×
×

Om FrirummetVelkommen til Frirummet!
Frirummet er en virtuel platform, hvor mennesker med lungesygdomme, pårørende, sundhedsfaglige, forskere og andre venner af Lungeforeningen og Børnelungefonden kan mødes og skabe et vigtigt fællesskab. En platform, hvor man kan dele viden og erfaringer og sammen skabe værdifulde frirum, der supplerer det fysiske møde.

Vores vision med Frirummet er, at vi deler vores historier, og på den måde gør det tydeligt, at ingen er alene. At vi knytter sociale bånd, selvom geografien skaber afstand. At vi skaber et sted, hvor viden deles og skaber forståelse. Og hvor ikke-syge også kan blive klogere på lungerne og deres betydning. Frirummet skal danne fællesskaber, som skaber forandring for lungesyge, siger Lungeforeningens direktør Anne Brandt.

Frirummet er bygget ud fra en overbevisning om, at mennesker kan mere sammen end hver for sig, og med en fælles platform kan vi facilitere en værdifuld  dynamik.

 Hele Lungeforeningens historie er drevet af et stærkt frivilligt engagement, som skaber denne livsbekræftende dynamik. Når frivillige får rum til at boltre sig, sker der magi – og hvis vi bruger de teknologiske muligheder rigtigt, kan vi løfte fortryllelsen til næste niveau. Og det er det, Frirummet skal, understreger en begejstret Anne Brandt.


Det er nemt at bruge Frirummet
Projektmedarbejder og fysioterapeut i Lungeforeningen Jonathan Emil Andreasen og it-arkitekt Michael Andersen er blandt udviklerne af Frirummet, og de har især været optaget af at lytte til brugerne og deres oplevelser med virtuelle fællesskaber. De trækker bl.a. på vigtige erfaringer fra projekt SAFEHOUSE 
– et projekt med fokus på mennesker med lungesygdom i Region Sjælland.

Enkelthed er en virkelig vigtig faktor. Vi skulle gøre det lige så nemt, som hvis to mennesker mødes i den virkelige verden. Jeg ser dig i øjnene, du ser mig i øjnene. Så er den ikke længere. Der er ikke noget dokumentationskrav eller tant og fjas. Det skal være nemt at deltage i aktiviteter, og det skal være nemt at skabe arrangementer i Frirummet. Derfor har vi fjernet al unødig støj og overflødige knapper, understreger Michael Andersen.

Således var teknologien aldrig det vigtigste. Frirummet skulle ikke demonstrere, hvilke smarte nye ting, man kan med teknologi, men om at skabe noget, der var enkelt og brugbart.

Vi ville gerne gøre plads til indholdet, og derfor kunne vi ikke bare bruge et produkt som Teams, da det var for omstændeligt. Så vi udviklede noget selv, hvor teknologien ikke overdøvede, fortæller Michael Andersen om Frirummet.

Så i stedet for at fokusere på rammen blev der lagt vægt på de aktiviteter, som frivillige i Lungeforeningen er så gode til – og på at skabe liv gennem menneskelig interaktion. Mennesker først Frirummet handler om mennesker og drives af mennesker, som gør noget for andre mennesker. Derfor har det været vigtigt, at de frivillige selv kan skabe virtuelle rum og være skærmværter med egen agenda. Det er hovedtanken bag Frirummet, ligesom bag en lang række af Lungeforeningens mange aktiviteter.

Vi har nogle fantastiske frivillige, som allerede har kastet sig ud i rollen som skærmværter. De var allerede i gang med en masse aktiviteter, og den nye platform viste sig kun at give mod på mere, siger Jonathan Emil Andreasen.

Og det er præcis, som det skal være. Frirummet skal bygges og udvikles af mennesker, som deler ud af deres erfaringer, så andre, der står over for samme udfordringer, kan finde tryghed og åndsfæller. Derfor er der allerede begyndt at være interessante aktiviteter i form af erfaringsudveksling, videndeling, samtaler, aktiviteter og oplæg, som deltagerne selv kan være med til at foreslå.

