×
×

Livet med hjemmeilt

Hvordan anvendes iltbehandling korrekt i hjemmet?

Når du udskrives med iltbehandling i hjemmet, anbefaler man, at den helst skal anvendes 24 timer i døgnet. Der kan være særlige tilfælde, hvor man kan anvende den ned til 15 timer i døgnet.

Hvis det er tilfældet, anbefaler man, at du anvender ilten om natten og dermed kan være den foruden i noget af dagtiden til sammenlagt minimum 15 timer med iltbehandling. Bruger du iltbehandlingen korrekt, kan det:

  • Mindske stress i kroppen
  • Mindske træthed
  • Forbedre hukommelsen
  • Forbedre koncentrationsevnen

Ilt er ikke noget, der kan ”lagres” i kroppen. Det betyder derfor, at når ilten ikke anvendes, vil iltniveauet i blodet falde inden for få minutter, og kroppen belastes igen. Derfor; jo flere timer ilten benyttes, desto bedre effekt vil du opnå.

For meget ilt i kroppen er heller ikke altid godt. Derfor vil man kun give dig den ilt, du har behov for, for at opnå din acceptable iltmætning.


Forholdsregler ved iltbehandling

Rygning
Der må ikke ryges i nærheden af iltudstyret på grund af brandfaren. Det er derfor vigtigt, at du helt afholder dig fra at ryge.

Kulilten, som er i tobak, gør det sværere for blodet at optage den nødvendige ilt, fordi kulilten tager pladsen i blodet fra ilten.

Iltbehandlingen har derfor sparsom eller ingen virkning ved fortsat rygning.

Du kan få hjælp til rygestop i Lungeforeningens rådgivning og finde mere information på www.lunge.dk/rygestop


Åben ild
Ilt nærer ild. Derfor skal du som iltbruger være ekstra påpasselig ved omgang med åben ild.

Du bør som minimum have en sikkerhedsafstand på 2 meter til f.eks. stearinlys, brændeovne, åben pejs, gaskomfur og tobaksrygning.

Det betyder, at du ikke skal tænde/puste stearinlys ud med ilt i næsen, tænde brændeovnen, lave mad på gaskomfur eller lægge nyt brænde på, mens du har ilt i næsen. 


Bilkørsel
Af hensyn til din egen og andres trafiksikkerhed, er der særlige regler, hvis du kører bil eller andre motorkøretøjer, da et lavt iltniveau i blodet bl.a. påvirker din reaktionshastighed i trafikken.

Din læge har pligt til at underrette Tilsyn og Rådgivning – Styrelsen for Patientsikkerhed (Embedslægen), hvis du ikke anvender ilt under kørsel med bil eller andre motorkøretøjer. Derfor:

  • Anvend altid ilt under kørsel
  • Tag kun den ilt (flasker) med, du har brug for under turen
  • Fastspænd dit iltudstyr under kørsel

Iltleverandører er ikke forpligtede til at levere løsninger til fastgørelse af iltudstyr til fx bil, rollator og elscooter. Du kan forhøre dig om muligheder for hjælpemidler på din kommunes hjælpemiddelcentral.


Dagligdagen med ilt

Sociale liv
Nogle iltbrugere oplever, at permanent iltbehandling kan begrænse deres sociale liv og arbejdsliv. Der kan opstå praktiske udfordringer i forhold til at komme ud ad døren, da der skal tages højde for, hvor mange timer man har transportabel ilt til.

Nogle iltbrugere oplever det dog også som en lettelse, at deres sygdom nu kan ses, hvilket giver større forståelse og hensyn fra andre mennesker. Psykologisk er det en forandring, at du skal vænne dig til at have ilt med rundt, og at det bliver en del af dit udseende.

Du vil også opleve, at andre kigger på dig og på iltflasken, og det kan for nogle være ubehageligt. Som ny iltbruger kan man gøre sig tanker om, hvordan andre ser på én, når man anvender ilt.

Disse faktorer vil i starten fylde rigtig meget i ens bevidsthed, men efterhånden får du langsomt vænnet dig til at identificere dig selv som et menneske med behov for ilt.

Tilvænningen kan ske på mange måder. Tag eventuelt på tur et sted, hvor ingen kender dig de første gange, til du bliver fortrolig med udstyret eller tag en pårørende/ hjemmehjælper med, der kan være med til at forklare din situation, hvis I møder nogen, du kender.


Motion
Selvom du har hjemmeilt, er det fortsat vigtigt, at du får daglig motion, også selvom det kniber på grund af træthed eller åndenød.

Motion øger din blodgennemstrømning, og på sigt kan din krop klare mere, inden du er nødt til at holde pause på grund af åndenød. Motion er også med til at øge din livskvalitet.

