×
×

Råd og vejledning til iltbehandling i hjemmet

Når du får ordineret hjemmeilt efter en indlæggelse, kræver det efterfølgende en opfølgning, hvor behovet for hjemmeilt vurderes. Opfølgningen foregår typisk i et lungeambulatorium, medmindre der er lavet andre lokale/regionale aftaler. Du skal derfor altid spørge ind til, hvem der skal følge din iltbehandling efter udskrivelse.

Ofte bliver lungerne først bedre 4-8 uger efter opstart af hjemmeilt. Derfor ligger den første opfølgning i den periode enten ved et ambulant besøg eller hjemmebesøg af en iltsygeplejerske. Det kan være, at du får ændret ilt-flowet, eller at du ikke længere behøver iltbehandlingen.

Hvis du skal fortsætte med din ilt, skal du og sygeplejersken/lægen vurdere, om du har behov for at få ændret dit iltudstyr, så dine vanlige gøremål og udeaktiviteter kan opretholdes på bedste vis.


Vurdering af din iltbehandling
Som iltbruger bliver din iltbehandling vurderet ved din opfølgende iltkontrol.

Jeg har haft patienter, der kun sparsomt har følt sig medinddraget i beslutningen om hjemmeilt. Iltbehandling er mange gange noget, der bliver besluttet lige op til en udskrivelse, og der er tit mange informationer at forholde sig til, så det kan være svært at huske og forstå. Omvendt kan det ikke udelukkes, at der også kan være informationer, som sundhedspersonalet i farten ikke får formidlet videre til patienten. Derfor er den opfølgende iltkontrol en god mulighed for, at du kan bidrage til den videre plan, hvis iltbehandlingen skal fortsætte, fortæller Laila Barkani.

Laila Barkani er ansat som klinisk sygeplejespecialist med speciale indenfor KOL på Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, og er desuden ansat som sundhedsfaglig konsulent i Lungeforeningen.

 

Iltbehandling er ikke nødvendigvis for resten af livet
Mange, der får iltbehandling, får det i en kortere periode. Det kan eksempelvis være, hvis du udskrives fra hospitalet efter en forværring af din lungesygdom. Hvis du, inden det første kontrolbesøg, oplever bedring og gerne vil forsøge at trappe ud af din iltbehandling skal du altid kontakte det lungeambulatorium, som har ansvaret for din iltbehandling. Dette for at aftale en plan for, hvordan du kan gøre det, og hvordan opfølgningen på det skal være.

Hvis du helt grundlæggende ikke bruger din iltbehandling længere, skal du fortælle det til det ambulatorium, du er tilknyttet. Det er dem, som skal kontakte iltfirmaet, så iltudstyret kan afhentes af leverandøren.

 

Der er tre iltleverandører i Danmark
Det er AGA Linde i Region Hovedstaden, Vitalaire i Region Midt og Nord, og Medical Danmark i Region Syd og Region Sjælland.

Iltleverandørerne opsætter det iltudstyr i hjemmet, der ordineres. Typisk er det en iltkoncentrator, der leverer kontinuerlig ilt via strøm, samt iltflasker, så du kan komme udenfor hjemmet. Hvis ilten installeres i hjemmet, mens du er indlagt, er det ofte en pårørende, nabo eller bekendt, der tager imod ilten, når den opsættes. Derfor tilbyder de altid mulighed for hjemmebesøg af en konsulent fra firmaet, når du er udskrevet, for at sikre, at du kender udstyret og kan anvende det korrekt. Har du behov for det, skal du kontakte dit iltfirma i den region, du tilhører.

