×
×

Få danskere ved, at KOL er den sygdom, der rammer hårdest

Sidst opdateret: 
27-01-2023

Lungeforeningens nyeste analyse viser via opgørelser fra verdenssundhedsorganisationen WHO, at lungesygdommen KOL var den sygdom i Danmark, der i 2019, kostede flest kvalitetsjusterede leveår pr. 100.000 indbyggere, efterfulgt af hjerte-kar-sygdomme og lungekræft.

I sundhedsøkonomi bruger man QALY-målestokken (Quality-Adjusted Life Years), når man skal se på, hvor hårdt forskellige sygdomme rammer i forhold til livskvalitet og leveår. WHO’s seneste QALY-tal for Danmark for 2019 viser, at KOL kostede 1.591,65 kvalitetsjusterede leveår pr. 100.000 indbyggere, og dermed var den sygdom, der kostede flest kvalitetsjusterede leveår, efterfulgt af hjertekar-sygdomme (kostede ca. 1.400 kvalitetsjusterede leveår) og lungekræft (kostede ca. 1.250 kvalitetsjusterede leveår). 

Det overrasker desværre ikke Lungeforeningen:

”At KOL ligger i top er ikke en overraskelse. En dansker med KOL oplever, at deres livskvalitet bliver markant forringet, når sygdommen for alvor rammer. Grunden hertil er, at man får svært ved at trække vejret og ofte oplever angst på grund af åndenøden. For mange falder tempoet samtidig i dagligdagen og de får besvær med at overkomme de daglige gøremål. Flere bliver ensomme, særligt når deres mobilitet bliver begrænset på grund af sygdommen”, siger Anne Brandt og håber, at sygdommen kan opdages tidligere, så sygdommens alvorlige konsekvenser kan bremses. 


Det kræver, at danskerne selv og de sundhedsfaglige, der er i kontakt med dem, bliver mere opmærksomme på at spotte symptomerne som hoste, åndenød og slim i lungerne over længere tid og reagere på dem så tidligt i sygdomsforløbet. Herved kan man komme i behandling og sygdommen blive bremset. 

En forklaring på, hvorfor så få reagerer i tide, kan være, at KOL ikke bliver anset som en sygdom, der påvirker livskvaliteten i samme grad som andre sygdomme. Når danskerne skal vurdere, hvordan KOL påvirker livskvaliteten, mener kun lidt overhalvdelen - 55 pct. - at sygdommen har en alvorlig påvirkning af livskvaliteten, og i sammenligning med andre sygdomme rangordner danskerne kun sygdommen som nummer syv i forhold til mistet livskvalitet.

Læs hele analysen her.

Læs artikel om analyse fra Medicinsk Tidsskrift her.