×
×

NIV- og respiratorbehandling ved KOL

 NIV- og respiratorbehandling ved KOL

Ved en meget slem KOL kan en NIV- eller respiratorbehandling måske være nødvendig.

Her på siden kan du få viden og råd om begge behandlinger.

 

Både en NIV-behandling og en respiratorbehandling hjælper lungerne med at trække vejret.

NIV står for Non-invasiv Ventilation og fungerer som en støtte, via en maske, til at trække vejret.

Ved respiratorbehandling er det mekanikken, der trækker vejret for dig.

Vejrtrækningssvigt

Du kan få brug for en NIV- eller respirator behandling, hvis du har KOL og ikke kan trække vejret.

De muskler, der hjælper dig med at trække vejret, bruger mange flere kræfter, når du er syg med KOL, end hvis du har raske lunger.

Får du en slem forværring og skal du bruge mange flere kræfter end normalt på at trække vejret, er det fordi dine luftveje er blevet endnu mindre, og modstanden mod strømningen af luft er blevet meget større. Hvis denne ubalance står på i længere tid, er der risiko for, at du trækker vejret for lidt – der er med andre ord tale om et svigt i din vejrtrækning.

NIV - eller respiratorbehandling

Har du et vejrtrækningssvigt, kan det blive nødvendigt at aflaste dine vejrtrækningsmuskler enten ved en NIV- eller en respiratorbehandling.

En NIV-behandling er en skånsom respiratorbehandling, hvor du er vågen og selv trækker vejret.

Din vejrtrækning bliver støttet af en maskine der, via en tætsluttende ansigtsmaske, blæser luft under overtryk ned i lungerne i takt med din egen vejrtrækning.

En NIV behandling kaldes også en BiPAP-behandling, og de fleste hospitaler har mulighed for at tilbyde den. 

Nogle lungemedicinske afdelinger kan tilbyde NIV uden, at du skal overflyttes til en intensiv afdeling.

Skal du have en NIV behandling, bliver du typisk indlagt i 1–3 dage med pauser, hvor du kan spise, drikke, indtage medicin og komme på toilettet.

Når du får det bedre, stopper lægen behandlingen.

Nogle får tryksår på grund af NIV-masken, og den kraftige luftstrøm til masken kan også virke generende.

Hvis man har tendens til klaustrofobi kan det være svært at tolerere den tætsluttende ansigtsmaske.

En respiratorbehandling foregår på den måde, at en maskine helt overtager din vejrtrækning.

Desværre ser man nogle gange alvorlige lungebetændelser forårsaget af behandlingen.

Hos de allermest syge patienter kan det være nødvendigt at bruge respiratorbehandling alligevel, fordi den giver bedre mulighed for et højt tilskud af ilt og for total aflastning af vejrtrækningen.

Undersøgelser

For at finde ud af om du har brug for en NIV- eller en respirator behandling, tager lægen håndledsblodprøver for at vurdere dit indhol af ilt- og kultveilte i blodet samt blodets surhedsgrad (pH).

Hvis indholdet af kultveilte stiger og pH værdi i blodet falder, kan det være tegn på, at vejrtrækningen er ved at svigte og der er brug for støtte, enten med NIV eller med en respirator.


Afklar hvilken behandling du ønsker

Det en god ide at drøfte fordele og ulemper ved NIV og respiratorbehandling i en rolig fase af sygdommen, frem for at skulle afklare ønsker til behandlingen i det akutte forløb under tidspres.

Sammen med din familie og den læge, der har ansvaret for din hospitalsbehandling drøfter I, om du skal behandles med NIV eller med respirator, hvis vejrtrækningen svigter under en forværring i sygdommen

Nogle gange er lungerne så dårligt fungerende, at der er tale om slutstadiet af et kronisk lungesvigt.

Her vil respiratorbehandling og NIV ikke hjælpe, men kun forlænge lidelserne.

Kort og godt om NIV- og respiratorbehandling

  • Kan dine muskler ikke længere klare arbejdet med at trække vejret - opstår der et vejrtrækningssvigt
  • Vejrtrækningssvigt kan behandles enten med NIV- eller respiratorbehandling
  • NIV er mere skånsom end respiratorbehandling
  • Ved meget svære vejrtrækningssvigt bruges respiratorbehandling
  • Ved NIV kan man som regel nøjes med 1 – 3 dages behandling og der kan indlægges pauser, hvor du kan spise, drikke, indtage medicin og komme på toilettet.
  • Ved slutstadiet af KOL vil hverken NIV eller respiratorbehandling hjælpe, men kun forlænge lidelserne.
  • Det er en god ide at du i en rolig fase af sygdommen får afklaret dine ønsker til behandling, i tilfælde af at der indtræder et vejrtrækningssvigt
Sundhedsfaglig redaktør: 
Ejvind Frausing, overlæge, Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital