×
×

Danmarks Lungeforenings Fond

Lungeforeningen støtter forskning

Danmarks Lungeforenings Fond støtter lungeforskning, der skaber dyrebar viden om lungerne, som er med til at forbedre forebyggelse og behandling af lungesygdomme.

Forskning i lungesygdomme skaber ny, vigtig viden, som anvendes af læger, forskere, sygeplejersker og andre i sundhedssektoren. Og på den måde er forskningen med til at sikre ny og forbedret behandling af mennesker med lungesygdomme.

Fonden uddeler gennemsnitligt 1,2 millioner kroner hvert andet år.


Eneste fond hvor relevans for lungepatienter er et krav
Danmarks Lungeforeningens Fond er stort set alene om at yde støtte til kliniske forskningsprojekter inden for lungemedicin. Danmarks Lungeforenings Fond er den eneste fond, hvor relevans for lungepatienter er et krav, når der skal ydes støtte til forskning.

Mere grundvidenskabelige eller samfundsmæssige undersøgelser inden for lungemedicin er det heldigvis muligt at opnå støtte til fra andre fonde eller offentlige myndigheder.

 

Danmarks Lungeforenings forskningsudvalg er sammensat af:

  • Ulla Møller Weinreich, formand, forskningsansvarlig overlæge, ph.d., klinisk lektor og formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab
  • Caroline Hedsund, læge, ph.d.-stud.
  • Jesper Lykkegaard, prak. læge, ph.d., HD(O)
  • Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med., pædiater
  • Dorthe Gaby Bové, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske
  • Ole Græsvig Sandahl, afd.læge, uddannelseskoordinerende yngre læge
Særlige, faglige initiativer og indsatser

Danmarks Lungeforenings Fond præmierer og støtter desuden særlige, faglige initiativer og indsatser på lungeområdet. Vi støtter eksempelvis hvert år posterprisuddelingen til faglige og videnskabelige selskaber.

Læs vedtægter for Danmarks Lungeforeningens Fond her

Søg støtte fra Danmarks Lungeforeningens Fond her

Se hvem Lungeforeningens støttede i 2020

Se hvem Lungeforeningens støttede i 2018

Se hvem Lungeforeningen støttede i 2016

Læs også om hvordan Børnelungefonden støtter forskning i lungesygdomme hos børn.