×
×

Studie viser vej til en personligt tilpasset behandling med Prednisolon

Et studie dokumenterer en metode, der kan halvere behovet for Prednisolon hos indlagte KOL-patienter ved at tilpasse behandlingen til den enkelte. Nu skal metoden afprøves på KOL-patienter i ambulatoriebehandling. 

Prednisolon er et kemisk stof, der ligner det binyrebarkhormon, vi danner naturligt i binyrerne. Stoffet er ekstremt immundæmpende og er derfor effektivt mod eksempelvis inflammationstilstande i lungerne. Men fordelene har også en bagside.

– Behandling med Prednisolon har en række mulige bivirkninger, og en del af dem er ganske alvorlige. Eksempelvis kan nogle patienter udvikle diabetes eller få livstruende bakterieinfektioner, hvis de behandles langvarigt med det, siger Jens-Ulrik Stæhr Jensen, overlæge på Lungemedicinsk afdeling på Herlev-Gentofte Hospital og medforfatter til studiet, der er blevet offentliggjort i lægetidsskriftet The Lancet Respiratory Medicine i august 2019.

Studiet har afsløret, at man med daglige blodprøver kan reducere brugen af Prednisolon med op mod 50 %. 


Personliggjort behandling
Studiet, der har omfattet 159 forsøgspersoner og en tilsvarende kontrolgruppe, tager udgangspunkt i en såkaldt biomarkør, eosinofil granulocyt, som kan aflæses i en simpel blodprøve. I laboratoriet laver man en såkaldt differentiel tælling af de hvide blodceller hos patienten, og man kan herfra regne sig frem til behovet for behandling med Prednisolon.

– Det er et eksempel på personliggjort behandling, der er et modstykke til fortidens ”one size fits all”-tankegang. Man har traditionelt behandlet indlagte KOL-patienter med Prednisolon i de anbefalede mængder, fordi man ikke kendte til noget alternativ. Man vidste ikke, hvad der ville ske, hvis man skruede ned for behandlingen. Med den nye metode kan vi nøjes med at behandle med Prednisolon, når det er nødvendigt, siger Jens-Ulrik Stæhr Jensen.

Studiet har afsløret, at man med daglige blodprøver kan reducere brugen af Prednisolon med op mod 50 %. Det kan aflæses direkte i både patientens velbefindende og udgifterne til behandlingen.

– Den nye metode viste samme effekt på indlæggelsestiden som med den sædvanlige fem-dages kur – trods en halvering i brugen af Prednisolon. Derudover fandt vi ud af, at de patienter, der havde diabetes, havde betydeligt bedre blodsukkerniveau undervejs, ligesom der opstod færre infektioner i de næste tre måneder efter indlæggelsen hos de patienter, hvor vi havde sparet på prednisolonen, siger Jens-Ulrik Stæhr Jensen. 


Afprøves nu også i ambulatorierne
Det er nu planen, at studiet skal gentages på landets KOL-ambulatorier. Hvor indlagte KOL-patienter hører til i gruppen, der har oplevet en akut forværring af den kroniske lungesygdom, oplever ambulatoriepatienterne ofte et noget mildere sygdomsforløb og er derfor ikke i kontakt med sundhedspersonale hver dag.

– Vi kan naturligvis ikke kræve blodprøver hver dag, som vi gjorde ved de indlagte KOL-patienter. I stedet vil vi tage blodprøver hver tredje måned og fastsætte den videre behandling og anvendelsen af inhaleret binyrebarkhormon ud fra de resultater, blodprøven viser, siger Jens-Ulrik Stæhr Jensen.

Han regner med, at studiet skal løbe i to til tre år, før der har været tilstrækkeligt mange forsøgspersoner igennem, så resultaterne kan bruges.

Tags: 
Sidst opdateret: 
Torsdag, marts 3, 2022