×
×

Kan jeg få tilskud til en elcykel?

Spørgsmål

Jeg kan desværre ikke overskue at cykle på en almindelig cykel mere. Jeg tror, at jeg vil have stor glæde af en elcykel, så jeg får luft og motion. Men sådan en cykel er jo dyr. Kan man få tilskud, da det jo er en slags hjælpemiddel?

Svar

Svar fra Susanne Kitaj, socialrådgiver

Tak for din henvendelse. Det er en rigtig god idé at få en elcykel så du fortsat kan cykle, og dermed holde dig i gang og få motion og frisk luft.

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til borgere med nedsat fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Og hvis de i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.

Desværre er det sådan, at visse hjælpemidler betragtes som forbrugsgoder. Elcykler er i dag så almindeligt udbredte, at man betragter dem som et forbrugsgode og som almindeligt indbo – og ikke som et hjælpemiddel. Der er tidligere faldet ankeafgørelser om dette, så jeg mener ikke, at du vil kunne få tilskud til en elcykel som handicap-hjælpemiddel.

Muligvis vil du kunne søge om en trehjulet cykel. I så fald skal du tale med visitator i din kommune, om du vil være berettiget til at få tilskud til det.