×
×

Se hvem vi støttede i 2020

Danmarks Lungeforenings Fond støtter forskning, der skaber dyrebar viden, som er med til at forbedre forebyggelse og behandling af lungesygdomme. Danmarks Lungeforenings Fond er den eneste fond, hvor relevans for lungepatienter er et krav, når der skal ydes støtte til forskning.
 

I 2020 støttede Danmarks Lungeforeningens Fond 11 forskningsprojekter med i alt 1.356.000 kr. 
I løbet af året vil du kunne møde de enkelte forskere og komme "bag om projekterne" bl.a. i Lungeforeningens nyhedsbrev, som du som medlem af Lungeforeningen modtager hver måned. 


Projektitel: OPTIMAL - Individualiseret dosistitrering af biologisk behandling til svær astma
Bevillingsmodtager: Celeste Porsbjerg, professor, overlæge, PhD, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Støtte: 150.000 kr.
 

Projekttitel: "Automated oxygen administration - Rethinking interventions alleviating dyspnea in patients with COPD"
Bevillingsmodtager: Charlotte Sandau Bech, ph.d-studerende, cand. scient. san. og RN, Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
Støtte: 100.000 kr.
 

Projekttitel: Idiopatisk pulmonal fibrose og andre progressive fibroserende interstitielle lungesygdomme i Danmark: kliniske karakteristika, behandling og økonomiske konsekvenser
Bevillingsmodtager: Malene Knarborg, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Støtte: 100.000 kr.
 

Projekttitel: Arv og miljø ved Kronisk obstruktiv Lungesygdom – et landsdækkende register-baseret studie af danske patienter med KOL over to generationer.
Bevillingsmodtager: Melina Gade Sikjær, MD, ph.d.-studerende, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Støtte: 150.000 kr.
 

Projekttitel: Rethink Pulmonary Rehabilitation – REPORT Study / Gentænkning af lungerehabilitering
Bevillingsmodtager: Henrik Hansen, post.doc, ph.d, Cand.scient.san, fysioterapeut, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Hvidovre hospital
Støtte: 225.000 kr.
 

Projekttitel: "Sing-a-Lung 2.0: The effects of singing training in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on hospitalisations, exacerbations, physical fitness, airway physiology, inflammation, and Quality of Life".
Bevillingsmodtager: Mette Kaasgaard, ph.d-studerende, MSc Design og Kommunikation, diplomuddannet klassisk sanger og sangpædagog, Dept.  Respiratory Medicine, Næstved Hospital og Center for Music in the Brain, Dept. Clinical Medicine, Aarhus University
Støtte: 150.000 kr.
 

Projekttitel: Ukontrolleret og mulig svær astma i Danmark – Hvor stort er problemet? (REASSESS-studiet)
Bevillingsmodtager: Kjell Erik Julius Håkansson, reservelæge, ph.d-studerende, Lungemedicinsk Forskningsafsnit 237, Hvidovre Hospital
Støtte: 150.000 kr. 
 

Projekttitel: Impaired cognitive function in patients with COPD - incidence and treatment options.
Bevillingsmodtager: Kristina Kock Hansen, ph.d.-studerende, cand.scient.san., sygeplejerske (intensiv), Lungemedicinsk Afdeling og Forskningsenhed, Sygehus Lillebælt, Vejle
Støtte: 95.000 kr.
 

Projekttitel: Seasonality of hypercalcemia among sarcoidosis patients - A population-based study 
Bevillingsmodtager: Julie Elkjær Rødsgaard, medicinstuderende, 11. semester, Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital
Støtte: 36.000 kr. 
 

Projekttitel: Existential and Spiritual Needs of Cancer Patients, Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients and Cardiac Arrest Survivors
Bevillingsmodtager: Niels Christian Hvidt, professor, dr.theol., Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
Støtte: 100.000 kr. 
 

Projekttitel: The effect of allergen immunotherapy on anti-viral immunity in patients with allergic asthma - a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of HDM-AIT. 
Bevillingsmodtager: Christian Uggerhøj Wøhlk, læge, ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Støtte: 100.000 kr.

Se hvilke projekter Lungeforeningen støttede i 2018

Læs mere om Danmarks Lungeforenings Forskningsfond

Sidst opdateret: 
Fredag, april 9, 2021