×
×

Studie skal forebygge indlæggelser af KOL-patienter

I Danmark er antallet af personer med KOL, der bliver indlagt, højt, sammenlignet med andre nordiske lande. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) skal i samarbejde med Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed undersøge, hvordan praktiserende læger forebygger de mange indlæggelser og ambulante besøg.

Undersøgelsen skal blandt andet give svar på, hvordan man øger kvaliteten i behandlingen af kronisk syge allerede i almen praksis. Faglige anbefalinger fra blandt andre Sundhedsstyrelsen peger på, at almen praksis og den øvrige primære sektor spiller en central rolle i forhold til forebyggelsen af kronikerrelaterede indlæggelser – for eksempel blandt patienter med KOL.

Med udgangspunkt i en kvantitativ benchmarking-analyse vil man undersøge almen praksis' evne til at forebygge sygehuskontakter blandt kroniske patienter. Ud over benchmarking-analysen bliver der lavet kvalitative studier i 10 almene praksisser, der skal skabe et detaljeret, praksisnært indblik i, hvordan læger og praksispersonale arbejder med kronikere, herunder hvilke udfordringer og succeser de oplever. Studierne skal gøre det muligt at belyse og sammenligne kronikerindsatsen på tværs af forskellige praksisformer.

Benchmarking-analysen udføres på baggrund af registerdata og foretages, så der tages højde for de rammevilkår, som de praktiserende læger arbejder under. De forskelle i almen praksis, som benchmarking-analysen viser, vil man forsøge at forklare ud fra karakteristika for praksis: praksisform, antal læger, praksispersonale mv.

I den kvalitative analyse laves dybdegående beskrivelser af, hvordan kronikerindsatsen er organiseret og udført i de 10 almene praksisser, samt hvilke udfordringer og muligheder der opleves af læger og praksispersonale, både i forhold til intern organisering, sundhedsdata, patientpopulationen og det øvrige sundhedsvæsen.

Læs hele artiklen "Dansk studie skal forebygge genindlæggelser af KOL-patienter" på Medicinsk Tidsskrift.dk