×
×

Telemedicin til hele Danmark

Det første nationale udbud af telemedicin til lungesyge borgere er netop offentliggjort.

For første gang nogensinde er alle landets kommuner og regioner gået sammen om et fælles udbud af telemedicin, som netop er offentliggjort.

Det gælder et landsdækkende udbud af telemedicinsk infrastruktur til borgere med KOL. Udbuddet, der netop er offentliggjort, har en tocifret millionværdi.

Løsningen skal give sygdomsramte borgere øget tryghed og være med til at skabe en bedre sammenhæng mellem sektorerne på tværs af kommunegrænser.

Landets 98 kommuner og 5 regioner er repræsenteret ved organisationen FUT – Fælles Udbud af Telemedicin – som har ansvaret for at gennemføre de to fælles udbud af henholdsvis telemedicinsk infrastruktur og it-løsninger til KOL-borgere på tværs af landet.

FUT har allerede afholdt et informationsmøde for leverandører i København.

- I løbet af de sidste 10 år har vi set, hvordan lokale telemedicinske pilotprojekter er poppet op rundt om i landet, det har givet os erfaring at stå på. Og Danmark er på forkant her. Skal vi beholde førerpositionen, er tiden nu kommet til at udvikle én national løsning, der kan skabe sammenhæng og volumen. Vi er derfor meget stolte af, at der nu er opbakning fra samtlige kommuner og regioner om udviklingen af én fælles telemedicinsk infrastruktur på tværs af sundhedssektoren, siger den ene halvdel af formandskabet for Fælles Udbud af Telemedicin Mette Harbo, og hun fortsætter:

- Den fælles løsning fremtidssikrer udbredelsen af de telemedicinske løsninger og styrker sammenhængen og samarbejdet i sundhedssektoren.

Med den nationale udbredelse af telemedicin er ønsket, at borgere med KOL oplever tryghed i behandlingen, en forøget livskvalitet, større fleksibilitet og frihed i hverdagen, samt at borgerne indlægges færre gange.

Denne vision skal FUT være med til at indfri. I første omgang skal infrastrukturen anvendes til den telemedicinske hjemmemonitorering af borgere med KOL.

På sigt er det planen, at telemedicinske løsninger for andre sygdomsområder kan rulles ud i hele landet ved hjælp af den samme infrastruktur.

 

Ét nationalt motorvejsnet

Den fælles telemedicinske infrastruktur skal være det motorvejsnet, der kobler telesundhedsløsninger sammen på tværs af landet.

Og forventningerne er høje:

- Målsætningen er, at vi kun skal bygge infrastrukturen én gang, men at vi derefter løbende kan køre forskellige telemedicinske løsninger ud i landet på samme motorvej. Vi ønsker kun én måde at modtage og opbevare telemedicinske data på i hele sundhedsvæsenet. Det skal bidrage til et nært og tæt samarbejdende sundhedsvæsen. Motorvejen skal samtidig understøtte en flerleverandørsstrategi, hvilket betyder, at vi ikke bliver afhængig af én leverandør – it-løsninger fra forskellige leverandører skal alle frit kunne benytte infrastrukturen, siger Christian Boel, der udgør den anden halvdel af formandskabet for FUT.

 

Klar til implementering i 2019

Kommunernes og regionernes økonomiaftaler for 2016 om national udbredelse af telemedicin til borgere med KOL stiller store krav til den telemedicinske infrastruktur.

Planen er, at kommuner og regioner fra 2019 skal kunne tilbyde telesundhedsydelser til borgere med KOL, uanset hvor I landet de befinder sig.

Udbuddet kører derfor efter en ambitiøs tidsplan – og valg af leverandør forventes afsluttet i sommeren 2018.

- En stor milepæl er nu nået med offentliggørelsen af det første udbud. Vi glæder os til at offentliggøre det andet telemedicinske udbud midt i december, udtaler Mette Harbo.

 

Vis os, hvad vi kan

For at udnytte leverandørernes erfaringer og kompetencer, har FUT valgt at indgå i en konkurrencepræget dialog med markedet under udbuddet.

Det skal være med til at sikre, at tilbudsgiverne sætter den allerhøjeste barre for, hvad de kan tilbyde.

- Vis os, hvad I kan. Dét er vores invitation til leverandørerne. I foråret 2018 udpeges tre leverandører til at komme med deres bud på den endelige løsning. Vi gør det for at markedet kan fortælle os, hvad der er muligt. Vi vil gerne aktivere deres ekspertise. Så nu er kampen om de tre pladser sat i gang, siger Christian Boel.

