×
×

Rygestop eller få cigaretter forhindrer ikke KOL

Sundhedspolitisk Tidsskrift: 

Et studie, der for nyligt er publiceret i The Lancet Respiratory Medicine, viser, at er man stoppet med at ryge eller ryger man få cigaretter om dagen, kan man ikke se sig fri for potentielt at udvikle KOL, da lungefunktionen fortsat er påvirket af rygningens sundhedsskadelige effekter.

- Selv om man ryger mindre end fem cigaretter om dagen, risikerer man at opleve et øget lungefunktionsfald, som ikke er langt fra det, man oplever, hvis man ryger mere end 30 cigaretter om dagen. Studiet viser altså, at der ikke er et niveau af rygning, der er acceptabelt for kroppen. Når man først bliver eksponeret for de skadelige virkninger, så er selv få cigaretter for mange, lyder det fra Yunus Çolak, reservelæge, ph.d. og post doc. ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital. 

I samarbejde med overlæge, professor, dr. med. Peter Lange har Çolak netop fået publiceret en kommentar til studiet i The Lancet Respiratory Medicine, hvori de blandt andet pointerer, at selv om man tidligere antog, at tidligere rygere med tiden opnår et normalt aldersrelateret fald i lungefunktion målt som FEV1, peger data fra det seneste studie i en noget anden retning.

- Det ser ud til, at det accelererede lungefunktionsfald, der sætter ind, når man begynder at ryge, ikke forsvinder i takt med, at man bliver røgfri. Faktisk fortsætter faldet længe efter rygestoppet, lyder det fra Yunus Çolak.

For selv om det accelererede lungefunktionsfald aftager efter et rygestop, kan man selv efter 30 år måle, at de tidligere rygere ikke er helt på niveau med dem, som aldrig har røget.

- Det er et populært fænomen, at en del rygere skruer deres forbrug ned til en enkelt eller to daglige cigaretter for at reducere cigaretternes skadelige virkning, men det hjælper ikke. Studiet fra The Lancet Respiratory Medicine viser, at selv et lille antal daglige cigaretter kan give store skader på lungerne, understreger Yunus Çolak og peger på, at forskellen i FEV1 faldet mellem dem der ryger 30 cigaretter om dagen og dem, der ryger mindre end fem daglige cigaretter bare er tre ml. pr. år.