×
×

Flydende ilt

Flydende ilt består af to dele: En stationær beholder med flydende ilt og en lille bærbar beholder på cirka 2 kg. En stationær beholder dækker 1-4 ugers forbrug alt efter iltflow (dosering).

Ilten er flydende, fordi den er nedkølet til -183°C. Du skal selv ”tappe” ilt fra den stationære beholder til den lille bærbare beholder, som kan dække op til 20 timers forbrug, afhængig af beholderens størrelse og anvendt iltflow.


Fordele:

  • Lydløs
  • Den bærbare beholder har en lavere vægt end flasker (1,8 -3,7 kg.).
  • God til mindre boliger f.eks. plejeboliger

Fordelen ved flydende ilt kan være en højere grad af bevægelsesfrihed, da du ikke er bundet af en lang slange, men kan gå frit omkring, hvis du fylder ilt på den bærbare beholder.


Ulemper:

  • Risiko for forfrysninger
  • Begrænset frihed
  • Iltsparer

Grundet den ekstremt lave temperatur er der ved forkert brug risiko for forfrysninger ved påfyldning af bærbar beholder. Du eller din pårørende skal kunne fylde den sikkert, hvilket indgår i overvejelserne om valg af udstyr.

Ved flydende ilt er du afhængig af påfyldning fra den stationære beholder, og du er derfor begrænset i forhold til at tage på spontane udflugter med overnatning.

De fleste modeller af den bærbare beholder har iltsparer funktion, hvilket gør, at de ofte vejer mindre. Det kræver dog, at du trækker vejret gennem næsen, da ilten kun udløses ved indånding.

Du skal derfor altid sove tilsluttet den stationære beholder, da den afgiver kontinuerlig ilt.


Hvad er iltsparer?

Der findes forskelligt iltudstyr, der sørger for, at ilten kun frigives ved indånding. Derved spares ilten i udåndingsperioden. På den måde kan ilt-beholdningen strække sig cirka dobbelt så lang tid.

Iltspareren udløser kun iltdoseringen, når du trækker vejret gennem næsen. Det giver en ”klik-lyd ”, hver gang den åbner og lukker for ilttilførslen. Denne lyd kræver tilvænning på samme måde som at trække vejret gennem næsen gør.

Om natten bør du altid sove med tilkoblet udstyr, der giver kontinuerlig ilt. Gangtest har vist, at kontinuerlig ilt giver bedre iltmætning, længere gangdistance og mindre åndenød end iltudstyr med iltsparer. 

Sidst opdateret: 
Fredag, november 25, 2022