×
×

Astma og gentagende lungeinfektioner hos børn kan øge risikoen for at udvikle KOL

Sidst opdateret: 
07-04-2022

Flere forskningsprojekter peger på, at børn med gentagne lungeinfektioner og svær astma er i øget risiko for at udvikle KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) som voksne. Danske forskere har undersøgt data fra over 9.000 børn.

Lungerne er vigtige i alle aldre og i særlig grad for dem, der på grund af faktorer i barndommen starter deres voksenliv med nedsat lungefunktion. De er ekstra udsatte, og de skal passe ekstra godt på deres helbred.
Klaus Bønnelykke, overlæge, ph.d. samt speciallæge og professor i pædiatri.

I et studie i Journal of Allergy og Clinical Immunology har Klaus Bønnelykke, overlæge, ph.d. samt speciallæge og professor i pædiatri sammen med professor Hans Bisgaard og hans øvrige kolleger undersøgt data fra 9.125 børn født i 1960’erne.

Vi kunne se, at hvis et barn havde astmalignende symptomer i de første tre leveår, havde barnet cirka dobbelt så stor risiko for at blive indlagt med KOL senere, udtaler Klaus Bønnelykke til SundhedspolitiskTidsskrift.dk.

Bønnelykke peger samtidigt på, at det er en styrke i studiets resultater, at det var muligt at kontrollere potentielle confoundere, da der i sin tid var foretaget grundige interviews med mødrene om både livsstil, rygning, miljø mm. 


Børneastma, gentagne lungeinfektioner og bronkitis kan have konsekvenser
Et studie i det videnskabelige tidsskrift Lancet peger på, børneastma, gentagne lungeinfektioner og bronkitis kan have potentielle langsigtede konsekvenser i form af nedsat lungefunktion som unge voksne og senere øget risiko for KOL.

Risikoen for KOL var særligt forhøjet hos dem, der både havde nedsat lungefunktion som unge og senere begyndte at ryge. Andre resultater fra et australsk studie i BMJ Thorax viser, at børn med svær astma har 32 gange større risiko for at udvikle KOL som 50-årige.


Behov for en tættere opfølgning
En del af de sygdomsramte småbørn kan vokse sig helt eller delvist fra deres symptomer - og gør de det, mens de er tilknyttet en specialiseret børnelungeklinik, afsluttes de og tilbagevises til almen praksis. 

I den situation hvor barnet vokser sig fra tendensen til lungeinfektioner eller børneastma i løbet af barndommen og bliver afsluttet, tænkes der måske ikke så meget mere over det. På den måde kan det lidt være en skjult risiko, den unge går med - nemlig at lungefunktionen er nedsat, uden at der er de store symptomer, udtaler Klaus Bønnelykke til SundhedspolitiskTidsskrift.dk

Til voksne patienter med KOL findes DrKOL – et register, der har til formål at monitorere og forbedre kvaliteten af behandling til patienter for at sikre evidensbaserede behandlingstilbud. Tanken om et DrKOL-juniorregister hvor unge med risiko for at udvikle KOL tidligt registreres, er en idé, Klaus Bønnelykke ikke er afvisende overfor.

Men det vil kræve en del forskning inden. Først skal vi have undersøgt, præcis hvilke patienter der er i højere risiko for at udvikle KOL tidligere i voksenlivet. Vi skal vide, hvilken specifik gruppe vi skal have fokus på herhjemme og vise, at vi kan identificere dem i registrene. Og så skal vi gerne kunne vise, at målrettede forebyggende tiltag faktisk virker på de unge. Der skal være den rigtige dokumentation til at tage sådan et initiativ op og finde de ressourcer, som skal bruges til at lave et register, lægerne kan bruge, udtaler Klaus Bønnelykke til SundhedspolitiskTidsskrift.dk

Læs artiklen Professor: Nogle børn får allerede nu lagt kimen til KOL på SundhedspolitiskTidsskrift.dk

Læs mere om KOL og lungesygdomme hos børn

Børnelungefonden har tidligere støttet et forskningsprojekt, som Klaus Bønnelykke står bag, der der har til formål at forbedre behandlingen af svær astma hos børn.