×
×

Hvad er partikelforurening?

Partikelforurening

Partikelforurening opstår, når luften er fyldt med skadelige partikler.

Det kan give alvorlige skader på helbredet, og medføre dødsfald.

Hvor skadelig partikelforureningen er, afhænger i høj grad af partiklerne størrelse.

Luftforurening

Når partikler og gasser optræder i unaturligt store og skadelige mængder, kaldes det luftforurening.

Luften kan indeholde usunde stoffer og gasser.

Det er ikke altid til at se, om luften er forurenet.

Udendørs luftforurening består af en række forskellige stoffer, som især kommer fra brug af de fossile brændstoffer:

 • Kul
 • Olie
 • Naturgas


De fossile brændstoffer bliver brugt til f.eks. biler og brændeovne.

Luftforurening med partikler i byområder medfører alvorlige skader på helbredet.

Det gælder på længere sigt, i form af sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme.

Det gælder mere akutte skader som f.eks. åndenød og astmaanfald eller irritation af øjne, næse eller hals.

Har du i forvejen en lungesygdom, er du ofte både mere følsom og mere generet af luftforurening.

Partikelforureningen kan især være et problem:

 • tæt ved trafikerede veje
 • i områder med mange brændeovne
 • når der er overskyet og vindstille

Trafik og partikelforurening

Trafikken er en af de helt store syndere, når det kommer til partikelforurening.

Den sender partikler og stoffer ud lokalt i byområder og ved stærkt trafikerede veje.

De største lokale udslip af partikelforurening kommer fra:

 • Trafikken på vejene
 • Dieselbiler
 • Lastvogne
 • Brændeovne

Partiklerne stammer bl.a. fra sod, svovl og kvælstofforbindelser især fra dieselbilernes udstødningsgas.

Også partikler fra dæk og bremser på alle typer køretøjer spiller en rolle i luftforureningen.

Benzinbiler bidrager med partikelforurening fra bremseslid samt dæk- og vejslid.

Disse partikler har et mere eller mindre højt indhold af giftige metaller.

Mange af disse giftige metaller ender i vores krop og kan på længere sigt forvolde skade.

En stor del af luften i Danmark er også påvirket af luftforureningen fra det øvrige Europa.

Herfra udledes op mod 100 gange mere end i Danmark, og det påvirker derfor i høj grad den danske luftkvalitet.

Sådan undgår du partikelforurening

Du kan naturligvis ikke helt undgå forurening.

Hvis du sørger for at opholde dig så kort tid som muligt i trafikerede områder betyder det meget.

Specielt hvis du har en lungesygdom.

Er du lungepatient kan du tale med din læge om, hvad du kan gøre, hvis du får åndenød.

Hvis du ikke har gjort det, er det en god ide.

Gode råd i forhold til partikelforurening:

 • Aftal med din læge, hvad du skal gøre, hvis du får åndenød
 • Hav evt. altid din luftvejsudvidende medicin (som fx Bricanyl og Ventoline) med dig
 • Tjek luftudsigten – som ved vejrudsigten, kan du se en prognose for luftforureningen i dit område
 • Hvis der er meget forurenet - hold dig inden døre
 • Hvis muligt, så bliv indendørs i myldretiden mellem kl. 8-10 og 15-18 på hverdage
 • Hvis du cykler, så sørg for at vælge de mindst trafikerede veje og skær op til 30% af forureningen væk
 • Hvis du kører i bil, er du mere udsat end hvis du kører på cykel – det skyldes at du er tættere på de andre bilers udstødningsgasser. Tag evt. cyklen
 • Når du skal ud at rejse, så husk at undersøge om turen går til steder med meget luftforurening
 • Undgå så vidt muligt at bo med under 50 meters afstand til stærkt trafikerede veje
 • Hvis du bor tæt på en trafikeret vej, så luft kun ud med de vinduer, der vender væk fra vejen

Se luftudsigten for de næste tre dage på Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitets hjemmeside.