×
×

Stik mod intentionen: Der findes for få KOL-patienter – og de findes for sent

Sidst opdateret: 
02-11-2022

Da Regeringen, Danske Regioner og KL i 2015 aftalte lungesatsningen og afsatte 250 mio. kr. til arbejdet var intentionen klar. Der skulle opspores flere KOL-patienter og de skulle findes tidligere, så de kunne komme i behandling for deres sygdom.

Målet med satsningen var at finde 90.000 nye KOL-patienter i perioden fra 2016-2019, men Lungeforeningens seneste analyse viser, at det trods satsningen gik stik modsat. I perioden fandt man 32.525 danskere med KOL, svarende til kun ca. en tredjedel af målsætningen, og samtidig blev der år for år fundet færre og færre patienter.

Ca. 400.000 danskere har KOL, men kun ca. halvdelen ved det. Sygdommen er forholdsvis simpel at diagnosticere. KOL er heller ikke en dyr sygdom at behandle. Den kræver ikke dyrt apparatur eller dyre operationer, men derimod allerede velkendt medicin og ændrede levevaner hos patienterne. Derfor er det vigtigt, at danskerne bliver opmærksomme på tegnene på KOL og i samspil med sundhedsvæsenet reagerer meget tidligere på dem ved at blive undersøgt for sygdommen, så sygdommen kan bremses og den enkelte får flere gode leveår end, hvis sygdommen opdages for sent. Et argument, der også blev fremført i forbindelse med lungesatsningen.

Men desværre viser beregninger fra Lungeforeningen, at ikke kun antallet af nye patienter, der blev opsporet, var et problem, også tidspunktet for, hvornår patienterne fik deres diagnose havde en problematisk udvikling. Alderen for den første dato for kontakt i Landspatientregisteret eller første indløsningsdag for recept på lægemidler kun godkendt til KOL er steget med næsten ni år fra en gennemsnitsalder på 60,4 år i 2000 til 69,2 år i 2020, og det er en helt gal udvikling.

”Vores tal viser, at lungesyge danskere findes senere og senere, og det er rigtig skidt. Mennesker med en kronisk lungesygdom kommer ofte først i behandling, når de får meget svært ved at klare hverdagen på grund af deres vejrtrækningsproblemer, hvor deres lungefunktion er meget nedsat, og der er det sværere at hjælpe dem. Derfor er det vigtigt, at danskerne selv bliver mere opmærksomme på symptomerne og sundhedsvæsenet samtidig reagerer tidligt på de samme tegn, så lungesygdomme findes og behandles langt tidligere, end det sker i dag”, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Du kan læse hele analysen her.

Du kan læse artikel herom fra Dagens Medicin her.