Jonathan Emil Andreasen har selv været skærmvært i Frirummet. Han fokuserer ekstra meget på leg og konkurrencer for at få deltagerne op af stolene i den virtuelle aktivitet ’Hjemmetræning i din hverdag’. Som skærmvært er det vigtigt at kunne engagere deltagerne i et virtuelt rum, og det har Jonathan især fokus på, når han inkorporerer træningsøvelserne i lege og konkurrencer.

Træningsaktiviteterne er en sjov måde at få træning ind i lungepatienternes hverdag, og skal mere ses som en social aktivitet end som en erstatning for træningen. For mig er det blot vigtigt, at alle har det sjovt imens. Tanken er ikke, at Frirummet skal erstatte eksempelvis motion eller behandling, men det er et supplement, som kan vælges til. Præcis lige som de andre online-aktiviteter, arrangementer, oplæg eller blot hyggelige samtaler over en kop kaffe – et supplement, hvor fysiske begrænsninger ikke kommer i vejen.

Da vi skulle finde navnet legede vi med ordspil omkring luft, men det var vigtigt at alle, også dem, der ikke kæmpede med lungerne, skulle føle sig velkomne. Derfor valgte vi navnet Frirummet, fordi alle har brug for et frirum.

Det gælder dem med tilknytning til lungesygdomme, men i virkeligheden tror jeg, mange vil komme og blive inspireret, uanset hvilke udfordringer eller interesser man har, og uanset om det handler om træning, indeklima eller fridykning, siger Jonathan Emil Andreasen.

De digitale fællesskaber har vist sig at skabe enormt stor glæde, og Facebook har været hjemsted for mange. 

Alle disse fællesskaber vil Lungeforeningen også gerne invitere med i Frirummet. Drømmen er at skabe et virtuelt frirum, hvor alle med ønsket om at være med, kan være med.

Drømmen er at skabe et virtuelt frirum, hvor alle med ønsket om at være med, kan være med.

 

Viden i hverdagen
Frirummet byder både på socialt samvær og erfaringsudvekslinger med ligesindede og på faglige oplæg om fx iltbehandling og temaer som angst.

Projektmedarbejder og koordinator for faglige frivillige rådgivere, Susanne Kitaj, står for planlægningen af de faglige oplæg og fortæller begejstret om dem:

Vi ser stor efterspørgsel på viden, og den nysgerrighed skal vi også nære i Frirummet. Derfor er jeg sat på opgaven til at planlægge nogle spændende og aktuelle oplæg om alt fra psykologiske temaer til praktiske råd, så man kan få viden om sin sygdom eller indblik i temaer, der rører sig hos mennesker med lungesygdom.

Susanne fortæller om, hvordan de i Frirummet kan supplere med viden, som man kan have behov for i hverdagen. Derfor planlægger de oplæg ud fra efterspørgsel på viden, som de blandt andet kan se ud fra spørgsmål til rådgivningen.

I hverdagen kan man sidde inde med spørgsmål om sin sygdom eller andre praktiske ting, og der vil vi gerne være til rådighed med supplerende viden gennem faglige oplæg i Frirummet. Efter hvert oplæg vil der være plads til spørgsmål og debat. Frirummet efterlyser input fra alle, der har gode ideer, og opfordrer til, at man opdaterer sig på arrangementskalenderen – måske er der allerede et oplæg, som du ikke vil gå glip af?

Se arrangementer i Frirummet her.
 

Står på skuldrene af andre projekter
Udviklingen af Frirummet hviler på to stærke projekter, ’Ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber’ og ’SAFEHOUSE’, som takket være Veluxfondene og Innovationsfonden er gennemført i Lungeforeningen.

Det seneste projekt, SAFEHOUSE, var et forsknings- og innovationsprojekt, som Lungeforeningen udviklede i samarbejde med Region Sjælland. Formålet med projektet var at afbøde fysiske og psykiske konsekvenser af covid-19 for lungepatienter ved at tilbyde online aktiviteter som inkorporerer
træning, lungekor, sociale aktiviteter og oplæg. Projektet startede i maj 2020 og blev afsluttet i april 2021.

Du kan læse om projekterne her: www.lunge.dk/rapporter

 

Sidst opdateret: 
24-11-2022