×
×

Forskningsprojekt: Svære kroniske lungesygdomme hos børn

Danmarks Lungeforenings Fond og Børnelungefonden støtter forskning, som kan bidrage til at forebygge og behandle lungesygdomme. Læs her om et af de forskningsprojekter, som Børnelungefonden har støttet i 2018.

Projekt: Svære kroniske lungesygdomme hos børn
Kim Gjerum Nielsen, klinisk professor i pædiatri, overlæge, dr.med., leder af Dansk BørneLunge Center, BørneUnge- Klinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, har modtaget 1.845.000 kr. fra Børnelungefonden til projektet "Svære kroniske lungesygdomme hos børn". 


Hvad går dit projekt ud på?
Diagnosticering, kontrol og bedre behandling både til børn, der er født med en lungesygdom og dem, der udvikler sygdommene tidligt.

Der er bl.a. fokus på nye og bedre muligheder for tidlig behandling af Cystisk Fibrose med udgangspunkt i screening af spædbørn. Det er en af de sygdomme, hvor det kun går en vej, og det er ned ad bakke, derfor er vi meget interesserede i at stoppe det så
tidligt, som muligt.


Hvilken forskel vil det gøre for patienter og pårørende?
Ideelt set vil vi gerne ende med et scenarie, hvor vi kan opspore tegn på sygdommene i så tidlig en fase, at børnene slet ikke ender med at blive syge. Vi kommer forhåbentlig til at se, at børn med Cystisk Fibrose får en bedre barndom med færre komplikationer og bliver til voksne, der ikke oplever en nedsat lungefunktion.


Hvor er I henne nu?
Projektet er stadig i sin spæde start. Vi har fået bevilliget penge, og er nu i etableringsfasen. Dataindsamlingen er påbegyndt. Vi har fået data fra Rigshospitalet, og de andre hospitaler er i gang med at få indsamlet og sendt deres data.

 

Læs om andre projekter støttet af Børnelungefonden