×
×

Europæiske forskere vil have indblik i udviklingen af KOL

Et nyt europæisk forskerhold, CADSET (Chronic Airway Diseases Early Stratification), i European Respiratory Society (ERS) regi er begyndt at undersøge, hvordan KOL udvikler sig. Selv om rygning stadig er en meget stor risikofaktor, peger nyeste data på, at lungerne allerede i barndommen kan påvirkes af faktorer, som senere i livet kan mevirke til, at man udvikler KOL. 

- Derfor er det vigtigt, at europæiske forskere går sammen om grundigt at undersøge, hvorfra og hvordan KOL opstår, samt hvordan lungefunktionen udvikler sig fra fødsel til død, fortæller Yunus Çolak, reservelæge, ph.d. og post doc. ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital. Samtidigt peger Çolak på, at man har slået populationskohorter fra forskellige lande sammen, for at de internationale forskere får et massivt datamateriale at arbejde med. Fra Danmark bidrager man med Østerbroundersøgelsen samt Herlev-Østerbroundersøgelsen


KOL opstår måske allerede i barndommen
- Astma og KOL er komplekse, heterogene sygdomme. Modsat tidligere forskning peger nye data på, at unormal udvikling af lungerne, mange infektioner i barndommen samt accelereret lungefunktionsfald påvirker udviklingen af begge sygdomme, pointerer Yunus Çolak og understreger, at det derfor er essentielt at se på KOL med andre og friske øjne. 

Blandt andet vil forskergruppen CADSET kigge nærmere på effekten af astma i barndommen, hvilket kan resultere i små lunger og dermed – antager forskerne - en øget risiko for at udvikle KOL senere i livet. Et andet emne, der ifølge Çolak er interessant at undersøge, er, hvorvidt børn, som har hyppige alvorlige lungeinfektioner og heraf typisk en lavere lungefunktion, udvikler KOL som voksne.


"Catch-up"-fænomen sikrer nogle et godt lungehelbred 
Forskerne understreger dog, at selv om man er født tidligt, har små lunger eller har haft mange slemme infektioner i barndommen, behøver det ikke nødvendigvis resultere i, at man udvikler KOL senere i livet. 

- Vi har for nyligt bemærket et fænomen, vi kalder catch-up, hvor børn og unge, som har haft nedsat lungefunktion, pludselig oplever at opnå et normalt aldersbetinget udviklingsniveau i deres lunger – og at den videre udvikling derfra er helt normal. Deres lunger catch’er simpelthen up, inden de bliver voksne, lyder det fra Çolak, som understreger vigtigheden af også at få bedre indsigt i dette fænomen, da det muligvis kan vise, hvordan man optimerer vækst af lungerne og give forskerholdet indsigt i, hvorfor nogle udvikler sygdommen, mens andre ikke gør.

Studiet indeholder data fra omtrent 225.000 mennesker. 

Læs hele artiklen "Europæiske forskere vil blotlægge KOLs udviklingsbaner" på Medicinsk Tidsskrifts hjemmeside. 

Læs "KOL kan opstår i barndommen"