×
×

Telerehabilitering skal gøre det nemmere at træne hjemme for patienter med lungefibrose

Som lungepatient kan det være anstrengende at skulle møde op på træningshold. Men et nyt forskningsprojekt har undersøgt effekten af hjemmetræning med sin fysioterapeut på en tablet.

Gennem en specialudviklet tablet kan du følge din fysioterapeut på en skærm, mens du efterligner øvelserne. Bliver en øvelse for hård, skifter tabletten automatisk til en ny øvelse, der passer bedre til dit niveau. Det kan måske blive fremtiden for lungepatienter, der ikke har overskud og kræfter til at tage hen i fitnesscenteret.

Fysioterapeuten José Cerdán har i sin ph.d. på Aarhus Universitetshospital undersøgt, om telerehabilitering kan bruges som led i behandlingen af patienter med lungefibrose.

– Udfordringerne med patienter med lungefibrose er, at de ofte ikke har kræfter til at tage ret langt væk. Samtidig er det en lille patientgruppe, der er spredt over hele landet. Derfor er det svært at samle dem på et træningshold, hvor de skal møde op fysisk. Den udfordring håber vi at løse ved at undersøge effekten af at træne i hjemmet, siger José Cerdán.

 

Sensorer aflæser og tilpasser træningsprogrammet

I forskningsprojektet indgik to grupper – interventionsgruppen, der brugte telerehabiliteringsudstyret, og en kontrolgruppe, som skulle fortsætte deres hverdag, som de plejer.

Interventionsgruppen fik udleveret en taske med telerehabiliteringsudstyr i form af en tablet udstyret med sensorer, der kan måle puls og aktivitetsniveau. På tabletten kunne interventionsgruppen se deres øvelser og videoer med fysioterapeuter, som viser, hvordan de skulle udføre øvelserne.

– Det foregår ligesom, hvis jeg fysisk stod overfor et hold og viste, hvordan de skulle lave øvelserne, siger José Cerdán.

Det særligt smarte ved udstyret er, at det selv kan måle, hvordan man skal variere øvelserne. Bliver det for hårdt, eller er der behov for at øge intensiteten, tilpasser programmet sig hele tiden til dit niveau – ligesom fysioterapeuten ville gøre, hvis han var til stede i lokalet.

– Sensorerne samler informationer omkring patienten. De bliver både brugt til, at træningsprogrammet automatisk tilpasser sig den enkelte i løbet af træningen, men de kan også bruges til at se, om der sker en fysisk forbedring på længere sigt, siger José Cerdán.

En gang om ugen mødtes patienter online med José Cerdán via en videokonsultation for at følge op på, hvordan det gik og for at planlægge næste uges træningsprogram.

 

Lovende resultater

Effekten af telerehabiliteringen blev målt gennem tre tests, som blev foretaget fire gange gennem de ni måneder, forsøget stod på. Den ene test er en gangtest, hvor forsøgsdeltagerne går på en lang bane, så hurtigt de kan, for at se, hvor langt de kan gå på seks minutter. Hos kontrolgruppen blev afstanden, de kunne gå, mindre og mindre i løbet af de ni måneder. Derimod holdt interventionsgruppen samme niveau gennem hele forløbet. Sammenligner man de to forsøgsgrupper, har interventionsgruppen i gennemsnit gået omkring 40 meter længere end kontrolgruppen efter tre måneder og 35 meter længere efter seks måneder.

– Vi ved, at personer med lungefibrose får dårligere funktion over tid. Det er højst sandsynligt forklaringen på den forværring, vi så hos kontrolgruppen. Derfor er det positivt, at patienterne, der modtog telerehabilitering, har bevaret deres gangniveau, siger José Cerdán.

Når det kommer til livskvalitet og antal skridt i løbet af en uge, kunne der dog ikke ses en forskel på de to grupper. Det kan skyldes, at der er brug for flere forsøgsdeltagere for at se en forskel på disse parametre.

Gør lungepatienter mere selvstændige Resultaterne viser altså, at der er effekt ved at bruge telerehabilitering som træning. Samtidig fortæller José Cerdán, at patienterne selv har haft en positiv oplevelse med at bruge det virtuelle træningsprogram.

– Mange vil fortsætte med at bruge appen, fordi det giver mening for dem at kunne træne på egen hånd. Jeg havde en patient, der sagde, at han gerne ville motionere, men han vidste ikke, hvordan han skulle starte. Det at bruge tablet gav ham et skub, så han nu er begyndt at gå ture i naturen og har købt en motionscykel, han kan bruge derhjemme, siger José Cerdán og fortæller, at det at holde sig så aktiv, som muligt, er vigtigt for mennesker med lungefibrose.

– Vi får flere og flere kroniske patienter, og for den her gruppe er det særligt vigtigt med metoder, der kan gøre dem mere selvstændige. Gennem fokusgrupper ved vi, at patienter med lungefibrose ofte har et stort behov for at kunne være sammen med deres familie og venner og føle sig så lidt syge som muligt. Det er det, vi håber at kunne hjælpe med ved telerehabilitering, siger José Cerdán.

José Cerdán og hans team er i gang med at udvikle en app uden sensor, som tilpasser sig efter de oplysninger, brugeren selv skriver ind, så lungepatienter kan bruge den selv.

Download app'en til genoptræning.