×
×

Spørgsmål om medicin

Printer-friendly version

I Lungeforeningen arbejder vi hver dag for at styrke dig, der har fået en lungesygdom. Det betyder bl.a., at vi tilbyder gratis rådgivning til vores medlemmer. En af dem, du kan tale med i vores rådgivning er, sygeplejerske Marie Lavesen.

Hver uge rådgiver Marie Lavesen patienter, der har fået en lungesygdom. Noget af det, der optager mange, er medicin. Får jeg det rigtige, tager jeg det korrekt, hvordan virker det, og hvad er bivirkningerne?

– Mange er optaget af, om de får den rigtige medicin. De har måske læst om noget andet medicin eller hørt, at andre har god effekt af noget andet end det, de selv får. Andre har mere brug for en second opinion, siger Marie Lavesen.

Hendes rolle som rådgiver er ikke at anbefale et bestemt præparat, men at stille spørgsmål, vejlede og i det hele taget skabe tryghed, når man ringer og er i tvivl.

– Vi taler bl.a. om, hvad det er for noget medicin, den enkelte får. Hvordan man kan forvente, at det virker. At noget medicin ikke virker lige nu og her, men på længere sigt, lyder det fra Marie.

 

Er medicin virkelig nødvendig?

At tage medicin og at tage den korrekt gør en forskel. Ikke alene nu og her, men også på længere sigt, fordi flere præparater forebygger en forværring af en lungesygdom. Marie Lavesen får opkald fra flere, der helt naturligt har bekymringer omkring det at tage medicin.

– Her oplever jeg, at det hjælper at få snakket om de tanker, den enkelte har omkring det at tage medicin. Hvad handler bekymringen om, og hvordan kan jeg bidrage med viden, der giver en bedre forståelse og et bedre grundlag at tage medicin på? Hvordan kan jeg guide, så man bliver klogere på sin medicin, siger Marie Lavesen.

 

Tvivlen opstår først, når man kommer hjem

Når lungepatienter ringer til Lungeforeningens rådgivning og har spørgsmål til medicin, er det ikke nødvendigvis et udtryk for en manglende forklaring hos egen læge. Det er blot ofte sådan, at spørgsmålene først opstår, når man er trådt ud ad døren i lægekonsultationen.

Man kommer hjem, læser indlægssedlen, som man får sammen med medicinen, søger måske på nettet og taler med familien, og først her opstår spørgsmålene.

– Det er helt naturligt, at når vi får ny viden, så opstår spørgsmålene først senere. Det kan også være, at man ikke har forstået helt, hvad lægen mente, eller at man har glemt noget af det. Her er det min rolle at komme med forslag til, hvad man kan tale med sin læge om ved næste lægebesøg. Det kan fx være, at der er en særlig grund til, at ens læge har ordineret et særligt præparat, siger Marie Lavesen.

 

Mange har åndenød

Spørgsmål om åndenød optager mange og er ofte forbundet med angst og bekymring. Som sygeplejerske kan Marie her lytte og guide, så man lærer at tackle åndenøden bedst muligt og lærer at leve med den på godt og ondt. Nogle gange vil det også indbefatte vejledning om kost, motion, rygestop. Det er også vigtigt at få afdækket, om man fx kan tage sin inhalation på en bedre måde.

– Det er vigtigt at være opmærksom på, om man er i stand til at bruge det device – den beholder, som medicin gives i – også i de perioder, hvor man har en forværring, siger Marie Lavesen og fremhæver afslutningsvist, at spørgsmålene, hun får om medicin i rådgivningen, er meget forskellige, fordi det helt naturligt varierer, hvordan man har det med sin lungesygdom.

 

Spørgsmål til din medicin?
Ring til en af Lungeforeningens rådgivere eller kontakt Lungeforeningens rådgivningstelefon på tlf. 35 25 71 76 mandag til fredag mellem 10-14, hvis du har spørgsmål vedrørende din medicin