Liv i Lungerne

Lav fede videoer om lunger i skoletiden!

  • Lave fede videoer du kan dele med dine venner!
  • Være kreativ i skoletiden

Eleverne får ordet

Liv i Lungerne er et internetbaseret undervisningswebsite om lunger, livsstil og sundhed målrettet 7.- 10. klasse. Her er det de unge selv, der skaber indholdet, og der er rig mulighed for at udtrykke sig kreativt, reflektere, diskutere og bruge kroppen aktivt.

Formålet med projektet er at påvirke børn og unges sundhedsadfærd i forhold til at passe på deres lunger.

Kig forbi www.livilungerne.dk

Om Liv i Lungerne

På forsiden af Liv i Lungerne ligger elevernes produktioner

Liv i Lungerne er et online undervisningssite om lunger, luft og sundhed. Sitet er målrettet 7.-10. klasse, og kan bruges i dansk, idræt, samfundsfag, biologi og sundhedsfag. Formålet er at motivere børn og unge til et sundt og aktivt liv, der forebygger lungesygdomme.

Dyrk motion i det fri

Motion behøver ikke foregå i et fitnesscenter. Naturen byder på mange gode redskaber til en aktiv hverdag.

Materialer til Liv i Lungerne

Her kan du finde forskelligt informationsmateriale om Liv i Lungerne, som du er velkommen til at bruge. 

Lav fede videoer om lunger i skoletiden!

På livilungerne.dk kan du uploade videoer om lunger og sundhed. Du kan også lave andre ting fx kampagner eller blogs. Emnet er du selv med til at bestemme!

Brug Liv i Lungerne i din undervisning

Liv i Lungerne er et gratis undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed tilpasset udskolingen. Eleverne er aktive med produktion af film, kampagner og blogindlæg. Det er nemt at bruge i biologi, dansk, samfundsfag, idræt og sundhedsfag.

Liv i Lungerne er i luften

Succesfuld lancering af Lungeforeningens gratis, interaktive undervisningssite livilungerne.dk for unge.

Øvelser om luft og lunger

Her finder du en række øvelser, der fokuserer på lunger, sundhed og luft. De er lette at gå til og afprøvede i undervisningssammenhænge.

Undervisningsforløb til Liv i Lungerne

Lungeforeningen har i samarbejde med Brøndby Kommune udviklet og afprøvet to undervisningsforløb, Træk Vejret og Fit for Fight. Begge undervisningsforløb indeholder undervisning og øvelser til to moduler af 2 lektioners varighed (1,5 time).

Tag en dyb indånding og se vores nye videoer

Med titler som ”Ti tings listen”, ”Kysset” og ”Poesi på lungerne” sætter en række videoer fokus på lunger og åndedrættets betydning i din hverdag.

Liv i Lungerne indgår i Sundhedsstyrelsens nye model

Liv i Lungerne indgik i SATS-pulje projektet Rygning - Skod det nu, der udviklede en model for forebyggelse og bekæmpelse af rygning blandt unge. Se inspirationskatalog her.

Udsatte unge ryger mest

Børn med forældre på overførselsindkomster ryger langt oftere end børn fra højtuddannede familier i arbejde.

Skolestart med syge lunger

Det kan være svært at være forælder til et barn, der er ramt af en kronisk sygdom – ikke mindst når barnet forlader de trygge rammer i børnehaven for at starte i skole. Kasper Schiølers mor ville ønske, at der automatisk blev arrangeret et møde med faglig overlevering mellem personaler, så hun kan få lov til at være mor.

Gæstelærer - tilbud til din skole

Gæstelærerforløb til Liv i Lungerne