×
×

Stearinlys og ultrafine partikler

Stearinlys og ultrafine partikler

Vi danskere tænder hver især op for 3,5 kilo stearinlys om året, og sender samtidig en masse ultrafine partikler ud i rummet. 

Ultrafine partikler er de farligste at få ned i lungerne, da de kan gå ud i blodbanen.

Læs mere om partikler på denne side

I Danmark har vi rekord i at hygge med stearinlys, men de levende lys kan give alvorlige gener inden døre.

Hvis du har en lungesygdom, har du måske mærket, at røg fra stearinlys og andre ultrafine partikler generer dig?

Et godt indeklima og en god luftkvalitet inden døre er altid godt.

Har du:

 • en lungesygdom
 • følsomme luftveje
 • små børn i huset

er et godt indeklima ekstra vigtigt.

 

Indeluften og lungesygdomme

Mange lungepatienter lever på kanten af iltmangel og vejrtrækningsproblemer.

Der skal ikke så meget til, før de oplever gener.

Partikler i luften kan irritere luftvejene.

Det kan bidrage til at mindske det lille overskud af luft, de har, selvom andre er helt upåvirkede.

 

Ultrafine partikler i luften indenfor og udenfor, på landet og i byen

Vi ved, at mange af de små partikler i udeluften bliver transporteret langt.

Selvom du bor på landet eller går en tur i skoven, kan du blive udsat for ultrafine partikler fra røg fra brændeovne, trafikken og industriproduktion.

Antallet af partikler i indeluften stiger en smule ved brug af:

 • stearinlys
 • brændeovn
 • støvsuger
 • rygning

Alle kilder betyder noget for indeklimaet, og kan have betydning, når man har nedsat lungefunktion.

 

Stearinlys soder

Sod fra levende lys kan genere din vejrtrækning.

Stearinlys med farve og tryk forurener mere.

Mængden af partikler i et farvet stearinlys kan sode et hjem til på ganske kort tid.

Hvis du vil være helt sikker på at undgå for mange generende stoffer i partiklerne fra stearinlys, skal du vælge svanemærkede lys.

Undgå duft-, gele- og glimmerlys. 

Fyrfadslys soder mindre end andre lys, men det kommer naturligvis an på, hvor mange, du tænder.

Stearin er bedst for klimaet, men sundhedsmæssigt er der ikke belæg for at vælge stearin frem for paraffin.

 

Rygning er den største synder

Røgen fra cigaretter er den værste synder til et dårligt indeklima.

Røgen bliver i luften i lang tid og lægger sig på møbler, i tøj og tæpper.

Læs mere om rygning og passiv rygning her

 

Røg fra brændeovn

Røgen fra brændeovne består blandt andet af de giftige og kræftfremkaldende stoffer:

 • Formaldehyd
 • Tjærestoffer
 • Benzen
 • Dioxin

Desuden indeholder røgen fine partikler, som er med til at give danskerne luftvejslidelser, hjerteproblemer og astma.

Find mere information om brændeovne her

 

Hvad kan du selv gøre?

Der er flere ting, du selv kan gøre for at sikre et godt indeklima og en god luftkvalitet.

Hvis du ryger kan du stoppe med at ryge.

Hvis du bruger mange stearinlys, kan du helt stoppe eller mindske brugen af dem.

Udluftning er en løsning på at rense luften for partikler.

Ryger du indenfor, falder antallet af partikler, når du lufter ud.

 

Luft ud på det rigtige tidspunkt

Det kan være en god ide, at du er opmærksom på, hvordan luften er udenfor, når du lufter ud.

Det er uanset om du ryger eller ikke ryger.

Nogle gange er udeluften mere forurenet med partikler end indeluften.

Når du lufter ud kan antallet af partikler i luften faktisk stige indenfor.

Der kan derfor komme flere partikler ind, end der kommer ud.

Det er vigtigt, at du stadig dagligt lufter ud for at slippe af med vanddamp og afgasninger fra inventar.

Du kan eventuelt gøre det på tidspunkter, hvor der er lidt trafik i dit område.  

 

Gode råd til godt indeklima:

Stearinlys

 • Tænd kun lys ved festlige lejligheder og begræns mængden
 • Hold vægen på lyset kort. En kraftig flamme betyder mere sod.
 • Beskær kanterne på bloklyset, så flammen ikke brænder langt nede i et hul. Mindre ilt til flammen betyder mere sod.
 • Lad ikke lys stå i træk eller over en varm radiator. Hvis flammen blafrer, soder lyset mere.
 • Sluk lyset med en lyseslukker eller mellem to fingre i stedet for at puste det ud.
 • Luft godt ud, når du har haft lys tændt.  10 minutters kraftig udluftning kan fjerne de fleste partikler. Rådet gælder også, selv om du bor ud til en trafikeret gade – der er stadig langt færre partikler ude end inde efter en omgang stearinlyshygge.

Få 5 gode råd til et godt indeklima

Kilde: www.taenk.dk