×
×

Bedre livskvalitet fra dag 1

Koordination mellem 98 kommuner, fem regioner, alle sygehuse og praktiserende læger samt plejepersonale kræver en indsats. Men alle dele af systemet er klar til at pilotteste telemedicin i løbet af efteråret.

Hvis du er lungesyg og bliver ramt af sygdom, er det sjældent en god ide at sove på det. Pludselig er du meget syg og risikerer en tur på sygehuset. Med telemedicin bliver du bedre til at fange en forkølelse eller lungebetændelse i opløbet – og kan undgå at blive indlagt.

– I Midtjylland er der hele tiden fagpersoner tæt på. De overvåger dine indrapporteringer i løsningerne, og de får straks øje på ændringer. Før du selv føler, du er syg, har du måske sygeplejersken i røret, der siger: ”Du har tabt vægt i den seneste tid. Måske skal du starte en penicillinkur. Så undgår du en indlæggelse, som er det sidste, du har brug for."

Sådan lyder det fra Lone Becker, direktør for Social og Sundhed i Holstebro Kommune og medformand for styregruppen for TeleKOL i Midtjylland. Hun var desuden involveret i pioner-projektet for telemedicin TeleCare Nord, mens hun var sundhedsdirektør i Thisted kommune.

– Patienter med KOL er seje mennesker. De kæmper hver dag og er vant til at klare sig selv. Med telemedicin får de hjælp og støtte – men samtidig bliver de også bedre til at forstå deres egen sygdom og dermed til at klare sig selv endnu bedre, siger hun.
 

Tryghed og direkte adgang til specialister i KOL
Mange KOL-patienter har gennem tiderne oplevet at møde sundhedspersonale, der ikke forstod deres sygdom. Den risiko bliver minimeret kraftigt, når det telemedicinske tilbud er oppe at køre, forklarer sygeplejerske Helle Haunstrup Krog. Hun er akutchef i Aarhus Kommune og kommunal medformand for den arbejdsgruppe i Region Midtjylland, der sammen med de 19 kommuner har udviklet et koncept for kompetenceudvikling til TeleKOL. Hun er også en del af Aarhus’ Udgående Lungeteam, som er et samarbejde mellem lungemedicinsk afdeling og det kommunale akutteam.

Vi er klar til at levere det samme på stort set samme tid over hele landet.

– KOL er en sygdom, der kræver specialviden. Borgerne med KOL fortæller os, at de værdsætter personligt kendskab til sundhedspersonalet. Men det vigtigste er at blive mødt af de rette, faglige kompetencer. Angst er et stort tema for borgere med KOL. De skal vide, at når de henvender sig til os, er de sikre på hjælp. – Vi kan hjælpe med ilt, CPAP, forstøver, IV og så videre. Borgeren skal føle, at der via TeleKOL er noget at gøre, en plan og en kontaktperson, siger Helle Haunstrup Krog.

Hun er mest spændt på at se i praksis, hvad borgerne med det samme kan finde ud af, og hvor udstyret måske giver udfordringer. Men hvis udstyret driller, skal de ikke hænge fast i problemerne. I Midtjylland kan de ringe til Fælles Servicecenter for Telesundhed og få hjælp til at komme videre. Servicecentret er et samarbejde mellem regionen og de 19 kommuner.
 

En stor opgave – men vi bliver klar!
Når telemedicin snart bliver et landsdækkende tilbud til borgere med KOL, er det resultatet af mange års arbejde på næsten alle niveauer af sundhedssystemet. Det må være det største, koordinerede sundhedsfaglige tilbud, som er understøttet digitalt i Danmarks historie.

– Vi er klar til at levere det samme på stort set samme tid over hele landet. Det har bestemt været et kompliceret projekt, men nu glæder vi os bare til at komme i gang. Tilbuddet bliver en stor gevinst for mange borgere med KOL, siger Lea Nørgaard Bek, chefkonsulent i Region Midtjyllands Center for Telemedicin. Hun er sekretariatsleder for den koordinerede indsats med TeleKOL i Midtjylland. Og hun håber, at det digitale tilbud bliver taget godt imod hos personer med KOL. Hun fremhæver, at de kan se frem til en større sammenhæng i deres behandling – og ikke mindst mere tryghed i hverdagen.

– Vi har haft mange gode snakke med borgere med KOL for at blive klogere på, hvad der er vigtigt i deres hverdag. Det betyder bl.a. meget for dem, at de kan få hjælp fra sundhedspersoner, som er specialister i KOL og ved, hvad deres muligheder for hjælp og støtte er her og nu. Og det er noget af det vigtigste indhold i tilbuddet.

 

Stærkt samarbejde på tværs af kommuner og sygehuse
For ét er at udvikle digitale løsninger, der fungerer og er lette at bruge. Noget andet er at få samarbejde, økonomi og jura til at gå op i en højere enhed, når det gælder samtlige kommuner og hospitaler – og ikke mindst at sikre et godt sundhedsfagligt indhold i tilbuddet.

Men det allervigtigste er naturligvis, at borgerne er klar til at tage udstyret i brug – og har gavn af det i hverdagen.

– Derfor er vores vigtigste budskab, når praktiserende læger og lungeambulatorier anbefaler patienter telemedicin: Du får støtte til at håndtere din sygdom, og du vil opleve en stor tryghed, fordi du får en "direkte linje" til de bedste KOL-specialister. Der er altid en at ringe til, og du er ikke alene om at klare din sygdom.

I Region Midtjylland, hvor Lea Nørgaard Bek har sin daglige gang, har regionen besluttet at udvide det sundhedsfaglige tilbud til borgere med TeleKOL. Her kombineres TeleKOL med en døgnåben telefonisk hotline, hvor telefonen altid bliver taget af en lungesygeplejerske med adgang til rådgivning fra en lungemedicinsk læge.
 

Altid i kontakt med sygehuset
På sekretariatsleder Lea Nørgaard Beks liste er der allerede sat mange flueben. Teknisk udstyr i form af tablets og måleudstyr, tjek.

Vi har fokus på, at TeleKOL-løsningen skal være så brugervenlig, at alle kan finde ud af det. 

Økonomi og ansvarsfordeling, tjek. Plan for efteruddannelse af personale, tjek.

– Vi står og tripper efter at komme i gang. Og snart er det borgernes tur til afprøve udstyret, så vi sikrer, at de får maksimalt glæde af det i deres hverdag, siger hun.

– Vi har fokus på, at TeleKOL-løsningen skal være så brugervenlig, at alle kan finde ud af det. Og så er det vigtigt for os at fortælle, at løsningen skal give borgerene en ekstra bonus i kraft af større frihed, fortæller Lea Nørgaard Bek.

Fordi der er udviklet én samlet løsning til hele landet, er borgerne mere uafhængige end nogensinde. Det digitale udstyr kan være i en taske, du fx kan tage med i sommerhus. Uanset hvor i Danmark, du befinder dig, kan TeleKOL forbinde dig med de lungesygeplejersker, du kender. Og hvis du skal i kontakt med det lokale sygehus, møder du også dér sundhedspersonale, som har indgående kendskab til både telemedicin og lungesygdomme.

 

 

Sidst opdateret: 
Tirsdag, februar 1, 2022