×
×

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet har stor betydning for din sundhed. 

Selvom mange negative påvirkninger fra arbejdsmiljøet er blevet kraftigt reduceret, er der fortsat problematiske områder.

Landbruget er fx stadig skyld i nedsat lungefunktion.

Nye undersøgelser tyder på, at hvis man vokser op ved et landbrug, er der risiko for en ringere udvikling af lungekapacitet, samt et øget fald i lungefunktion som ældre.

Det er mere end 100 år siden, at lægerne fandt ud af, at arbejdsmiljø har en effekt på lungerne. 

Støv fra sten og andet uorganisk materiale er med til at forurene luften og lungerne.

Læger har dengang kunnet se, at arbejderne tabte lungefunktion.Med introduktionen af røntgen kunne man endvidere visuelt påvise forandringerne i lungerne.

Landbruget er fx stadig skyld i nedsat lungefunktion.

Nye undersøgelser tyder på, at hvis man vokser op ved et landbrug, er der risiko for en ringere udvikling af lungekapacitet, samt et øget fald i lungefunktion som ældre.

 


Metalindustrien og arbejdsmiljø

Vi er på alle områder blevet bedre til at passe på arbejderne, det er dog stadig svært for alle at følge med.

Metalindustrien med fx svejsning er stadig problematisk i forhold til udvikling af lungesygdomme.

 

Yngre generationer er mere sarte

Der også en mere generel udfordring:

De yngre generationer er sartere end de ældre.

6-8 procent af de unge har astma, hvilket gør deres luftveje mere skrøbelige. Op mod 30 procent allergi.

Hvad det vil betyde for udvikling af lungesygdomme og andre gener, ved vi endnu ikke.

 

Cocktail-effekt

Forurenet luft og støv, skadelige partikler fra tobak og trafik m.v. øger alle risikoen for sygdom.

Det er kombinationen af partiklerne, der er særlig farlig for lungernes sundhed.

Mennesker, der ryger, og er udsat for støv i arbejdsmiljøet,

har altså en meget højere risiko for at udvikle alvorlig lungesygdom end andre.

Det er cocktaileffekten af de forskellige partikler, der er farlig.

Det betyder, at selvom en enkelt partikels påvirkning er langt under grænseværdien,

så er det  et samspil af de forskellige påvirkninger fra farlige partikler, der har en effekt på helbreddet.

Nogle brancher er særligt hårdt ramt af den farlige cocktail af mindst to forskellige typer af forurenet luft:

  • 39 % i transportbranchen
  • 38 % i reparationsbranchen
  • 32 % i bygge- og anlægsbranchen
  • 24 % inden for fremstilling


65.000 danskere har arbejdsrelateret KOL

I dag lever 65.000 danskere med KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

Et forurenet arbejdsmiljø har været en stærkt medvirkende faktor.

KOL opstår sent i livet, ofte i pensionsalderen, og derfor er mange ramte ikke længere tilknyttet arbejdsmarkedet.

Derfor kommer regningen for et forurenet arbejdsmiljø så sent, at det kan være svært at få øje, på hvor det kommer fra.

Det kan derfor være udfordrende og svært, for eksempelvis en sikkerhedsrepræsentant at forholde sig til noget, som først bliver virkelig slemt om 30 år.


Arbejdsmiljøet kan stadig blive bedre

Der er fortsat lunger, som udsættes for en negativ påvirkning på arbejdspladsen hver eneste dag.

Derfor er det vigtigt, stadig have et vågent øje på arbejdsmiljøet.

På den måde er der løbende et arbejde på at minimere risici for lungerne og helbredet generelt.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Torben Sigsgaard, professor i arbejdsmedicin fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet