Legater for studerende (prisopgaver) | Lungeforeningen
×
×

Legater for studerende (prisopgaver)

Legater for studerende (prisopgaver)
Printer-friendly version

Legat til studerende for bedste prisopgave

Danmarks Lungeforenings Fond uddeler hvert år støtte til forskning, som kan forbedre forebyggelse eller behandling af lungesygdomme.

Lungeforeningen sætter stor pris på studerende, der har fokus på lungesagen, da vi også har brug for dygtige, dedikerede fagpersoner på lungeområdet i fremtiden – som brænder for at være en vigtig brik i at nå vores vision om ”sundere lungere – livet igennem”.

Derfor uddeler vi hvert år i alt syv legater til studerende, som har lavet de bedste prisopgaver inden for lungeområdet.

Nedenfor kan du se, hvordan du som studerende kan få bedømt dit afsluttende speciale og måske vinde legatet på 5.000 kr. for årets bedste prisopgave på din uddannelsesinstitution.


Hvordan vinder jeg legatet for bedste prisopgave?

Danmarks Lungeforenings Fond opslår årligt syv legater til de bedste besvarelser af kandidatspecialer for studerende, der uddanner sig til cand.med., cand.scient.san. og cand. cur. i Danmark. Vi giver legaterne til den bedste besvarelse på hver uddannelsesinstitution i Danmark, der udbyder uddannelsen til cand.med., cand.scient.san. og cand.cur.


Hvilke kriterier skal opfyldes?

 1. Opgaven skal være skrevet på kandidatniveau og være afsluttende specialeopgave for de enkelte studier
 2. Opgaven skal omhandle et lungemedicinsk emne
 3. Specialet skal være afleveret maksimalt et år før ansøgningsfristen (1. oktober)
 4. For at kunne blive den glade modtager af et legat skal du være betalende medlem af Lungeforeningen

Hvordan ansøger jeg?

Du downloader ”Ansøgningsskema til Prisopgave”  udfylder og sender den til Danmarks Lungeforenings Fond:

 • 1 eksemplar elektronisk til fond@lunge.dk, vedhæftet opgaven. Skriv ”Prisopgave” i emnefeltet og
 • 1 eksemplar i papirform med posten mærket ”Prisopgave” bilagt opgaven til:

Danmarks Lungeforenings Fond, att. Lungeforeningen
Forskningsudvalget
Strandboulevarden 49 B-8
2100 København Ø

Husk at angive både vejledere og bedømmere af din opgave i ansøgningsskemaet, samt at vedlægge din opgave.


Hvornår kan jeg søge?

Legaterne uddeles én gang årligt med frist den 1. oktober, kl. 12.00.


Hvornår kan jeg forvente svar?
Ansøgere kan forvente at få svar i januar året efter.


Hvem bedømmer ansøgningerne?

Forskningsudvalget under Danmarks Lungeforenings Fonds bestyrelse bedømmer ansøgninger om legat for bedste prisopgave og indstiller prisvinderne til bestyrelsen. Forskningsudvalget er sammensat af:

Forskningsudvalget er sammensat af:

 • Anders Løkke Ottesen, overlæge (formand)
 • Steffen Kristensen, specialeansvarlige overlæge
 • Jesper Lykkegaard, prak. læge, ph.d., HD(O)
 • Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med, pædiater
 • Dorthe Gaby Bové, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske


Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os på fond@lunge.dk  eller tlf. 38 74 55 44.

Download ”Ansøgningsskema til prisopgave”


Hjælp os med at fortælle om legatet

Download og print vores plakat og hæng den op steder, hvor der kommer relevante studerende.

Du kan også downloade vores forslag til en tekst du kan lægge op som nyhed på de studerendes studie-websites eller lignende.

Kategori: