×
×

Årsager til KOL

Der kan være flere årsager til, hvorfor man får KOL, men undersøgelser viser meget tydeligt, at der er en større risiko for at få KOL, hvis du ryger.

Udover rygning er arbejdsmiljø, arvelighed og lungernes udvikling i barndommen også afgørende for, om du udvikler KOL. 

Læs med her på siden og bliv klogere på, hvorfor KOL opstår.


Rygning

Undersøgelser viser meget tydeligt, at rygere har meget større risiko for at få KOL end personer, der ikke ryger. 

Mindst 85% af alle tilfælde af KOL skyldes rygning. Du kan bremse sygdommens udvikling ved at stoppe med at ryge. Men de skader, der er sket på luftveje og lungevæv, vil være der for altid.

Der er en større risiko for at få KOL, når du er startet tidligt med at ryge, og du har røget meget. Eller du bare har gjort en af delene.

Det farligste er at ryge cigaretter. Dog er andre former for tobak, fx pibe, cigarer, vandpibe og cerutter også skadelige. Rygning skader bronkiesystemet og lungevævet, som ikke kan repareres igen.

Læs mere om KOL og rygning.

hjælp til at stoppe med at ryge her.


Arv

KOL er måske arveligt. Fra naturens side kan du være beskyttet mod at få sygdommen, eller du kan være specielt disponeret for at få den. Det kommer an på dine gener.

Der er stadig kun en smule viden om, hvilke arvelige anlæg (gener), der beskytter mod KOL, eller hvilke gener, der gør risikoen større.

Risikoen for at få KOL kan måske findes i de gener, der bestemmer:

  • hvordan betændelse opfører sig i lungerne
  • hvordan lungerne renser og heler sig selv

Læs mere om KOL og arvelighed.


Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø kan have indflydelse på udvikling af KOL. Risikoen for at udvikle KOL som ikke-ryger, fordi du har arbejdet i et arbejdsmiljø med støv, dampe og gasser er lille, men den skal tages alvorligt. 

Hvis du ryger, og du samtidigt bliver udsat for mange partikler fra fx støv, dampe og gasser på arbejdspladsen fx på en byggeplads, kan du have en højere risiko for at få KOL.

Læs mere om KOL og arbejdsmiljø.

 

Se også KOL siderne: KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom ⇒ Symptomer på KOL ⇒ Sådan kan du blive testet for KOL ⇒ Ny med KOL? ⇒ Hvilken KOL-patient er du? ⇒ Gode råd ved KOL ⇒ Det sker der ved KOL ⇒ Risiko for KOL? ⇒ KOL findes i flere grader ⇒ KOL behandling ⇒ Forværring af KOL


KOL kan opstå i barndommen

Hvis lungerne ikke udvikler sig, som de skal i barndommen, er der en risiko for, at du senere i livet kan blive ramt af  KOL.

Hvis du som barn er blevet udsat for disse faktorer, kan det være med til at skabe en dårlig udvikling af dine lunger senere i livet:

  • passiv rygning
  • lungesymptomer
  • lungebetændelse
  • astma i barndommen, der ikke er blevet behandlet eller er blevet behandlet dårligt

Nogle mennesker udvikler det, der kaldes ”små lunger”, meget tidligt i livet. “Små lunger” er en væsentlig, medvirkende årsag til, at lungerne senere kan blive ramt af KOL.

De fleste mennesker med små lunger undgår dog de fleste lungesygdomme. En del får KOL, når de bliver ældre, især hvis de er blevet tobaksrygere.

Se mere om udvikling af KOL i barndommen.


Sådan kan du blive testet for KOL.

 

Man kalder også KOL rygerlunger, og det er jeg meget vred over egentlig. For ja, jeg har røget. Men der er også patienter, der ikke har røget, der får KOL. […] Og så får de noget man kalder rygerlunger - det er flovt, synes de! Og derfor synes jeg, at den der diagnose, rygerlunger, den skal ud, væk, ad pommern til! For du kan godt få KOL uden at have røget.

Anette, KOL-patient

Sundhedsfaglig redaktør: 
Peter Lange, overlæge, professor, Hvidovre Hospital