×
×

Frederiksberg Lungecafé

Adresse: 
Kedelhallen, Nyelandsvej 75A, 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Lokalafdeling har etableret en Lungecafé. Cafeen har til huse i Kedelhallen, Nyelandsvej 75A, 2000 Frederiksberg . Vores lungecafé har åbent den sidste onsdag i måneden fra kl. 14.00 og et par timer frem. Det er som sagt hver måned med undtagelse af juli og december.

Somme tider får vi besøg af en foredragsholder og ellers bruger vi timerne på at tale sammen og høre hvordan hver især har det og har haft det siden sidste cafémøde.

Du er meget velkommen til at ringe til Jørgen Hesse på 28 88 33 07  for at høre mere om cafeen. 

Zoom ud og ind ved at klikke på + og - i venstre hjørne af kortet: 
Categories: 
Region: 
Hovedstaden