 

God råd ved iltbehandling

 • Du skal vide, hvem der følger din hjemmeilt behandling
 • Sørg altid for, at du har en opfølgning på din hjemmeilt-behandling
 • Kontakt dem, der følger din iltbehandling, hvis du har spørgsmål til behandling/plan
 • Kontakt din iltleverandør hvis du er du i tvivl om brugen af dit iltudstyr.
 • Har du spørgsmål eller mangler iltudstyr som slanger, iltbriller m.m. kontakt din iltleverandør
 • Følg altid de anbefalinger, der er givet om din iltbehandling

Har du spørgsmål til din hjemmeilt behandling så kontakt altid din iltsygeplejerske/ ambulatorium. Har du øvrige spørgsmål om ilt generelt, kan du kontakte Laila Barkani på tlf. 30 13 26 57 fredage fra kl. 12-14.


Hvad gør jeg i tilfælde af lav iltmætning?
Iltmætningen vil variere i løbet af en dag. Mange oplever, at den kan være lavere om morgenen end op ad dagen. Det sker typisk, fordi lungerne i løbet af natten ophober slim, der om morgenen skal hostes op.

Din iltmætning kan også variere i forhold til dit aktivitetsniveau. Her vil din iltmætning være lavere under aktivitet, end hvis du sidder stille i minimum 10 minutter. Der kan også være forskel på din iltmætning, hvis du ligger ned i forhold til, når du står op.

Hvis du har tendens til at blive bekymret/nervøs over en lav iltmætning, anbefales det ikke, at du måler på dig selv hele tiden. I stedet skal du være opmærksom på de symptomer, din krop sender dig, når din iltmætning er lav.

Det kan være en fordel at vide, hvor din iltmætning normalt plejer at ligge med din hjemmeilt, når du har det godt. Der kan nemlig opstå perioder, hvor en forværring i din lungesygdom eller lungebetændelse kan være årsag til, at du oplever en lavere iltmætning, end du plejer. Nogle gange kan du være i tvivl, om det skyldes vejret, eller om der reelt er tale om en forværring i din lungesygdom eller lungebetændelse.

Oplever du, at du i flere dage (2-3 dage) i træk har en lavere iltmætning, end du plejer, og du samtidig har mere åndenød end vanligt, skal du altid kontakte enten din iltsygeplejerske, dit lungeambulatorie eller egen læge.


Disse ting kan du selv gøre for at få din iltmætning op:

 • Forhold dig i ro
 • Få kontrol over din vejrtrækning ved hjælp af vejrtrækningsteknikken Pursed Lip Breathing.
  • Træk vejret ind gennem næsen og pust ud med let sammenpressede læber. Har du svært ved at trække vejret ind gennem næsen, skal du forestille dig, at du skal puste lys ud, indtil du oplever luft nok til at trække vejret gennem næsen.
  • Gentag gerne 10 gange
  • Se flere vejrtrækningsteknikker og øvelser på www.lunge.dk/vejrtrækning

Luft_1.jpg

 

 • Brug eventuelt din pepfløjte – gerne 10 pust.
  • Du kan se, hvordan du bruger en pepfløjte i Lungeforeningens instruktionsvideo på www.lunge.dk/pep 

ll_0.png

 • Brug din inhalator til akut brug
 • Anvend nogle gode hvilestillinger 

Mennesker_0.jpg

 

Du kan altid tage en snak med din iltsygeplejerske/læge om, hvad din acceptable iltmætning er, og hvilke af ovenstående tiltag du selv kan gøre, hvis din iltmætning er lav.

 

Kender du Frirummet?
I Lungeforeningens virtuelle univers Frirummet kan du fx få gang i kroppen til underholdende træningsarrangementer, høre inspirerende oplæg fra bl.a. sundhedsprofessionelle, synge for lungernes fulde kraft til lungekor eller mødes til en kop kaffe. 

Der vil også være sessions om iltbehandling i hjemmet. Læs mere om Frirummets arrangementer og tilmeld dig her: www.lunge.dk/lungeforeningens-arrangementer

 

Sundhedsfaglig redaktør: 
Laila Barkani, klinisk sygeplejespecialist, Bispebjerg Hospital
Sidst opdateret: 
Fredag, januar 6, 2023