×
×

Vordingborg Lokalafdeling

Adresse: 
Adr på div arrangementer vil fremgå af invitationer

Hvem er vi?

Lokalafdeling Vordingborg er et tilbud for lungepatienter og pårørende. Vi er en lokalbestyrelse på seks personer.

Vi startede lokalafdelingen i oktober 2009.
Hvis nogen ønsker et besøg af os på fx et KOL-rehabiliteringshold, stiller vi meget gerne op og fortæller om foreningen og vores arbejde.
 

Hvad arrangerer vi?
Vi holder ca. 4 åbne møder om året, hvor medlemmer og andre interesserede er velkomne. Arrangementerne har indtil nu bl.a. handlet om:

  • Kendskab til lungesygdomme, medicintilskud, kronikertilskud
  • Kost og motion
  • Sociale arrangementer
  • Træning for lungepatienter

Lokalafdelingen Vordingborg har i samarbejde med Vordingborg kommune startet gymnastik hold op. Der er hold i Stege, Præstø og Vordingborg. Det er hold på 15 – 20 deltagere. Nogen steder afsluttes træningen med kaffe, hygge og en snak. I Præstø er der aften cafe en gang om ugen. For interesse og yderligere information se vores træningsnetværk. Her vil der fremgå kontaktpersoner og adr for træningsstederne.                             

Det er frivillige fra Lungeforeningen, der står for træningen og engang imellem kigger kommunens fysioterapeut forbi. Holdene kører supergodt, men vi er altid åbne for gode ideer og ønsker fra medlemmerne.

Praktik:

De fleste møder/arrangementer foregår i Aktivitetshuset Skovledsvej i Langebæk eller Sankelmarksvej i Vordingborg, men adressen vil altid fremgå af invitationerne.

Hvordan kommer du med?
Hvis du bor i Vordingborg Kommune og melder dig ind i Lungeforeningen, kommer du automatisk med i lokalforeningen. Meld dig ind her eller kontakt formanden for lokalforeningen i Vordingborg Kommune.
 

Bestyrelsen ser nu sådan ud.:

Formand:           Sven Kofoed Møller.  Mail: skm4760@gmail.com

                             Tlf: 20144516

Næstformand:   Liselotte Brandt.          Mail: lottebrandt03@gmail.com

                              Tlf: 29925164

Sekretær:             Bente Gormsen.          Mail: bente.gormsen@weebspeed.dk

                               Tlf: 40795453

Kasser:                  Anne-Lise Pedersen.   Mail: tiendevej@gmail.com

                              Tlf: 23618631

Medlem:              Lau Damtoft.                  Mail: laudamtoft@icloud.com

                               Tlf: 61602831

Medlem:               Else Pedersen.               Mail: elseerik@youmail.dk

                                Tlf: 23247571

Suppleant:              Tuula Koski.                    Mail: tkoski@mail.dk

                                Tlf: 71707091

Derudover har Vordingborg også en masse gode træningsnetværk:

Stege træningsnetværk 1

Kate Jørgensen

Sjasker1@gmail.com

21 97 39 09

 

 

Kurt Graversen

kurtgraversen2021@gmail.com

 

 

Stege træningsnetværk 2

Inger Bach

ingerletten10@gmail.com.

21 46 04 66

 

Vordingborg træningsnetværk

Bente Van der Weiden

tapetmaleren@hotmail.com

40928135  
 

Kirsten Nielsen

kbn4760@gmail.com

21611010

 
 

Liselotte Brandt 

lottebrandt03@gmail.com 4529925164  
Vordingborg Træningsnetværk - onsdag Marianne Schäffer  marianne.schaffer@gmail.com     

Præstø træningsnetværk

Anne Højholt

ahh@danalogic.dk

40 84 2264

 
Marianne Schäffer
Zoom ud og ind ved at klikke på + og - i venstre hjørne af kortet: 
Categories: 
Region: 
Sjælland