøver hinanden fra start til slut.

Sidst opdateret: 
Torsdag, februar 24, 2022