×
×

Få styr på din KOL medicin

Inhalationsmedicin er den hyppigste behandling ved KOL.
Medicinen kan være med til at lindre dine symptomer og forbygge forværringer – de såkaldte eksacerbationer. Inhalationsmedicin er medicin, som inhaleres og virker i luftvejene.
 
De internationale anbefalinger omkring behandling af KOL påpeger, at inhalationsmedicin kan: 
 
1) reducere symptomer
2) reducere hyppighed og sværhedsgrad af de forværringer, der kan opstå ved KOL
3) kan øge træningstolerancen, så det er muligt at træne i længere tid, inden man skal stoppe
4) kan bedre den generelle sundhedstilstand 
Aktuelt er der ingen studier, der endeligt kan konkludere, at den medicin, som er tilgængelig i relation til KOL kan ændre på det langsigtede fald i lungefunktionen. 
(GOLD, 2017)
 
 
Inhalationsmedicin
Inhalationsmedicin findes i forskellige former. Det kan være pulver, aerosol, softmist eller væske. Ligeledes kan medicinen indtages gennem forskellige typer af devices.
Device vil sige det ”apparat”, som medicinen tages igennem – altså måden du tager, din medicin på.
 
Hvilken medicin og hvilket device der er det rigtige, afhænger af dine symptomer, antal forværringer og hvilken teknik, der passer til dig. Det kan være en god ide at tilstræbe samme type device, hvis du får flere typer inhalationsmedicin. Det kan minimere risikoen for fejl i inhalationsteknik.
 
Der findes to former for inhalationsmedicin:
 
1. Luftvejsudvidende medicin = medicin, der udvider dine luftveje.
 •              beta2agonist
 •              antikolignergika 
(Disse gives nogle gange i kombination for større effekt)
 
2. Inhalationssteroid: medicin, der hæmmer den irritationstilstand (inflammation), der kan være i lungerne.
 
Luftvejsudvidende medicin
Denne form for medicin udvider dine luftveje ved at få muskulaturen til at slappe af og gøre modstanden i dine luftveje mindre.
 
Beta2agonist og antikolingergika virker på forskellige vis i luftvejene, og derfor kan de nogle gang med fordel kombineres.
 
Den luftvejsudvidende medicin findes som korttidsvirkende medicin. Korttidsvirkende medicin bruges efter behov, det vil sige afhængigt af dine symptomer.
 
Denne type medicin har en hurtig indsættende virkning, der varer i ca. 4-8 timer.
Den kan tages inden du skal i gang med en aktivitet du ved, der kan give dig åndenød eller du kan bruge den, hvis du oplever åndenød.
 
Langtidsvirkende medicin tages i fast dosis, 1 eller 2 gange dagligt og har en virkningstid på ca. 12-24 timer. Denne type medicin kan også bidrage til at forebygge forværringer.
 
Bivirkningerne ved medicin, der udvider luftvejene kan eksempelvis være hjertebanken, rysten, sitren i musklerne, og mundtørhed. 
 
Inhalationssteroid  (inflammationshæmmende/ inhaleret binyrebarkhormon)
Denne type medicin hæmmer den inflammationstilstand, som kan være i slimhinden i luftvejene. Inhalationssteroid er grundbehandlingen ved astma, mens den ikke er en fast del af behandlingen mod KOL. 
 
Det er vigtigt at skylle munden og børste tænder efter, du har taget din medicin.
 
Bivirkninger til denne type medicin kan være er svamp i munden, hæshed, blå mærker på kroppen. 
 
Effekten af inhalationsmedicin kan ikke nødvendig måles ved en lungefunktionsmåling. Derfor kan det være en god ide at prøve medicinen i 1-3 måneder.
 
Det, du kan være opmærksom på er, om du oplever, at din åndenød bliver mindre, at du kan gøre en given fysisk aktivitet i længere tid eller ved at du oplever mindre grad af åndenød.
 
Ligeledes vil det først efter længere tids behandling være muligt at vurdere, om du har færre forværringer.
 
Det er vigtigt, at du løbende har dialog med din læge om effekten af din medicin og om måden, du tager medicinen på også passer til dig.
 
Forkortelser, der bruges til at beskrive de forskellige typer inhalationsmedicin
SABA – kortidsvirkende beta2agnist
SAMA – kortidsvirkende antikolignergikum
LABA – langtidsvirkende beta2agonist
LAMA – langtidsvirkende antikolignergikum
ICS – inhalationssteroid
 
Se Regionernes oversigt over de forskellige typer medicin og devices, der findes. 

Som det ses af oversigten findes der rigtig mange forskellige typer inhalationsmedicin under hver af de overordnede kategorier og kombinationer.

Hvilken inhalationsmedicin din læge vil ordinere til dig vil afhænge af

 • sværhedsgraden af KOL
 • mængden af symptomer
 • evt. antallet af KOL forværringer (eksacerbationer)/infektioner inden for det seneste år
 • og en vurdering af om, der måske også er en komponent af astma.

Disse overvejelser er med at  bestemme det medicinske indhold du har brug for i inhalationsmedicinen. 

Dernæst kommer valget af den device du skal bruge.
Valget afhænger bl.a. af

 • din indsugningskraft
 • eventuelle fysiske udfordringer, der kan have betydning for evnen til at betjene devicet
 • og om der foretrækkes medicin med varighed af 12 eller 24 timer. 
 
Tabletbehandling 
Tabletbehandling med steroid (prednisolon) gives i kure i forbindelse med forværringer (ekascerbationer i KOL) enten alene eller i kombination med antibiotika.
Der findes nogle tabletter, som også har en luftvejsudvidende effekt. Disse bruges dog sjældent.
 
Daxas – bruges hos patienter, som har svær KOL (det vil sige mindre end 50% af lungefunktionen) med hoste og opspyt samt gentagne forværringer.
Denne tablet bruges som vedligeholdelsebehandlig og kan ikke bruges til behandling af akutte anfald. 
 
Kontrol hos læge mindst én gang om året (Årskontrol)
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du minimum én gang årligt skal have kontrolleret din KOL hos din læge.
 
I den forbindelse bør du eksempelvis få vurderet din lungefunktion, dit BMI, behov for rehabilitering og en gennemgang af den samlede behandling. 
 
Læs mere her om forværring af KOL
 
Kort og godt
 • Kend din inhalationsmedicin virkning og bivirkning
 • Få jævnlig tjekket din inhalationsteknik. Få hjælp på apotektet eller hos din læge. Du kan også se video om hvordan du tager din inhalationsmedicin på min.medicin.dk
 • Sørg altid for at have inhalationsmedicin i hjemmet – hold øje med, hvornår medicinen er ved at opbrugt
Vil du vide mere har Lungeforeningen samlet links til hjemmesider, hvor du kan få et overblik over relevant medicin:
 
 
Se også videoen herunder med Bo Christensen, som har KOL. Bo har et par gode råd og ideer til, hvordan du får en god rutine med din inhalationsmedicin.
Sundhedsfaglig redaktør: 
Marie Lavesen, Sygeplejerske og rådgiver i Lungeforeningen