×
×

Frivillige lungeaktiviteter i næsten 3 ud af 4 kommuner

Sidst opdateret: 
06-04-2022

I 72 ud af 98 kommuner, svarende til 73 pct. af kommunerne, er der enten en lokalafdeling, lungekor eller lokale netværk, der alle har stor betydning for mennesker, der lever med lungesygdom i deres hverdag.

Der findes omkring 700.000 mennesker, der lever med en lungesygdom i Danmark. Mange har astma eller lungesygdommen KOL. Andre er født for tidligt og har fået infektionsskader på lungerne. Atter andre har en sjælden medfødt lidelse. Uanset diagnose repræsenterer Lungeforeningen de mange syge danskere i dag, og de lungesyge har en forening i ryggen med næsten 25.000 støttende medlemmer. 

Det frivillige arbejde er et af omdrejningspunkterne for Lungeforeningens arbejde. Foreningen har mere end 300 frivillige, der på daglig basis tager initiativer til fx sang i lungekor, træningsaktiviteter, bankoarrangementer eller netværk, hvor deltagerne jævnligt mødes, så lungesyge ikke skal sidde isoleret med deres sygdom. En opgørelse fra før corona-pandemien ramte viste, at Lungeforeningens frivillige havde over 7.000 frivillige aktiviteter fordelt ud over året. Hertil kommer de mange frivillige, der hvert år i regi af Team Rynkeby Fonden også understøtter oplysningsarbejde og samler penge ind til Børnelungefonden via skole- og cykelløb, som kan blive brugt på livsvigtig forskning i lungesygdomme, samt det arbejde der løbende foregår i de mere end 18 landsdækkende netværk, eller når frivillige støtter andre mennesker med lungesygdom i f.eks. Facebookgrupper og lignende.

Se arrangementer i dit lokalområde.


Lungeforeningen vil begrænse ensomhed
De frivillige aktiviteter for mennesker med lungesygdomme er mest udbredt i Region Sjælland, hvor der er aktiviteter i 88 pct. af kommunerne, mens der er færrest aktiviteter i Region Syddanmark, hvor der er aktiviteter i 64 pct. af kommunerne. På landsplan er der aktiviteter i 73 pct. af kommunerne.

Et eksempel på en lokaldeling med mange tilbud er Holbæk Lokalafdeling, hvor den lokale bestyrelse på ni medlemmer sørger for masser af aktiviteter til de mere end 500 medlemmer af foreningen.

Vi har fire netværk, der dyrker gymnastik forskellige steder i kommunen. Så har vi lungekor, der synger hver uge på nær i ferierne, et svømmehold, der svømmer om torsdagen og et bowlinghold, der spiller om tirsdagen, samt et cykelhold med seks 2-hjulede el-cykler og en 3-hjulet el-cykel, som kan lånes af medlemmerne. Herudover afholder vi to lungecaféer om året, samt en hel del andre arrangementer, som planlægges løbende”, siger Erik Hansen fra Holbæks lokalafdeling. 

Netop det frivillige arbejde, som ses i Holbæk, har stor betydning.

Svært syge mennesker, der lever med alvorlige lungesygdomme lever typisk isoleret i deres hjem og mange bor alene. Med tiden bliver deres nære relationer færre, og i takt med at tilknytningen til andre mennesker svinder ind, vokser ensomheden. Det er en af grundene til, at vi i Lungeforeningen er meget optaget af at begrænse denne ensomhed, og arbejder for, at lungesyge kan finde fællesskaber og derved igen få mod på livet”, fortæller Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.

Selvom næsten 3 ud af fire kommuner har frivillige aktiviteter, stopper ambitionerne ikke her.

Vi vil sikre, at der er gode tilbud til lungesyge i alle landets kommuner, og hvis der sidder nogen og tænker, at de gerne vil starte et frivilligt tilbud for lungesyge op i nogen af de grå kommuner på kortet, sidder vores dygtige frivillighedskonsulenter klar til at hjælpe med at komme i gang, så her skal de bare gribe telefonen og ringe til os”, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen. 

Læs analysen Lungeforeningen har frivillige aktiviteter i 72 ud af 98 kommuner (PDF) her.