×
×

Ny professor har fokus på sjældne lungesygdomme

Sidst opdateret: 
03-02-2021

Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at vi har fået endnu en professor indenfor det lungemedicinske område. Elisabeth Bendstrup er ny klinisk lærestolsprofessor i lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital. Hun tiltrådte den 1. januar 2021. 

Anne Brandt fortæller, at hun fra starten af sin tid som direktør for Lungeforeningen blev stærkt inspireret af Elisabeth Bendstrup:

Hun møder patienter i øjenhøjde. Hun samler patienter til arrangementer og netværk. Hun lytter og er nysgerrig på en måde, som gør hende ganske særlig. Alt dette gør hun ved siden af sit årelange forskningsarbejde og arbejdet i Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS). Det beundrer jeg hende for. 

Det er især de sjældne lungesygdomme, Elisabeth Bendstrup har forsket i, og hendes forskningsresultater har været med til skabe opmærksomhed om de mindre hyppige lungesygdomme. Bl.a. har Elisabeth Bendstrups forskning i IPF (Idiopatisk Lungefibrose) og den nye undersøgelsesmetode ’cryobiopsi’ skabt bedre muligheder for udredningen af de patienter, der har sjældne lungesygdomme. Cryobiopsi er en metode, hvor der tages vævsprøver ved en kikkertundersøgelse (bronkoskopi) med en fryseteknik. Det har ført til tidligere diagnose og behandling. Prognosen for patienter med IPF er alvorlig, men dog forbedret de seneste 10 år. 

Læs rapporten "Det usikre liv med IPF - Idiopatisk Lungefibrose" - Lungeforeningens står bag rapporten, som undersøger IPF-patienters sygdomsforløb og hverdagsliv og "Kunne jeg få lov at være med til barnedåben - en kortlægning af IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose".

Elisabeth Bendstrup fortæller, at hun synes, det er vigtigt at tale med patienterne om det, de har brug for. Hun synes, hun har en forpligtigelse til at stille op.

Mange patienter gør sig forestillinger om deres sygdom og prognose, som skaber uro og angst. Når vi får talt sammen om deres sygdom og om de muligheder, der er for at behandle og lindre, så letter noget af deres angst og uro. Det synes jeg er vigtigt. Det gør også, at jeg selv bliver en bedre læge i hverdagen. Jeg gør mig umage med at lytte og forholde mig nysgerrigt til mine patienter. Fordi jeg ofte taler med patienterne ved jeg noget om, hvor angste de er og hvilke emner, som optager dem. Jeg er ret imponeret over mine IPF patienter (patienter med sygdommen idiopatisk pulmonal fibrose), som vi arrangerer netværksmøder for. De kommer fra hele landet, og de styrer selv møderne. Så står jeg og en sygeplejerske på sidelinjen og kan svare på de spørgsmål og den tvivl, de måtte have .  

Som klinisk lærestolsprofessor står Elisabeth Bendstrup i spidsen for den lungemedicinske forskning i Aarhus. Det nye professorat øger fokus på lungesygdomme og styrker forskningsaktiviteterne i Danmark og internationalt, ligesom det gavner patienterne i form af forbedrede undersøgelsesmetoder og behandlingstilbud. 

Læs Alvorligt lungesyge har ikke adgang til nødvendig støtte

Læs også pressemeddelelsen "Elisabeth Bendstrup er ny klinisk lærestolsprofessor" på Aarhus Universitets hjemmeside. 

Professor-udnævnelser på lungeområdet