×
×

REMISSION OF CHILDHOOD ASTHMA - Analyses of two mother-child cohorts followed prospectively for 12 and 18 years

Hans Bisgaard, Professor, MD, DMSc, Dansk BørneAstma Center, Herlev og Gentofte hospital. Støttes med 1.320.000 kr.

Astma er en kronisk betændelsestilstand i lungerne og den mest udbredte sygdom i barndommen. Formålet med dette Ph.d. projekt er at undersøge, hvorfor nogle børn vokser ud af deres astma og andre ikke gør.

Projektet skal sammenholde miljømæssige faktorer som rygning, amning, husdyr i hjemmet med objektive mål som genetik og data fra blodprøver og nasalprøver. Projektet tager udgangspunkt i viden, som er indsamlet af Dansk BørneAstma Center gennem mange år.

Siden 2000 og 2010 har centret indsamlet klinisk og biologisk data fra flere hundrede nyfødte børn i de to fødselskohorter COPSAC2000 og COPSAC2010. Børnene er blevet fulgt tæt med hyppige kliniske besøg i henholdsvis 18 og 12 år.

I begge kohorter findes data på børnenes genetik, astma diagnose, symptomer og medicinforbrug, samt inflammationsmarkører og immunologi op igennem barndommen og data på barnets miljø som vil blive inddraget i analysen.

”Vi ved for eksempel, at der er en sammenhæng mellem lav lungefunktion i barndommen og astma. Det helt store spørgsmål er så, om lav lungefunktion leder til astma eller det er omvendt” fortæller Ph.d.-studerende Frederikke Skov og giver en lang række af eksempler på andre faktorer, der også skal undersøges i forbindelse med projektet.

 

Stor klinisk relevans

På Dansk BørneAstma Center arbejder lægerne som grundregel 50% i klinikken og 50% med data. Derfor ved Frederikke Skov også, at projektets emne er vigtigt for familierne.

”Projektet har stor klinisk relevans. Det er noget som forældre til børn med astma altid spørger til: Vil mit barn vokse fra det?”

Frederikke Skov håber, at projektets resultater vil bidrage til en bedre forudsigelse/prognose af det enkelte sygdomsforløb og identificere nye mekanismer, der er vigtige for sygdomsbekæmpelse og forebyggelse.

”Måske – alt efter hvad vi kommer frem til – kan vi med den nye viden blive bedre til at rådgive forældrene løbende.”

 

Fakta:

Astma er den hyppigste årsag til skolefravær, kronisk medicinbrug, besøg på akutafdelinger og hospitalsindlæggelser, og repræsenterer en betydelig samfundsmæssig og videnskabelig udfordring. Forekomsten af ​​astma falder med alderen fra cirka 20% hos førskolebørn og 10% i skole alderen til mindre end 5% hos voksne. Det er stadig ukendt, hvordan denne gradvise aftagen af sygdomssymptomer medieres eller reguleres.

Sidst opdateret: 
Torsdag, februar 24, 2022