Spørg din iltsygeplejerske om muligheden for at blive henvist til lungerehabilitering eller se træningsvideoer på lunge.dk/træning

Du kan også kontakte Lungeforeningens rådgivning, hvor der blandt andet sidder fysioterapeuter klar til at hjælpe. Se mere på lunge.dk/rådgivning


Ilt uden for hjemmet
Aktive og rørige iltbrugere, der regelmæssigt kommer uden for hjemmet, tilbydes bærbart iltudstyr i form af små flasker, flydende ilt eller bærbare koncentratorer.

Det er nemlig særlig vigtigt at benytte ilten ved fysisk aktivitet, da kroppen netop her, har et større behov for ilttilførsel. En rygsæk, trækvogn eller rollator til den bærbare ilt kan være en måde stadig at kunne komme omkring uden for hjemmet.

Spørg din iltleverandør eller kontakt din lokale visitation om, hvilke hjælpemidler der kan stilles til rådighed i din kommune.

Iltbrugere, der kun sjældent kommer udendørs, har mulighed for at få midlertidig/lejlighedsvis ”mobil ilt” til højtider, familiefester og lignende. Her vil iltflaskerne blive afhentet efter brug.

Aftal med dit behandlingsansvarlige lungeambulatorie om ordination af lejlighedsvis mobil ilt. Vær i god tid mindst to uger før, så iltleverandøren kan nå at levere udstyret.


Rejse med ilt

Kan jeg rejse, når jeg får hjemmeilt?
Ja, men det kræver lidt planlægning og organisering. Det er generelt en god idé at starte planlægningen af rejser og ferie i god tid for at sikre, at alle forhold er kommet på plads.

Gå allerede i gang med at kontakte din iltsygeplejerske eller lungeambulatorie, rejsearrangør, flyselskab og forsikring 3 måneder før, du gerne vil rejse.

Ved rejser med fly vil der være særlige forholdsregler. Oppe i luften falder ilttrykket, hvilket kan forværre åndenød og iltmætning. Der kan derfor være behov for, at iltflowet skal øges. Derfor er det vigtigt, at du sammen med din iltsygeplejerske eller lungeambulatorie får lavet en plan. 
 

Rejser i udlandet
Ofte kræver det noget arbejde at få planlagt en rejse, dels i forhold til at sikre, at du som kronisk syg er dækket af en rejseforsikring, dels at få arrangeret ilten – så start i god tid (3 måneder før rejsen).

Du kan leje en bærbar koncentrator (rejsekuffert), eller du kan arrangere, at et hospital nær rejsemålet står for iltleveringen.

Der kan gælde forskellige regler for iltbehandlingen afhængigt af rejsemålet, og der kan opstå ekstra regninger, som du muligvis selv kommer til at betale. Forhør dig om reglerne hos din iltleverandør. Derfor bør du altid kontakte dit behandlende lungeambulatorie eller iltleverandør for at høre om mulighederne og få hjælp med udstyr og papirarbejde.


Rejser i Danmark
Som iltbruger kan du få leveret ilt til en anden adresse end den, der er din folkeregisteradresse i ferier og weekends. Det vil sige, at du kan få leveret ilt til den adresse, hvor du holder ferie.

Nogle iltleverandører udlejer en bærbar koncentrator. Du kan også vælge at tage din egen koncentrator med. Det er vigtigt at huske, at iltkoncentratoren altid skal stå oprejst under transport, ellers er der risiko for, at den går i stykker.

Rådfør dig og informér altid din iltleverandør, inden du tager afsted og aftal de praktiske foranstaltninger. Hvis dette ikke overholdes, er der ikke back up i tilfælde af udstyrssvigt.

Holder du fx ferie på mindre øer uden fast forbindelse, har iltleverandøren ingen forpligtelse til at imødekomme tilkald på grund af svigtende udstyr. 


Er åndenød det samme som iltmangel?
Nej! Åndenød er som udgangspunkt et naturligt udtryk for det ekstra arbejde, kroppen skal yde, når du er i bevægelse.

Oftest vil åndenøden hurtigt fortage sig i hvile, og den er ikke farlig.

Er du svært lungesyg, kan du også have betydelig åndenød i hvile, fordi forskellige mekanismer gør, at lungerne og vejrtrækningsmuskulaturen er på overarbejde, selv om iltmætningen er normal. Der kan derfor være mange andre årsager til, at du oplever åndenød end iltmangel alene.


Kender du Frirummet?
I Lungeforeningens virtuelle univers Frirummet kan du fx få gang i kroppen til underholdende træningsarrangementer, høre inspirerende oplæg fra bl.a. sundhedsprofessionelle, synge for lungernes fulde kraft til lungekor eller mødes til en kop kaffe. 

Der vil også være sessions om iltbehandling i hjemmet. Læs mere om Frirummets arrangementer og tilmeld dig her: www.lunge.dk/lungeforeningens-arrangementer

Sundhedsfaglig redaktør: 
Laila Barkani, klinisk sygeplejespecialist, Bispebjerg Hospital
Sidst opdateret: 
Fredag, januar 6, 2023