×
×

Frisk luft er den direkte vej til godt indeklima

Høj varme, kemikalier, støv og mados… synderne kan være mange, når vi taler om dårligt indeklima. Og konsekvenser kan der være lige så mange af. Især for lungesyge. Professor Torben Sigsgaard fortæller her om indeklima, og hvad vi selv kan gøre for et bedre indeklima. 

 

– Jeg er optaget af at sikre et godt helbred til så mange som muligt, og her er ren luft en helt grundlæggende forudsætning. Så kort forklarer professor Torben Sigsgaard sin motivation for at beskæftige sig med indeklima. For indeklimaet er en særdeles vigtig faktor for hans forskning i luftvejsskadende stoffer og arbejdsrelaterede lungesygdomme på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

– Kvaliteten af indeklima vurderes bl.a. ud fra luftkvalitet, lyd og lys. Men min forskning handler om indeklimaets betydning for lungerne, og derfor er min opmærksomhed især rettet mod luftfugtigheden, CO2 -niveauerne, gasser og partikler, fortæller Torben Sigsgaard.

Et godt indeklima er et klima, der er så rent, at alle kan være der – også dem med lungesygdomme. I løbet af de sidste mange år er der sket meget på indeklima-området, men der er stadig nok at gøre.

– Nu er vi endelig sluppet af med tobak indenfor, hvilket har generet lungesyge meget, men vi mangler at gøre noget ved e-cigaretter. De skader måske ikke så meget som tobak, men vi har via eksperimenter med KOL-patienter fundet ud af, at den passive e-damp er generende for patienterne, fremhæver Torben Sigsgaard.

 

10 GODE RÅD TIL INDEKLIMAET

  1. Luft ud flere gange dagligt (5 – 10 min. pr. gang) - og når der er særlige behov
  2. Indreguler ventilationen og vedligehold ventilationssystemerne
  3. Tør dit tøj udendørs 
  4. Luft grundigt ud efter badet
  5. Hav en jævn og passende temperatur i alle rum
  6. Få udbedret vandskader omgående
  7. Anvend få og miljømærkede rengøringsmidler
  8. Ryg IKKE indendørs
  9. Indret rengøringsvenligt, gør jævnligt rent
  10. Gør hovedrent en gang om året

Uden frisk luft dur eleven ikke
Torben fremhæver, at udluftning er et af de vigtigste råd, man kan følge, og der er da også en række regler, der pålægger skoler og arbejdspladser at sikre frisk luft. Flere steder er det dog stadig ikke implementeret. For eksempel er mange af skolerne i Danmark bygget uden ventilation, og det skaber et dårligt indemiljø, hvis der ikke luftes ud på klassisk manér.

– Det betyder, at eleverne bliver dårligere til at koncentrere sig, indlæringen lider, og de bliver sløve om eftermiddagen. Og det er jo problematisk på mange planer. Det øger fx risikoen for smittespredning med virus. Indeklima er vigtigt – men det kræver altså et langt sejt træk for at komme i mål.

Dårlig luft er skidt for alle, men hvis du har en lungesygdom, kan det være altafgørende for, om du kan gå i skole eller tage på arbejde. 7-10 procent af danske børn lider af astma, så når udluftningen er dårlig i skolerne, gør vi det sværere for mange børn at trives i skolen.

Hvis du kun skal huske én regel, så lad der ikke være nogen tvivl. Udluftning er det absolut vigtigste.

De voksne kan også få det skidt
De samme udfordringer gælder for voksne, som indimellem mistrives på arbejdspladsen pga. dårligt indeklima. Her er det relevant at kende dine rettigheder. For din arbejdsgiver har pligt til at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø – og det dækker også over indeklimaet. – Nogle steder er det nødvendigt at gå processer igennem og måske udarbejde en politik. Hvis du tvivler på kvaliteten af inde-miljøet, vil jeg anbefale dig at tale med din leder eller tillidsrepræsentant. Man bør ikke blive syg af at gå på arbejde, understreger Torben Sigsgaard.

Og så skal vi endelig ikke glemme betydningen af dit eget hjem. Her kan du kun tale med dig selv og sørge for at efterleve de sunde vaner, der desværre er nemme at glemme. Torben Sigsgaard har ti primære anbefalinger, men afslutter sine anbefalinger på ganske lavpraktisk vis.

– Hvis du kun skal huske én regel, så lad der ikke være nogen tvivl. Udluftning er det absolut vigtigste. Uanset om det er sommer eller vinter, sol eller regn, så sørg altid for at få luftet ud. Fuldt gennemtræk 5-10 minutter flere gange om dagen gør kål på de fleste partikler, gasser og støv – hvis man da ikke allerede har et ventilationssystem. 

 

BLÅ BOG - Torben Sigsgaard

small_Torben Sigsgaard_nyt.jpg

Torben Sigsgaard er professor, læge, ph.d. ved sektion for Miljø, Arbejde og Sundhed på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.

Torben forsker i, hvordan samfundet i højere grad undgår luftvejsskadende stoffer og arbejdsrelaterede lungesygdomme som fx KOL og astma, ligesom han beskæftiger sig med studier af allergi og indeklima samt forebyggelse og behandling.

Sidst opdateret: 
Torsdag, august 3, 2023