×
×

Hvad er partikler?

Hvad er partikler?

Partikler er bittesmå stoffer i luften.

De inddeles efter størrelse i grove, fine og ultrafine partikler.

De mindste partikler anses for at være de mest skadelige.

De ophober sig i lungerne (fine partikler) eller de kan trænge helt ud i blodet (ultrafine partikler).

Partiklerne stammer fra:

 • Vejstøv
 • Kemiske reaktioner i luften mellem forurenende gasser (som svovldioxid og kvælstofdioxid)
 • Motorer
 • Kraftværker

Partikler skader helbredet

Udendørs partikelforurening er meget sundhedsskadelig.

Den kan medfører både sygdomme og helbredsskader, både i længere og kortere tid.

Der er mistanke og viden om, at luftforurening fra partikler medfører en række alvorlige helbredsskader:

 • Død på grund af luftvejssygdomme og hjerte-kar-sygdomme
 • Indlæggelse for luftvejssygdomme og slagtilfælde
 • Spædbarnsdødelighed
 • Fosterpåvirkning – nedsat vækst og intelligens
 • Astmaanfald – voksne og børn
 • Bronkitis, nedre luftvejssymptomer, hoste – voksne og børn
 • Nedsat lungevækst og lungefunktion hos børn
 • Sygedage og indskrænket aktivitet
 • Øget medicinforbrug (KOL og astma)

Mange undersøgelser tyder på, at lang tids udsættelse for udendørs partikelforurening kan være årsag til lungekræft.

Det er også vist i forsøg, at udsættelse for partikler i luften kan give DNA-skader i de hvide blodlegemer hos unge raske forsøgspersoner.

Hvem er mest udsat?

Personer, der bor ved tæt trafikerede veje, er en udsat gruppe.

En anden meget udsat grupper er de mere end 500.000 danskere, der i forvejen lider af luftvejslidelser som fx KOL og astma.

Små børn er også en udsagt gruppe, fordi deres lunger stadig er under udvikling og derfor ikke så modstandsdygtige overfor disse partikler.

Her får du en forklaring på de forskellige partikler:

Grove partikler (over 2,5 mikrometer)

Grove partikler består især af støv, dannet af:

 • Mekanisk vejstøv
 • Dækslitage
 • Byggestøv
 • Naturlige kilder som jordstøv og pollen

Partiklerne er ret ”tunge”, og falder hurtigt til jorden og transporteres ikke så langt.

Grove partikler trænger ikke så langt ned i lungerne eller ud i kroppens kredsløb.

De bliver hurtigt transporteret op til svælget ved hjælp af lungernes slimlag og små fimrehår.

De grove partikler fra forurening bliver ofte stoppet i næse, svælg og den øverste del af lungerne.

Grove partikler anses ikke for at være helt så skadelige som fine og ultrafine partikler.

Fine partikler (under 2,5 mikrometer)

Fine partikler bliver skabt ud fra kemiske reaktioner i luften mellem gasser der forurener.

Det kan være svovldioxid og kvælstofdioxid (NO2)) fra motorer og fx kraftværker.

De fine partikler bliver transporteret med vinden over lange afstande. 

De bliver stort set kun fjernet fra luften, når det regner eller sner.

Størstedelen af forureningen med fine partikler er transporteret langvejs fra.

Lokalt, fx ved meget trafikerede veje, kan forureningen nå op på dobbelt så højt niveau, som det i øvrigt ligger på i byen.

I lungerne kan de fine partikler trænge helt ud i lungeblærerne (alveolerne), og herfra fjernes de kun langsomt.

Ultrafine partikler (under 0,1 mikrometer)

En stor del af de ultrafine partikler er sodpartikler.

De stammer fra forbrænding og udstødning fra dieselmotorer.

Sodpartiklerne transporteres ikke særligt langt.

Det er i høj grad lokale forhold, så som fx afstanden til en trafikeret vej, der afgør hvor udsat et menneske er.

Partiklerne er særligt sundhedsskadelige, fordi de er så små, da de når helt ud i de yderste lungeblærer, og derfra videre ud i vores blodbane.

Ultrafine partikler:

 • kan være skyld i dannelse af blodpropper
 • øger risikoen for hjerte-karsygdomme
 • kan medføre skader på et menneskes DNA (arvemateriale)
 • giver øget risiko for kræftsygdomme

Læs mere her om hvordan du så vidt muligt undgår partikelforurening.

Hvis du vil vide mere om hvordan du passer på dig selv og dine lunger, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det eneste vi har brug for er din mailadresse.