 

Lungeforeningen sidder med

Direktør Anne Brandt i Lungeforeningen glæder sig over at sidde med i styregruppen for udbuddet af telemedicin i to af de fem regioner med tilhørende kommuner.

Hun oplever, at der på alle måder arbejdes meget hårdt for nu at lykkes med at sætte KOL patienten i centrum - og særligt ud fra en fælles vision for et sammenhængende sundhedsvæsen.

- Det kommende telemedicinske tilbud til KOL-patienter har nået en utrolig vigtig milepæl ved det nationale udbud. Opbakningen til at bygge én fælles telemedicinsk infrastruktur på tværs af sundhedssektoren kommer til at gøre en stor forskel for KOL-patienter. Jeg er ikke i tvivl om, at telemedicin vil kunne bidrage til både forøget livskvalitet, større fleksibilitet og forhåbentligt færre indlæggelser for KOL-patienter i Danmark, siger Anne Brandt.

 

Om FUT

FUT står for Fælles Udbud af Telemedicin og er den organisation, der har ansvaret for at gennemføre to fælles udbud af telemedicinske løsninger til KOL-borgere på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner. Forventningen er, at den telemedicinske infrastruktur og de telemedicinske løsninger er klar til drift i midten af 2019.

Se Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

 

Læs mere
Lungeforeningens medlemsblad Lungenyt med tema om telemedicin

 

Borgergruppemøde hos Lungeforeningen

Lungeforeningen har sammen med programledelsen for udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering i hovedstaden nedsat en borgergruppe, der kan være med til at sikre, at udbredelsen opfylder borgernes behov, krav og ønsker.

Det kan fx være i forbindelse med afprøvning af de telemedicinske it-løsninger og udstyr, så vi sikrer, at det er nemt at anvende, eller det kan være input til udviklingen af den vejledning, som borgerne får, når de begynder på telemedicin.

Kontakt Ida Corina Jahn på e-mail icj@lunge.dk hvis du vil høre mere

 

Kort om telemedicin

Telemedicin – eller telemedicinsk hjemmemonitorering – går konkret ud på, at borgere (i dette tilfælde borgere med KOL), får udleveret en tablet, måleudstyr (til måling af blodet iltindhold, puls og vægt) og løbende skal foretage en række målinger derhjemme.

Cirka to gange om ugen skal borgeren indsende målinger, som den kommunale sygeplejerske gennemgår og vurderer.

Hvis målingerne viser, at der er tegn på forværring af borgerens KOL, vil den kommunale sygeplejerske kontakte borgeren og eventuelt hospitalet. På den måde kan forværringer tages i opløbet og borgeren kan undgå indlæggelse.

Inden den telemedicinske hjemmemonitorering går i gang, vil borgeren få en grundig oplæring i at bruge udstyret og i at aflæse og forstå måleværdier. Erfaringer fra andre forsøg med telemedicin viser, at der kun er meget få borgere, der ikke synes at de kan bruge det tekniske udstyr og lave målingerne selv.

Mange borgere oplever derimod, at telemedicin giver en stor tryghed, fordi de løbende målinger og dialog med den kommunale sygeplejerske giver et bedre overblik og forståelse for KOL-sygdommen. Bl.a. ved at få større indblik i, hvad de enkelte målinger betyder og hvilke symptomer, der er tegn på forværring.

Det er borgerens praktiserende læge eller det lungeambulatorium, som borgeren er tilknyttet, som kan henvise til telemedicin. I første omgang vil telemedicin blive tilbudt til borgere med meget svær KOL i hovedstadsregionen.

Det er forsat den praktiserende læge og lungeambulatoriet, der har behandlingsansvaret, mens den kommunale sygeplejerske har monitoreringsansvaret (det vil sige følge og vurdere de målinger, som borgeren løbende indsender – og reagere, hvis der er tegn på forværring af sygdommen).

 

Baggrund for udbredelsen

Det er aftalt mellem alle landets 98 kommuner, 5 regioner og staten, at telemedicinsk hjemmemonitorering skal udbredes til borgere med KOL inden udgangen af 2019.

Udbredelsen er organiseret i 5 landsdelsprogrammer, der hver især har ansvaret for den lokale forberedelse og planlægning. Landsdelsprogrammet for hovedstaden omfatter således alle 29 kommuner og Region Hovedstaden.

 

Kontaktoplysninger til FUT
Christian Boel
Koncerndirektør i Region Midtjylland og regional formand for FUT
Telefon: 2374 9162
E-mail: christian.boel@stab.rm.dk

Mette Harbo
Digitaliseringschef, Københavns Kommune og kommunal formand for FUT
Telefon: 51 24 08 98
E-mail: E84W@suf.kk.dk