Vordingborg Lokalafdeling | Lungeforeningen
×
×

Vordingborg Lokalafdeling

Printer-friendly version
Adresse: 
Aktivitetshuset Skovledsvej 2, 4772 Langebæk

Hvem er vi?

Lokalafdeling Vordingborg er et tilbud for lungepatienter og pårørende. Vi er en lokalbestyrelse på seks personer.

Vi startede lokalafdelingen i oktober 2009.
Hvis nogen ønsker et besøg af os på fx et KOL-rehabiliteringshold, stiller vi meget gerne op og fortæller om foreningen og vores arbejde.

 

Hvad arrangerer vi?

Vi holder ca. 4 åbne møder om året, hvor medlemmer og andre interesserede er velkomne. Arrangementerne har indtil nu bl.a. handlet om:

  • Kendskab til lungesygdomme, medicintilskud, kronikertilskud
  • Kost og motion
  • Sociale arrangementer
  • Træning for lungepatienter

Lokalafdelingen Vordingborg har i samarbejde med Vordingborg kommune startet et gymnastikhold op i Stege. Vi træner hver tirsdag en time, og bagefter er der kaffe og hygge. Derudover har vi et gymnastikhold i Vordingborg, hvor der også trænes en gang om ugen. På begge hold er der ca. 15 deltagere. Det er frivillige fra Lungeforeningen, der står for træningen og en gang imellem kigger fysioterapeuten forbi. Begge hold kører super godt, hermed er idéen givet videre til andre.
Vi modtager gerne ønsker fra medlemmerne.

Praktisk

STED: Vi holder de fleste møder i Aktivitetshuset Skovledsvej 2, 4772 Langebæk
Transport: Bus 660r holder på Hovedvejen, ca. 30m væk, og der er gratis p-plads ved siden af bygningen.

Hvordan kommer du med?
Hvis du bor i Vordingborg Kommune og melder dig ind i Lungeforeningen, kommer du automatisk med i lokalforeningen. Meld dig ind her eller kontakt formanden for lokalforeningen i Vordingborg Kommune.

 

Kontaktpersoner


Formand
Leon Køltoft
tlf. 20 49 58 04
Mail: sydstamps@tdcadsl.dk

Bestyrelsesmedlemmer

Ida Seidler, tlf. 21 66 35 68, mail: idaseidler@gmail.com  

Tom Thomsen, tlf. 50 48 67 12,  mail: thomsen1956@live.dk 

Lau Damtofte, tlf. 61 60 28 31


Suppleant
Tuula Koski, tlf. 71 70 70 91, mail: tkoski@mail.dk 

 

Zoom ud og ind ved at klikke på + og - i venstre hjørne af kortet: 
Categories: 
Region: 
Sjælland