×
×

Grundforskning på lungeområdet er altafgørende

Sidst opdateret: 
07-09-2021

Vi lever længere og bedre liv, selv med alvorlige sygdomme. Den danske medicinalbranche og life science-sektor, som er nært knyttede til forskning og uddannelse på de danske universiteter, har kronede dage. Stærk grundforskning har sikret bedre behandlinger og bedre diagnosticeringer på fx kræft- og hjerteområdet, men på lungeområdet har underprioritering haft konsekvenser for lungeforskningen.


Bedre behandlinger, længere liv
I 1990 var den gennemsnitlige levealder i Danmark 72,2 år for mænd, 77,8 år for kvinder. Sidste år var den steget til 79,5 for mænd og 83,4 for kvinder. Ifølge Sundhedsstyrelsen skal forklaringen på den stigende levealder ikke findes i biologiske ændringer, men derimod i en faldende dødelighed ved sygdomme – et direkte resultat af mere viden om sygdommene. Særligt grundforskning har skabt fundamentet for, at den danske life science-sektor er blevet så stærk. Både på kræft- og hjerteområdet har grundforskningen spillet en central rolle, når det kommer til bedre diagnosticering og behandling. 


Lungeområde er blevet underprioriteret
Ifølge direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, forholder det sig dog modsat på lungeområdet, hvor mangel på prioritering har haft fatale konsekvenser. 

Fra politisk side har der aldrig været sat ret mange penge af til lungeforskning. Og som ung, ambitiøs forsker søger man jo derhen, hvor man kan få forskningsmidler. Det betyder, at vi har meget dårlig mulighed for at mobilisere forskere på vores område, og det er helt forfærdeligt, for forskningen er afgørende vigtig for at komme store folkesygdomme som astma og KOL til livs, siger Anne Brandt.

Grundforskningen er det første led i en proces, der fører til bedre behandlinger. Laves der ikke grundforskning på lungeområdet, sker de vigtige opdagelser, som kan føre til strategisk forskning i virksomhederne og nye behandlinger og lægemidler, ikke. Og hvor både Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse altså kan glæde sig over faldende dødelighed på deres områder, så er det helt anderledes på lungeområdet.

Vi har en meget høj overdødelighed på KOL i Danmark sammenlignet med andre lande. Det er en sygdom, der er blevet stigmatiseret, fordi det rammer rygere, men den og mange andre lungesygdomme har ikke altid noget med rygning at gøre, siger Anne Brandt.

Læs artiklen "Uden forskning, ingen dansk life science-succes" på sciencereport.dk

Læs også artiklen "Her går det godt send flere penge" i seneste nummer af Lungeforeningens medlemsblad Lungenyt.