×
×

Iltbehandling ved KOL

Iltbehandling ved KOL

Her på siden kan du finde information om iltbehandling ved KOL.


Hvornår har man brug for iltbehandling ved KOL?

Hvis du er meget syg af din KOL, kan det være, at du har brug for at få iltbehandling hjemme hos dig selv.

Hvis din lungefunktionen er under 50 % af den forventede værdi, er der en lille risiko for, at blodet i dine lunger ikke får nok ilt. Som regel er det dog først, når lungefunktionen er under 30 %, at iltindholdet hos nogle bliver for lavt.

Det er dog ikke altid nødvendigt med iltbehandling. Nogle ilter deres blod fint, selvom deres lungefunktion er under 30 %.

 

Sådan får du tjekket, om du har brug for iltbehandling

Du bliver henvist til en lungemedicinsk afdeling, hvis din lungefunktion er så lav, at dit iltindhold bør kontrolleres.

Den letteste metode til at kontrollere iltindholdet er via en lysmåling gennem en fingerspids. Blod der er iltet, og blod, der ikke er iltet, har nemlig forskellig farve.

En mere avanceret måling kræver en blodprøve fra håndleddet, hvor man både kan måle iltindhold, kultveiltindhold og blodets syre-base status.

Hvis blodet er mere end 90 % iltmættet i hvile, er der som hovedregel ikke behov for iltbehandling. Hvis iltmætningen er lavere, vil lægen normalt tage en blodprøve fra dit håndled, for nærmere at vurdere ilt- og kultveiltekoncentrationerne i blodet.

Hvis denne måling viser for lave iltværdier, kan du blive tilbudt hjemmebehandling med ilt, men det kræver at du ikke ryger. Rygning mindsker den gavnlige effekt af ilten og kan medfører en brand- og eksplosionsrisiko.

 

Fakta om iltbehandling ved KOL

 • Kan forlænge livet
 • Kan øge livskvaliteten
 • Kan hjælpe dig med at være mere fysisk aktiv
 • Kan gøre dig mindre træt
 • Kan gøre din søvn bedre
 • Kan ikke nødvendigvis behandle din åndenød

 

Bedre livskvalitet og færre hospitalsindlæggelser

Hvis du tager imod tilbudet om ilt i dit hjem, skal du som hovedregel bruge ilten i 16 – 24 timer i døgnet. Det kan være svært for mange patienter, at bruge ilten så meget, men det er selvfølgelig oplagt at bruge ilten om natten, når du sover. Mange får en forbedret livskvalitet og færre hospitalsindlæggelser som følge af behandlingen.

 

Pratisk information om iltbehandling ved KOL

 

Iltkoncentrator

Ilt kan gives på flere måder. De fleste får udleveret en ilt-koncentrator, som kan omdanne ilten fra almindelig luft og levere den via en tynd plastikslange og et næsekateter. Ulempen ved iltkoncentratoren er, at den ”brummer”, og det er derfor en fordel, hvis den kan stå i et andet rum, end der hvor du opholder dig eller sover.

 

Ilt til et aktivt liv

Har du et meget aktiv liv, og har du brug for ilt udenfor hjemmet, kan det leveres enten via iltflasker eller som flydende ilt, hvor du selv påfylder små beholdere med flydende ilt fra en større beholder, du har i hjemmet.

 

Kontrol af iltbehandling

Iltbehandling skal kontrolleres jævnligt. Normalt vil du hvert ½ år blive kontrolleret på den lokale lungemedicinske afdeling.

Nogle steder kan man tilbyde at sende en lungesygeplejerske ud i hjemmet og kontrollere behandlingen, specielt hvis du har vanskeligt ved at komme på hospitalet.

 

Bilkørsel og rejser med ilt

Hvis du kører bil og får iltbehandling for KOL, skal du spørge din læge, om det fortsat er forsvarligt, at du kører.

Hvis du allerede er i iltbehandling, og du ikke har talt med din læge om det, anbefaler Lungeforeningen, at du tager kontakt med det samme for at undgå en unødig ulykke.

Når du er i iltbehandling, kræver det også, at du bruger ilten under bilkørsel, og det er vigtigt, at flasken er forsvarligt fastspændt.

Hvis du ønsker at tage på en flyrejse, skal du også checke med din læge, om det kan lade sig gøre. Læs mere om at rejse med ilt

 

Kort om iltbehandling ved KOL

 • Iltbehandling i hjemmet over længere tid, er en behandlingsmulighed for KOL patienter med en lungefunktion, der typisk er under 30 % af det forventede.
 • Iltbehandling skal bruges mindst 16 og gerne 24 timer i døgnet for at virke efter hensigten.
 • Bruges ilten tilstrækkeligt, forlænger den overlevelsen. Hos mange giver behandlingen øget livskvalitet og mindsker behovet for hospitalsindlæggelse.
 • Ilt kan leveres via en koncentrator, der opkoncentrerer ilten fra almindelig luft.
 • Ved behov for ilt udenfor hjemmet, kan du få leveret iltflasker eller små beholdere med flydende ilt, som rækker til nogle timers brug.
 • Er du iltpatient, skal du være opmærksom på, om du fortsat selv kan køre bil. Du vil normalt også skulle anvende ilttilskud under bilkørsel. Hvis du påtænker flyrejse, bør du rådføre dig med den lokale lungemedicinske afdeling.
Sundhedsfaglig redaktør: 
Peter Lange, overlæge, professor, Hvidovre Hospital
Se også: