×
×

Sammenhængen mellem præ- og postnatal eksponering for perfluorerede stoffer, ftalater og Bisphenol A og lungefunktion, astma og allergi hos 12 årige børn fra Odense Børnekohorte

Julie Bang Hansen, Ph.d-studerende, Master of Science in Public Health, H.C. Andersen Børne og Ungehospital, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Støttes med 1.058.130 kr.

Astma er den hyppigste kroniske lungesygdom hos børn og er forbundet med nedsat livskvalitet og betydelige samfundsøkonomiske omkostninger.  Nyere studier peger på at udsættelse for de hormonforstyrrende stoffer bisphenol A (BPA), ftalater og perfluorerede stoffer (PFAS) under graviditeten og i den tidlige barndom kan have indflydelse på udviklingen af astma og allergi.  BPA, ftalater og PFAS er kemikalier vi alle er udsatte for, da de findes dagligdags forbrugerprodukter, og de kan måles i blod or urinprøver hos stort set alle danske børn og voksne.

Projektet er et opfølgningsstudie af danske børn i en etableret fødselskohorte, Odense børnekohorte. Målet med projektet er, at undersøge om eksponering for BPA, ftalat og PFAS i fosterstadiet og i den tidlige barndom har betydning for udviklingen af lungefunktion og astma. Såfremt der findes en sammenhæng mellem disse kemikalier og udviklingen af astma og nedsat lungefunktion, vil resultatet fra denne undersøgelse muligvis kunne anvendes til at få reduceret eksponeringen for disse kemikalier, og dermed bidrage til at forebygge astma og reduceret lungefunktion. 

Sidst opdateret: 
Torsdag, februar 24, 2022