×
×

Vordingborg Lokalafdeling

Adresse: 
Aktivitetshuset Skovledsvej 2, 4772 Langebæk

Hvem er vi?

Lokalafdeling Vordingborg er et tilbud for lungepatienter og pårørende. Vi er en lokalbestyrelse på seks personer.

Vi startede lokalafdelingen i oktober 2009.
Hvis nogen ønsker et besøg af os på fx et KOL-rehabiliteringshold, stiller vi meget gerne op og fortæller om foreningen og vores arbejde.
 

Hvad arrangerer vi?
Vi holder ca. 4 åbne møder om året, hvor medlemmer og andre interesserede er velkomne. Arrangementerne har indtil nu bl.a. handlet om:

  • Kendskab til lungesygdomme, medicintilskud, kronikertilskud
  • Kost og motion
  • Sociale arrangementer
  • Træning for lungepatienter

Lokalafdelingen Vordingborg har i samarbejde med Vordingborg kommune startet et gymnastikhold op i Stege. Vi træner hver tirsdag en time, og bagefter er der kaffe og hygge. Derudover har vi et gymnastikhold i Vordingborg, hvor der også trænes en gang om ugen. På begge hold er der ca. 15 deltagere. Det er frivillige fra Lungeforeningen, der står for træningen og en gang imellem kigger fysioterapeuten forbi. Begge hold kører super godt, hermed er idéen givet videre til andre.
Vi modtager gerne ønsker fra medlemmerne.

Praktisk

STED: Vi holder de fleste møder i Aktivitetshuset Skovledsvej 2, 4772 Langebæk
Transport: Bus 660r holder på Hovedvejen, ca. 30m væk, og der er gratis p-plads ved siden af bygningen.

Hvordan kommer du med?
Hvis du bor i Vordingborg Kommune og melder dig ind i Lungeforeningen, kommer du automatisk med i lokalforeningen. Meld dig ind her eller kontakt formanden for lokalforeningen i Vordingborg Kommune.
 

Bestyrelsen ser nu sådan ud.:

Formand:           Sven Kofoed Møller.  Mail: skm4760@gmail.com

                             Tlf: 20144516

Næstformand:   Liselotte Brandt.          Mail: lottebrandt03@gmail.com

                              Tlf: 29925164

Sekretær:             Bente Gormsen.          Mail: bente.gormsen@weebspeed.dk

                               Tlf: 40795453

Kasser:                  Anne-Lise Pedersen.   Mail: tiendevej@gmail.com

                              Tlf: 23618631

Medlem:              Lau Damtoft.                  Mail: laudamtoft@icloud.com

                               Tlf: 61602831

Medlem:               Else Pedersen.               Mail: elseerik@youmail.dk

                                Tlf: 23247571

Suppleant:              Tuula Koski.                    Mail: tkoski@mail.dk

                                Tlf: 71707091

Derudover har Vordingborg også en masse gode træningsnetværk:

Stege træningsnetværk 1

Kate Jørgensen

Sjasker1@gmail.com

21 97 39 09

 

 

Kurt Graversen

kurtgraversen2021@gmail.com

 

 

Stege træningsnetværk 2

Inger Bach

solbakken.musling@mail.dk

21 46 04 66

 

Vordingborg træningsnetværk

Bente Van der Weiden

tapetmaleren@hotmail.com

40928135  
 

Kirsten Nielsen

kbn4760@gmail.com

21611010

 
Vordingborg Træningsnetværk - onsdag Marianne Schäffer  marianne.schaffer@gmail.com     

Præstø træningsnetværk

Anne Højholt

ahh@danalogic.dk

40 84 2264

 
Marianne Schäffer
Zoom ud og ind ved at klikke på + og - i venstre hjørne af kortet: 
Categories: 
Region: 
Sjælland