×
×

Flere KOL-patienter bør i forebyggende behandling

Sidst opdateret: 
20-06-2022

Forværringer er ikke det eneste, man skal fokusere på, når lægen vurderer, om en patient med KOL skal have forebyggende behandling. Dyspnø – åndenød – har også betydning, understreger professor Peter Lange. 

Selv om internationale guidelines anbefaler, at patienter med KOL først bør tilbydes forebyggende behandling efter to milde til moderate forværringer eller efter en svær forværring (eksacerbation), lægger Peter Lange, professor ved Københavns Universitet og overlæge på Afdeling for Medicinske Sygdomme på Herlev og Gentofte Hospital, nu op til en form for forebyggende behandling tidligere i sygdomsforløbet: 

Hans opfordring bygger på et nyt dansk observationsstudie, der viser, at dyspnø har betydning for, om man får forværringer i sit sygdomsforløb: 

Når lægen skal vælge behandling til at forebygge forværring hos patienter med KOL, anbefaler man i dag udelukkende at se på antallet og sværhedsgraden af forværringer gennem det seneste år. Men i vores undersøgelse ser vi, at graden af dyspnø modificerer risikoen for disse forværringer, så jo mere åndenød, desto større risiko for forværringer, siger han til Sundhedspolitisk Tidsskrift.  

Studiet, som er publiceret i Respiratory Medicine, viser, at blandt patienter med KOL, der ikke havde forhistorie med eksacerbationer, som ikke var plaget af åndenød og som ikke var i medicinsk behandling, oplevede 1,8 pct. en mild til moderat forværre i løbet af undersøgelsens første år, mens 5,2 pct. i samme deltagergruppe fik en forværring i løbet af de første tre år. Blandt deltagere med samme forhistorie, som også havde svær grad af dyspnø, havde 3 pct. en mild til moderat eksacerbation i løbet af første år, mens 9,3 pct. af deltagerne fik en forværring i den treårige opfølgende periode.  

Derfor bør læger, der behandler patienter med KOL, være mere opmærksomme på patienter, der har svær dyspnø og især dem, som også har haft en enkelt eksacerbation inden for det seneste år. For selv om GOLD (Global Initiativ for Chronic Obstructive Lung Disease, red.) ikke anbefaler, at den patientgruppe bør have forebyggende eksacerbationsbehandling, kan lægen alligevel overveje at iværksætte det, siger Peter Lange.  

Læs hele artiklen fra Sundhedspolitisk Tidsskrift her.