×
×

Region Midtjylland vil støtte korsang for lungepatienter

Målrettede kulturtilbud kan på en række områder hjælpe mennesker ramt af sygdom samtidig med, at kulturlivet udvikles.

Derfor støtter Region Midtjylland nu to sundhedsorienterede kulturprojekter.

Mennesker med en lungesygdom har stor gavn af at synge i kor. Det viser erfaringer fra Lungeforeningen, der de seneste har oprettet flere såkaldte lungekor.

Nu ønsker foreningen at folde det kulturelle tilbud ud i hele Midtjylland - Og regionen hjælper til.

Det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling i regionen anbefalede nemlig på sit møde i dag at støtte det toårige projekt "Lungekor og livsglæde i Region Midtjylland" med 181.000 kroner via Regionens kulturudviklingspulje.

- Som en del af regionens strategi på kulturområdet ønsker vi at støtte kulturprojekter, der spiller sammen med andre samfundsområder, og netop i forhold til kultur og sundhed er der en række muligheder, som det er interessant at afsøge, siger formand for udvalget Poul Erik Christensen (R).

 

21 projekter i spil til kulturmidler
I alt er 21 projekter lige nu i spil til at modtage midler fra kulturudviklingspuljen, der i denne udmøntning er på samlet 4,85 mio. kroner. To af disse projekter arbejder i krydsfeltet mellem kultur og sundhed.

Udover projektet med lungekor anbefaler det rådgivende udvalg således at støtte udviklingen af et regionalt netværk for kultur og sundhed forankret i Holstebro og Silkeborg Kommuner med et tilskud på 200.000 kroner.

- Alle 21 projekter har regional betydning og indeholder samtidigt en udviklingsdimension, så projekterne er bæredygtige på langt sigt. Det gælder ikke mindst i samspillet mellem kultur og sundhed, som der er stort internationalt fokus på, og som kan få betydning for regionens kulturliv i fremtiden, siger Poul Erik Christensen.

 

Kultur-oplevelsen er i centrum
Han understreger samtidigt, at begge projekter først og fremmest er kulturprojekter, og at de modtager bevillingen på den baggrund.

- Midlerne i kulturpuljen går til kulturprojekter, men kultur spiller helt naturligt sammen med andre dele af samfundet, og det samspil ønsker vi at understøtte og udvikle, siger Poul Erik Christensen.

 

Fakta

  • Det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland har netop anbefalet, at 21 midtjyske kulturprojekter modtager tilskud fra regionens kulturpulje.Herunder anbefaler udvalget to projekter, der har fokus på samspillet mellem kultur og sundhed.
  • Baggrunden er stigende interesse både internationalt og i Danmark for krydsfeltet mellem kultur og sundhed, hvor kulturoplevelser i større eller mindre grad inddrages i behandlingsforløb.
  • Udover kultur og sundhed repræsenterer de 21 projekter et bredt spektrum af kulturlivet. Dog primært projekter med tydeligt fokus på netværksdannelse på tværs af kommunegrænserne. Derudover har udvalget i sin anbefaling fokuseret på en ligelig geografisk spredning af tilskud i regionen.
     

Yderligere information
Formand for det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Poul Erik Christensen (R), tlf. 2496 9630

Kulturkonsulent i Region Midtjylland, Mikkel Ottow, tlf. 4092 6709

Kommunikationschef i Lungeforeningen, Birgitte Skøtt Lenstrup, tlf. 2256 6515