×
×

Røg fra brændeovne

Røgen fra brændeovne udsendes ofte i lav højde og i områder hvor der bor mange mennesker.

Det gør, at flere bliver generet af røgen.

Har du en lungesygdom, er dine luftveje og lunger ofte mere følsomme, og røgen fra brændeovne kan genere voldsomt.

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har undersøgt røgen fra brændeovne i et villakvarter i Gundsømagle.

I koldt og vindstille vejr kan forureningen med fine partikler i et villakvarter med brændeovne være lige så høj, som på en trafikeret gade i myldretiden i Københavns centrum.

Det indeholder røgen
Røgen fra brændeovne indeholder de giftige og kræftfremkaldende stoffer:

  • Formaldehyd
  • Tjærestoffer
  • Benzen
  • Dioxin

Røgen består også af fine partikler, som er med til at give danskerne luftvejslidelser, hjerteproblemer og astma.

Forureningen fra brændeovn i tal
Der mangler generelt undersøgelser af brænderøgsforureningen i Danmark.

Vi er ikke klar over hvordan den påvirker os.

Vi mangler tal for omfanget, af hvad røgen indeholder og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at nedbringe forureningen.

Du kan her se nogle enkelte tal om brændefyring og brænderøgsforurening i Danmark:

Brændeovne og -kedler bidrager med ca. halvdelen af den partikelforurening, som udledes i Danmark.

Den anden halvdel kommer fra trafikken.

Ca. 80 % af partikelforureningen er transporteret til Danmark langvejs fra – resten stammer hovedsageligt fra trafikken og fra brændeovne

Det anslås at der ca. findes 500-600.000 brændeovne og –kedler i Danmark

Brug af brændeovne og - kedler forurener meget mere end andre opvarmningsmuligheder.

Udslippet af partikler pr. energienhed er ca. 250 gange større fra brændeovne- og kedler end udslippet fra kulfyrede kraftværker.

Udslippet er ca. 600 gange større end for kraftvarmeværker der anvender træ og affald.

Hver tredje nabo føler sig generet af brændeovnsrøg i større eller mindre grad, viser en undersøgelse fra DMU.

Brændeovne solgt efter 26. januar 2015
Miljøministeriets nye krav for brændeovne er trådt i kraft 26. januar 2016. Det betyder, at brændeovne, der er og bliver solgt i Danmark efter 26. januar 2015 skal halvere mængden af udledte partikler fra 10 til fem gram.

Der er ikke vedtaget restriktioner for de cirka 750.000 brændeovne, der er installeret i danske hjem før januar 2015.