×
×

Aarhus Lokalafdeling

 

Hvem er vi?

Lokalafdeling Aarhus er en aktiv og spændende lokalforening for lungepatienter og pårørende.

 

Hvad laver vi?

Vi afholder årligt 2-3 aftenarrangementer med forskellige emner.

Hvordan kommer du med?
Som medlem af Lungeforeningen, er du automatisk medlem af Lokalafdeling Århus, hvis du bor i Århus og omegn.

Du får tilsendt bladet Lungenyt fire gange om året, og vi afholder ca. 2-3 fællesmøder i lokalforeningens regi om året.

Vi hjælper også gerne med at oprette netværksgrupper.

Kontaktperson

Lokalformand Bo Igonn
Telefon: 40989454
E-mail: igonn@mail.dk

Zoom ud og ind ved at klikke på + og - i venstre hjørne af kortet: 
Categories: 
Region: 
Midtjylland