×
×

7. professor i lungemedicin er blevet udnævnt

Sidst opdateret: 
30-10-2020

Overlæge, ph.d. Christian B. Laursen, der den 1. oktober 2020 blev udnævnt til klinisk professor i lungemedicin i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

Christian B. Laursen er den syvende professor i lungemedicin, der udnævnes i Danmark. Den nyudnævnte professors fokus på bedre diagnostik af lungesygdomme er vigtig, fordi man ved, at forsinket diagnose kan have alvorlige konsekvenser for både patientens overlevelse og livskvalitet.


Anerkendelse af lungeområdet
I Lungeforeningen glæder direktør, Anne Brandt, sig over, at endnu en lungeprofessor er blevet udnævnt.

For hver gang, der bliver udnævnt en ny professor i lungemedicin, er det en anerkendelse af lungeområdet. Nu har vi fået endnu en anerkendelse med Christian B. Laursen, som gennem sin forskning blandt andet har været medvirkende til, at ultralydskanning i endnu større omfang er blevet implementeret som diagnostisk værktøj inden for det lungemedicinske og akutmedicinske speciale.

Christian B. Laursen blev uddannet som læge i 2003 ved SDU. Han forsvarede sin ph.d. omhandlende brugen af ultralydskanning til diagnostik af akut indlagte patienter med symptomer fra lungerne i 2014. I 2016 blev han speciallæge i lungemedicin og har siden da været ansat som overlæge ved Lungemedicinsk Afdeling, OUH. Siden 2016 har han desuden været tilknyttet Klinisk Institut, SDU, som klinisk lektor og i 2018 blev han yderligere forskningsleder for Lungemedicinsk Forskningsenhed.

Samtidig med tiltrædelsen som professor i lungemedicin fortsætter Christian B. Laursen som overlæge på Lungemedicinsk Afdeling, OUH, og som forskningsleder for Lungemedicinsk Forskningsenhed, Klinisk Institut, SDU.

LÆS OGSÅ: 

Ny professor ønsker sig en ’Lungegalla’ på TV i bedste sendetid