×
×

Forskningsnyhed: Robot testes på lungepatienter

Overlæge Ejvind Frausing står bag iltrobotten, der skal hjælpe lungepatienter

Iltbehandling er alfa og omega for mange patienter med kritiske lungesygdomme, og det er vigtigt, at der hele tiden er styr på patienternes behov for ilt.

Når en lungepatient ikke har den rette iltmætning, kan det nemlig skade dem.

For sygeplejersker på landets sygehuse betyder det en konstant regulering af ilt til patienten.

Det arbejde er en lille firkantet boks med navnet O2Matic nu snart klar til at overtage.

Gennem syv år har Hvidovre Hospital arbejdet på maskinen O2Matic, som lige nu testes på KOL-patienter patienter på Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital.

Det er godt nyt – både for patienter og for personalet.

 

Sikrer den rette mængde ilt

O2Matic er en nemlig robot, som med blot en klemme fingeren kan måle iltmætningen i blodet og automatisk give mere eller mindre ilt, så patienten fastholdes på det niveau, som er bedst. 

Robotten har også en alarmfunktion, der tilkalder personalet, hvis der sker ændringer, som er voldsomme og uden for normen.

Overlæge Ejvind Frausing, som har udviklet robotten, forventer, at den vil øge patientsikkerheden, forkorte indlæggelsestiden og frigøre ressourcer hos personalet. 

 - Måling af iltprocenten foregår normalt ved, at sygeplejersken kommer forbi patienten med et vist interval og tjekker tallene. Det kan være to-tre gange om dagen eller hyppigere afhængig af patientens tilstand. Det giver dog en stor usikkerhed, da der imellem sygeplejerskens tjek, kan ske ændringer, som ikke bliver opdaget, siger han.

 

Mere tid til sygeplejerskerne

Når KOL-patienter hare det værst, kan sygeplejerske være nødt til at tjekke deres ilttilførsel op til 25-30 gange om dagen.

Det kræver mange ressourcer på en travl lungemedicinsk afdeling.

Ulempen ved de manuelle tjek er også, at udsving hos lungepatienter kan forekomme så pludseligt, at de kan opstå og forsvinde imellem personalets besøg. 

Derfor begyndte Ejvind Frausing i 2011 arbejdet med iltrobotten O2Matic. 

 

Kan hjælpe KOL-patienter i hele verden

Ca. 50.000 danskere har svær KOL, og sygdommen er årsag til omkring 50.000 ambulante besøg årligt på de danske hospitaler.

KOL er den tredje hyppigste dødsårsag i Danmark, som desværre er indehaver af den kedelige rekord ved at have den højeste dødelighed af KOL i EU. 

Der er derfor i høj grad for udvikling af metoder, der kan sikre lungepatienter den bedst mulige behandling.

Den foreløbige test af robotten viser allerede gode resultater, og den forventes at komme i produktion til efteråret.

- Det føles rigtig, rigtig godt, at man er i stand til at hjælpe mange mennesker. Vi har stadig til gode at bevise det, men den proces at lave noget, som vi tænker kan bruges af rigtig mange KOL-patienter i hele verden. Det er en fantastisk følelses. Det er noget af det største, jeg har været med til som læge, udtaler Ejvind Frausing.

 

Herlig nyhed for lungevidenskaben

Anne Brandt er direktør i Lungeforeningen, og hun glæder sig også over, at iltrobotten nu afprøves af lungepatienter på Hvidovre Hospital.

- O2Matic vidner om en stor innovationslyst til at gøre en forskel for kritisk syge lungepatienter i Danmark – og i verden. Det er bare en herlig nyhed inden for lungevidenskaben. Det er samtidigt også et velkomment redskab, der i et presset sundhedsvæsen gør kontrollen af den livsvigtige behandling mere smidig for hospitalernes personale, siger hun.

 

Holdet bag iltrobotten

Overlæge Ejvind Frausing fik ideen til robotten sammen med sin kollega, overlæge Jens Hove og har udviklet den på Hvidovre Hospital i samarbejde med gruppe forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og it-virksomheden Pactor.

Projektet er bl.a. støttet af Innovationsfonden med 7 mio. kr.

 

Få mere at vide

Se TV2 Lorrys indslag om iltrobotten her

Læs pressemeddelelse fra Hvidovre Hospital